Tìm kiếm

Thông tin về đấu giá QSD đất

Thông tin về đấu giá QSD đất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất của 08 lô đất tại Đông Hà

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đô thị của 08 lô đất tại thành phố Đông Hà. Chi tiết tải thông báo, sơ đồ các lô đất theo địa chỉ https://tinyurl.com/daugia274. Sau khi tìm hiểu, khách hàng tham gia đấu giá thực hiện các bước sau:

1. MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ

- Trước ngày 22/4/2024 Khách hàng mua và nộp tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung (16 Trần Nhật Duật, Đông Hà; điện thoại 0233.3565.379)

- Từ 22/4/2024 đến 24/4/2024 Khách hàng mua và nộp tại Tầng 3, Ngân hàng HD Bank -CN Quảng Trị (102 Quốc lộ 9, Đông Hà).

- Khách hàng nộp Hồ sơ đấu giá trực tiếp tại các địa điểm trên hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung (Công ty chỉ tiếp nhận các hồ sơ đến trước 17:00 ngày 24/4/2024).

2. NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC

- Mức nộp 20% giá khởi điểm của lô đất tương ứng. Chi tiết xem cụ thể tại hồ sơ.

- Thời gian nộp: Từ 24/4/2024 đến 26/4/2024 tại Ngân hàng HD Bank – CN Quảng Trị (102 Quốc lộ 9, Đông Hà).

- Khách hàng nộp tiền vào tài khoản ngân hàng HD Bank số 345704077686866; Tên TK: Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung theo một trong các hình thức sau: (1) Nộp tiền mặt trực tiếp tại ngân hàng; (2) Nộp tiền vào tài khoản bằng uỷ nhiệm chi; (3) Nộp thông qua Internet banking (chi tiết xem tại hồ sơ đấu giá).

3. THAM DỰ BUỔI CÔNG BỐ GIÁ

Vào lúc 8:00 ngày 27/4/2024 Khách hàng đã nộp hồ sơ đấu giá đến tại Hội trường Nhà khách Tỉnh uỷ (Khách sạn Đông Trường Sơn) – Số 401A, Km 3 Quốc lộ 9, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị để tham dự buổi công bố giá./.

Đấu giá quyền sử dụng đất 17 lô đất tại Đông Hà

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đô thị của 17 lô đất tại thành phố Đông Hà. Chi tiết tải thông báo, sơ đồ các lô đất theo địa chỉ https://tinyurl.com/daugia303. Sau khi tìm hiểu, khách hàng tham gia đấu giá thực hiện các bước sau:

1. MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ

- Trước ngày 25/3/2024 Khách hàng mua và nộp tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung (16 Trần Nhật Duật, Đông Hà; điện thoại 0233.3565.379)

- Từ 25/3/2024 đến 27/3/2024 Khách hàng mua và nộp tại Tầng 2, Ngân hàng HD Bank -CN Quảng Trị (102 Quốc lộ 9, Đông Hà).

- Khách hàng nộp Hồ sơ đấu giá trực tiếp tại các địa điểm trên hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung (Công ty chỉ tiếp nhận các hồ sơ đến trước 17:00 ngày 27/3/2024).

2. NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC

- Mức nộp 20% giá khởi điểm của lô đất tương ứng. Chi tiết xem cụ thể tại hồ sơ.

- Thời gian nộp: Từ 27/3/2024 đến 29/3/2024 tại Ngân hàng HD Bank – CN Quảng Trị (102 Quốc lộ 9, Đông Hà).

- Khách hàng nộp tiền vào tài khoản ngân hàng HD Bank số 345704077686866; Tên TK: Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung theo một trong các hình thức sau: (1) Nộp tiền mặt trực tiếp tại ngân hàng; (2) Nộp tiền vào tài khoản bằng uỷ nhiệm chi; (3) Nộp thông qua Internet banking (chi tiết xem tại hồ sơ đấu giá).

3. THAM DỰ BUỔI CÔNG BỐ GIÁ

Vào lúc 8:00 ngày 30/3/2024 Khách hàng đã nộp hồ sơ đấu giá đến tại Trụ sở Ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh – CN Quảng Trị (HD Bank, Địa chỉ: 102 Quốc lộ 9, Đông Hà) để tham dự buổi công bố giá

Đấu giá quyền sử dụng đất 27 lô đất tại Nam Đông Hà

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị thông báo đấu giá quyền sử dụng ở đô thị của 27 lô đất tại thành phố Đông Hà. Chi tiết tải thông báo, sơ đồ các lô đất theo địa chỉ https://tinyurl.com/daugia233. Sau khi tìm hiểu, khách hàng tham gia đấu giá thực hiện các bước sau:

1. MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ

- Trước ngày 18/3/2024 Khách hàng mua và nộp tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung (16 Trần Nhật Duật, Đông Hà; điện thoại 0233.3565.379)

- Từ 18/3/2024 đến 20/3/2024 Khách hàng mua và nộp tại Tầng 2, Ngân hàng HD Bank -CN Quảng Trị (102 Quốc lộ 9, Đông Hà).

- Khách hàng nộp Hồ sơ đấu giá trực tiếp tại các địa điểm trên hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung (Công ty chỉ tiếp nhận các hồ sơ đến trước 17:00 ngày 13/3/2024).

2. NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC

- Mức nộp 20% giá khởi điểm của lô đất tương ứng. Chi tiết xem cụ thể tại hồ sơ.

- Thời gian nộp: Từ 20/3/2024 đến 22/3/2024 tại Ngân hàng HD Bank – CN Quảng Trị (102 Quốc lộ 9, Đông Hà).

- Khách hàng nộp tiền vào tài khoản ngân hàng HD Bank số 345704077686866; Tên TK: Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung theo một trong các hình thức sau: (1) Nộp tiền mặt trực tiếp tại ngân hàng; (2) Nộp tiền vào tài khoản bằng uỷ nhiệm chi; (3) Nộp thông qua Internet banking (chi tiết xem tại hồ sơ đấu giá).

3. THAM DỰ BUỔI CÔNG BỐ GIÁ

Vào lúc 8:00 ngày 23/3/2024 Khách hàng đã nộp hồ sơ đấu giá đến tại Trụ sở Ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh – CN Quảng Trị (HD Bank, Địa chỉ: 102 Quốc lộ 9, Đông Hà) để tham dự buổi công bố giá.

Đấu giá quyền sử dụng đất 36 lô đất tại Đông Hà

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị thông báo đấu giá quyền sử dụng ở đô thị của 36 lô đất tại thành phố Đông Hà. Chi tiết tải thông báo, sơ đồ các lô đất theo địa chỉ http://tinyurl.com/daugia163. Sau khi tìm hiểu, khách hàng tham gia đấu giá thực hiện các bước sau:

1. MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ

- Trước ngày 11/3/2024 Khách hàng mua và nộp tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung (16 Trần Nhật Duật, Đông Hà; điện thoại 0233.3565.379)

- Từ 11/3/2024 đến 13/3/2024 Khách hàng mua và nộp tại Tầng 2, Ngân hàng HD Bank -CN Quảng Trị (102 Quốc lộ 9, Đông Hà).

- Khách hàng nộp Hồ sơ đấu giá trực tiếp tại các địa điểm trên hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung (Công ty chỉ tiếp nhận các hồ sơ đến trước 17:00 ngày 13/3/2024).

2. NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC

- Mức nộp 20% giá khởi điểm của lô đất tương ứng. Chi tiết xem cụ thể tại hồ sơ.

- Thời gian nộp: Từ 13/9/2024 đến 15/3/2024 tại Ngân hàng HD Bank – CN Quảng Trị (102 Quốc lộ 9, Đông Hà).

- Khách hàng nộp tiền vào tài khoản ngân hàng HD Bank số 345704077686866; Tên TK: Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung theo một trong các hình thức sau: (1) Nộp tiền mặt trực tiếp tại ngân hàng; (2) Nộp tiền vào tài khoản bằng uỷ nhiệm chi; (3) Nộp thông qua Internet banking (chi tiết xem tại hồ sơ đấu giá).

3. THAM DỰ BUỔI CÔNG BỐ GIÁ

Vào lúc 8:00 ngày 16/3/2024 Khách hàng đã nộp hồ sơ đấu giá đến tại Trụ sở Ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh – CN Quảng Trị (HD Bank, Địa chỉ: 102 Quốc lộ 9, Đông Hà) để tham dự buổi công bố giá.

Kế hoạch đấu giá năm 2024 của Trung tâm PTQĐ tỉnh

Năm 2024, Trung tâm PTQĐ tỉnh tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thu ngân sách tỉnh.

 1. Đấu giá quyền sử dụng đất để xây nhà ở thương mại tại khu vực Bắc sông Hiếu giai đoạn 1 gồm đất ở và đất thương mại dịch vụ.
 2. Đấu giá các lô đất ở tại các khu vực: Nam Đông Hà, Bắc sông Hiếu, KĐT phía Đông đường Thành Cổ

Trong tháng 01/2024, Trung tâm tổ chức đợt đấu đầu tiên trong năm với các lô đất có giá phù hợp với đa dạng mục đích sở hữu, Quý khách hàng quan tâm liên hệ để biết thêm thông tin

Facebook: https://www.facebook.com/quydatquangtri/

Thông báo đăng ký giao đất không qua đấu giá

Trung tâm PTQĐ tỉnh thông báo tổ chức đăng ký giao đất không qua đấu giá đối với các lô đất đã đấu giá ít nhất 02 lần nhưng không có người tham gia. Cụ thể như sau:

 1. Thời gian đăng ký: Trong giờ hành chính (thứ 2 đến thứ 7) từ ngày 13/11/2023 đến 24/11/2023
 2. Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu xem chi tiết tại Quy chế và Thông báo đăng ký giao đất đính kèm hoặc xem trực tiếp tại trụ sở Trung tâm PTQĐ tỉnh (09 Lê Quý Đôn, Đông Hà), trụ sở UBND các phường Đông Lương, Đông Lễ, Đông Thanh, phường 3, phường 1 thành phố Đông Hà.
 3. Quy chế và Thông báo đăng ký: https://tinyurl.com/tbdangkygiaodatkhongquadaugia

Thông báo đấu giá 06 lô đất dãy 2 đường Hoàng Thị Ái, Đông Hà

 1. Vị trí lô đất: https://maps.app.goo.gl/kiKjvL9akPnrqhQK9  
 2. Giá khởi điểm: Chỉ từ 960 triệu. Chi tiết từng lô tại sơ đồ.
 3. Khách hàng quan tâm liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung để mua và nộp hồ sơ (16 Trần Nhật Duật, Đông Hà; 02333565379).

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 11 lô đất dãy 2 đường Hoàng Thị Ái, phường 5, Đông Hà

 

1. Tài sản đấu giá

            Quyền sử dụng đất của 11 lô đất; bề rộng mặt tiền chủ yếu 6m và 7m; giá khởi điểm từ 955 triệu đồng. Vị trí dãy 2 đường Hoàng Thị Ái, phường 5, Đông Hà

2. Đơn vị tổ chức đấu giá

Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung

Địa chỉ: 16 Trần Nhật Duật, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị (0233.3565.379)

3. Mua, nộp hồ sơ đấu giá và nộp tiền đặt trước

- Từ ngày thông báo đến ngày 02/10/2023 Khách hàng mua và nộp hồ sơ tại Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung.

- Từ ngày 03/10/2023 đến 05/10/2023 (trong giờ hành chính).

Ngân hàng HD Bank - Chi nhánh Quảng Trị

102 Quốc lộ 9, Đông Hà, Quảng Trị

4. Công bố giá đấu

Khách hàng đã nộp hồ sơ, đến tham gia buổi công bố giá vào lúc 8:00 ngày 08/10/2023 tại Hội trường (tầng 3) Trụ sở Ngân hàng HD bank - chi nhánh Quảng Trị

Vị trí khu đất đấu giá: https://maps.app.goo.gl/x3rJvz9mJA55NW8e6

THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐÔ THỊ CỦA 11 LÔ ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI CỨU HỘ CỨU NẠN PHÍA TÂY THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm:

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất của 11 lô đất; chi tiết xem Phụ lục 1 Danh sách 11 lô đất đấu giá đính kèm.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị;

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện theo quy mô dự án, đủ điều kiện để sử dụng theo mục đích sử dụng đất, không có tài sản trên đất.

- Tổng diện tích: 1.817,5m2; tổng giá khởi điểm: 11.813.750.000 đồng.

2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Tổ chức đấu giá được đánh giá theo các tiêu chí quy định tại Bảng tiêu chí tại Phụ lục 2 kèm theo thông báo.  

- Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn là tổ chức có tổng số điểm cao nhất của tất cả các tiêu chí cộng lại. Trường hợp có từ hai tổ chức đấu giá tài sản trở lên có tổng số điểm cao nhất bằng nhau thì người có tài sản đấu giá xem xét, quyết định lựa chọn một trong các tổ chức đó.

          - Các tình huống phát sinh trong quá trình đánh giá các tiêu chí sẽ được Trung tâm PTQĐ tỉnh đánh giá theo khoản 4, 5, 6, 7 Điều 5 Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/2/2022.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Tổ chức đấu giá tài sản nộp hồ sơ trong giờ hành chính kể từ ngày thông báo đến hết ngày 15/9/2023.

- Địa điểm nộp: Phòng Kỹ thuật và Quản lý quỹ đất - Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn, Đông Hà, Quảng Trị.

- Số lượng hồ sơ nộp: 03 bộ (01 bản chính và 02 bản chụp)

- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu còn thời hạn và Chứng minh nhân dân/căn cước công dân; không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn.

4. Hồ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm kèm theo hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của tổ chức đấu giá, đấu giá viên.

- Phương án tổ chức đấu giá khả thi, hiệu quả thuyết minh đầy đủ các nội dung của mục II Bảng tiêu chí đánh giá.

Đấu giá quyền sử dụng đất 66 lô đất khu vực Bắc sông Hiếu, Nam Đông Hà

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị thông báo đấu giá quyền sử dụng ở đô thị của 66 lô đất tại thành phố Đông Hà. Chi tiết tải thông báo, sơ đồ các lô đất theo địa chỉ https://tinyurl.com/hsdg170923. Sau khi tìm hiểu, khách hàng tham gia đấu giá thực hiện các bước sau:

MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ

- Trước ngày 12/9/2023 Khách hàng mua và nộp tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung (16 Trần Nhật Duật, Đông Hà; điện thoại 0233.3565.379)

- Từ 12/9/2023 đến 14/9/2023 Khách hàng mua và nộp tại Ngân hàng HD Bank -CN Quảng Trị (102 Quốc lộ 9, Đông Hà).

- Khách hàng nộp Hồ sơ đấu giá trực tiếp tại các địa điểm trên hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung (Công ty chỉ tiếp nhận các hồ sơ đến trước 17:00 ngày 14/9/2023).

NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC

- Mức nộp 20% giá khởi điểm của lô đất tương ứng. Chi tiết xem cụ thể tại hồ sơ.

- Thời gian nộp: Từ 13/9/2023 đến 15/9/2023 tại Ngân hàng HD Bank – CN Quảng Trị (102 Quốc lộ 9, Đông Hà).

- Khách hàng nộp tiền vào tài khoản ngân hàng HD Bank số 345704077686866; Tên TK: Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung theo một trong các hình thức sau: (1) Nộp tiền mặt trực tiếp tại ngân hàng; (2) Nộp tiền vào tài khoản bằng uỷ nhiệm chi; (3) Nộp thông qua Internet banking (chi tiết xem tại hồ sơ đấu giá).

THAM DỰ BUỔI CÔNG BỐ GIÁ

Vào lúc 8:00 ngày 17/9/2023 Khách hàng đã nộp hồ sơ đấu giá đến tại Trụ sở Ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh – CN Quảng Trị (HD Bank, Địa chỉ: 102 Quốc lộ 9, Đông Hà) để tham dự buổi công bố giá.

Phản ánh mới

Phản ánh khẩn

Đèn đường 208 Hai Bà Trưng bị hỏng gây mất an toàn

Hiện nay cột đèn đường đối diện cơ sở bán thức ăn gia súc Lưu Huyền (địa chỉ số 208 Hai Bà Trưng, thị xã Quảng Trị) đèn đường bị hỏng gây ảnh hưởng đến giao thông. Vị trí cột đèn nằm trên đường Hai Bà Trưng và sát ngay cạnh ngã tư đèn xanh đèn đỏ bệnh viện Triệu Hải. Khu vực hay có tai nạn giao thông. Tình trạng đèn đường hoạt động lúc sáng, lúc tắt đã hơn 2 năm nay. Nhưng chưa thấy cơ quan nào giải quyết. Kính mong cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời. Xin cảm ơn!

14/04/2024 12:56

Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Phản ánh khẩn

Tình trạng họp chợ lấn chiếm lòng đường

Tình trạng lấn chiếm đường Ngô Quyền, phường 2, thị xã Quảng Trị nhiều năm không được giải quyết. Một số hộ gia đình tiếp tay cho thuê địa điểm họp chợ gây ách tắc giao thông nghiêm trọng, ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Kính mong các ban ngành xem xét, giải quyết.

12/04/2024 07:42

Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Phản ánh khẩn

Nước sinh hoạt bị cáu bẩn không đảm bảo cho người dân

Nước khu vực đường Đoàn Hữu Trưng, khu phố 1, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà quá đục, quá bẩn không đảm bảo sinh hoạt. Đề nghị Công ty nước sạch, các cơ quan chức năng khắc phục gấp.

11/04/2024 09:06

Tỉnh Quảng Trị
Phản ánh bình thường

Đổ rác không quy định gây mất vệ sinh

Hiện nay, tại ngã tư đèn đỏ đường Trần Hưng Đạo và Hiền Lương (cầu chui đường sắt) phường 1, TP Đông Hà, người dân tự ý đổ rác sinh hoạt không đúng nơi quy định gây mất vệ sinh và mất mỹ quan đô thị. Đặc biệt, địa điểm này thường xuyên tập kết rác không đúng quy định. Kính mong các đơn vị liên quan xử lý. Trân trọng cảm ơn!.

11/04/2024 08:04

Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Phản ánh khẩn

Phản ánh tình trạng gây ô nhiễm môi trường sống ở địa phương

(phản ánh lần 2) Kính gửi các cơ quan ban ngành liên quan. Nay chúng tôi phản ánh lần 2 về sự việc như sau: Gia đình ông Nguyễn Lộc trú tại địa chỉ 521 Lê Duẩn làm nhà xây hầm vệ sinh nổi trên mặt đất, không làm tolet ngầm dưới mặt đất theo đúng quy định. Qua sử dụng một thời gian cũng đã từ rất lâu trên 15 năm nhưng vẫn không sửa chữa nên đã gây rò rỉ chất và khí bẩn bốc mùi rất nặng và nhiều. Khi bị phản ánh lần đầu dù có khắc phục hậu quả nhưng không triệt để, chỉ có lấy tồn sắt đóng che đi (nước và chất bẩn vẫn chảy ra gây ô nhiểm trầm trọng). Hiện nay càng ngày tolet nhà ông Lộc vẫn và đang sử dụng có dấu hiệu hư hại nặng và gây rò rỉ chất bẩn ra ngoài nhiều hơn trước gây ảnh hưởng đến môi trường sống của các hộ dân xung quanh:

 1. Nguồn chất khí bẩn gây ô nhiễm không khí độc vì mùi hôi ảnh hưởng đến chất lượng sống trong khu vực nghiêm trọng.
 2. Gây ô nhiễm môi trường sống nguồn nước trên bề mặt đất cho các hộ lân cận
 3. Ô nhiễm trầm trọng nguồn đất trong khu vực dân cư lân cận, gây mất mỹ quan sống đô thị trong khu vực.
 4. Ô nhiễm trầm trọng như vậy dẫn đến chất lượng sống của các hộ dân là hít nguồn khí độc hàng ngày có khả năng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của con người và các yếu tố ô nhiễm môi trường sống khác (chi tiết ở ảnh và video thực tế). Do đó chúng tôi thay mặt cho 9 hộ dân lân cận đề nghị Quý cơ quan xem xét giải quyết, có biện pháp xử lý triệt để việc ô nhiễm môi trường sống nói trên và trả lời cho chúng tôi được biết cách khắc phục, xử lý. Chúng tôi cam đoan nội dung trên là đúng sự thật. Xin chân thành cảm ơn!

09/04/2024 16:42 2

Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Xem thêm 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH

THỐNG KÊ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA PHẢN ÁNH

Thông tin tuyên truyền Xem thêm