Tìm kiếm

Phát triển nông thôn

Phát triển nông thôn

Danh sách các sản phẩm OCOP Thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị

TT Tên sản phẩm Hạng sao Tên chủ thể Địa chỉ Đại diện/Điện thoại Năm công nhận
1 Cao chè vằng Bé Xịn 3 Cơ sở sản xuất cao trà thảo dược Bé Xịn Phường 5 Lê Diệu Ngọc Bích, 0834234804 2020
2 Trà dây thìa canh Bé Xịn 3 2020
3 Cao cà gai leo Bé Xịn 3 2020
4 Gạo hữu cơ Quảng Trị 3 Công ty TNHH Hữu cơ Quảng Trị Phường 1 Trần Thị Loan, 0967501245 2020
5 Tinh dầu gừng Huyền Thoại 3 Công ty TNHH tinh dầu Huyền Thoại Phường 5 Lê Thị Huyền Thoại, 0944333157 2020
6 Nước cất lá trầu Huyền Thoại 3 2020
7 Cao chè vằng Sundo 4 Công ty TNHH SUNDO K.38, đường Nguyễn Đình Chiểu, KP5, Phường 3, TP Đông Hà Nguyễn Thị Tâm, 0915069905 Nâng hạng 2021
8 Cao cà gai leo Sundo 4 2021
9 Cao dây thìa canh Sundo 3 2021
10 Hạt sen tươi 3 Cơ sở sản xuất và chế biến sen Bảo Liên KP Vĩnh Phước, Phường Đông Lương, TP Đông Hà Nguyễn Thị Thu Hiếu
0912.628.456
2021
11 Hạt sen Khô 3 2021
12 Tim sen 3 2021
13 Trà túi lọc chè vằng Bé Xịn 3 Cơ sở sản xuất cao trà thảo dược Bé Xịn Đường Nguyễn Chí Thanh, KP7, Phường 5, TP Đông Hà Lê Diệu Ngọc Bích, 0834234804 2021
14 Trà túi lọc cà gai leo Bé xịn 3 2021

Số xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh

Số xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh đến hết năm 2021 là 63/101 xã

Số tiêu chí bình quân của tỉnh đến hết năm 2021 là 16,05 tiêu chí/xã

Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

 1. Xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng
 2. Xã Hải Quy, huyện Hải Lăng
 3. Xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong
 4. Xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong
 5. Xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong
 6. Xã Trung Sơn, huyện Gio Linh
 7. Xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh
 8. Xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông

Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

 1. Xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh
 2. Xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong
 3. Xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong
 4. Xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong
 5. Xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong
 6. Xã Hải Ba, huyện Hải Lăng
 7. Xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng
 8. Xã Hải Trường, huyện Hải Lăng

Số liệu HTX nông nghiệp tháng 12

BÁO CÁO CHỐT SỐ LIỆU VỀ KINH TẾ HỢP TÁC THÁNG 12 NĂM 2021
                   
TT Huyện/Thị xã Liên hiệp HTX nông nghiệp HTX nông nghiệp
Tháng trước Tăng trong tháng Giảm trong tháng Tháng này Tháng trước Tăng trong tháng Giảm trong tháng Tháng này
  Toàn tỉnh/TP 1 0 0 1 293 1 13 281
1 Thành phố Đông Hà 0 0 0 0 20 0 0 20
2 Huyện Đa Krông 0 0 0 0 4 0 0 4
3 Huyện Gio Linh 0 0 0 0 34 0 0 34
4 Huyện Triệu Phong 0 0 0 0 82 0 12 70
5 Huyện Vĩnh Linh 0 0 0 0 68 0 0 68
6 Huyện Hướng Hóa 0 0 0 0 11 1 0 12
7 Huyện Cam Lộ 0 0 0 0 17 0 1 16
8 Thị xã Quảng Trị 0 0 0 0 5 0 0 5
9 Huyện Hải Lăng 1 0 0 1 52 0 0 52

Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 (Theo Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 21/3/2019, Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh)

1. Xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh
2. Xã Linh Hải, huyện Gio Linh
3. Xã Trung Hải, huyện Gio Linh
4. Xã Gio Quang, huyện Gio Linh
5. Xã Gio Bình, huyện Gio Linh
6. Xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng
7. Xã Hải Dương, huyện Hải Lăng
8. Xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng
9. Xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ
10. Xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa

Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 ( theo Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 17/4/2018, Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 10/5/2017, Quyết định số 1559 /QĐ-UBNd ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh)

1. Xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ
2. Xã Cam Thanh,huyện Cam Lộ 
3 Xã Cam Nghĩa, 
huyện Cam Lộ
4. Xã Hải Quế, huyện Hải Lăng
5. Xã Hải Hòa, huyện Hải Lăng
6. Xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh
7. Xã Vĩnh Long, huyện vĩnh Linh
8. Xã Vĩnh Giang, Huyện Vĩnh Linh
9. Xã Gio Phong, huyện Gio Linh
10. Xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa
11. Xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong

Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 (theo Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 09/02/2017, Quyết định số 326 ngày 23/02/2017, Quyết định số 453 ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh)

 1.   Xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh         
 2.  Xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh               
 3.  Xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh             
 4.  Xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh              
 5. Xã Tân Long, huyện Hướng Hóa           
 6. Xã Hải Tân, huyện Hải Lăng                 
 7.  Xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng                 
 8. Xã Gio An, huyện Gio Linh                   
 9. Xã Gio Hòa, huyện Gio Linh                   
 10. Xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ               
 11. Xã Cam Thành, huyện Cam Lộ               
 12.  Xã Cam Chính, huyện Cam Lộ               
 13. Xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong            

Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 (theo Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 14/01/2016; Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 21/01/2016, Quyết định 2927/QĐ-UBN ngày 29/12 / 2015, Quyết định sô 2056 QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh)

Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015

 1. Xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh                 
 2. Xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh             
 3. Xã Vĩnh Nam, huyện Vĩnh Linh           
 4. Xã Vĩnh Hiền, huyện Vĩnh Linh               
 5. Xã Gio Sơn, huyện Gio Linh                 
 6. Xã Cam An, huyện Cam Lộ                     
 7. Xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong     
 8. Xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong     
 9. Xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong     
 10. Xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong       
 11. Xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị                   
 12. Xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng           
 13. Xã Hải Phú, huyện Hải Lăng                 
 14. Xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa           
 15.  Xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa            

Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014

Danh sách các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014 theo Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 của UBND tỉnh:

 1. Xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh.
 2. Xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh.
 3. Xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh.

Phản ánh mới

Phản ánh bình thường

Tuyến nước sạch đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà thường xuyên mất nước vào ban đêm từ 22h00 đến 4h00

Kính gửi công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị QTWACO Trong thời gian qua, quý công ty đã có nhiều sự đầu tư, cải thiện chất lượng cũng như áp lực nước ở đường ống, tuy nhiên, tuyến ống cấp nước sạch đường Trần Hưng Đạo, Đông Hà thường xuyên mất nước vào ban đêm từ 22h đến 4h sáng hôm sau gây bất tiện cho người sử dụng. Vậy, kính đề nghị quý công ty kiểm tra, đảm bảo nguồn nước được thông suốt.

03/08/2022 11:21

Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Đề nghị đơn vị thi công nhanh chóng hoàn thiện đoạn giao đoạn giao cắt giữa K33 Nguyễn Chí Thanh và đường Lê Thánh Tông thành phố Đông Hà

Kính gửi cơ quan chức năng ! Hiện tại đoạn giao cắt giữa K33 Nguyễn Chí Thanh và đường Lê Thánh Tông mới đơn vị thi công vẫn chưa thi công phần vuốt nối giữa đường lớn và đường vào khu dân cư. Dẫn đến mưa xuống nước kéo bùn đất, sình lầy về ứ đọng tại đoạn giao cắt này làm rất mất mỹ quan, vệ sinh và an toàn cho người dân. Mùa mưa đến gần lại càng nguy hiểm hơn. Vậy kính đề nghị đơn vị thi công nhanh chóng hoàn thiện đoạn giao nối này theo nguyện vọng của người dân. Trân trọng !

03/08/2022 11:00

Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Đề nghị chính quyền làm thêm Gờ giảm tốc

Tôi xin cảm ơn Phòng Quản lý đô thị Tp. Đông Hà đã thực hiện ngay việc làm gờ giảm tốc tại Đường Chu Văn An, khu phố 1, phường Đông Lương, Tp. Đông Hà vào ngày 25/7/2022. Tuy nhiên, để giảm thiệu tối và hạn chế tốc độ xe kính đề nghị làm thêm gờ giảm tốc giữa đoạn đường Chu Văn An và phía góc cua đường Đào Duy Anh với Chu Văn An. Rất mong tiệ tục nhận được sự quan tâm quý cơ quan.

03/08/2022 10:36

Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Mất an ninh trật tự ngay cổng chào đường Lý Thường Kiệt thành phố Đông Hà

Tại cổng chào đường Lý Thường Kiệt buổi chiều hay xuất hiện chợ hải sản tự phát gây mất trật tự. Cộng với đó công ty môi trường trung chuyển rác ở vị trí này ngày 4 đến 5 lần gây mùi hôi thối nồng nặc ở khu vực này, và đặc biệt gây mất an toàn giao thông khi chắn tàu kéo lại. Thiết nghĩ nên trung chuyển rác lên đường Lê Lợi nối dài, khu này ít dân cư . Xin cảm ơn

03/08/2022 08:09

Lý Thường Kiệt, Tp. Đông Hà Quảng Trị
Phản ánh bình thường

Đề nghị xử lý lại vạch sơn kẻ đường

Kiến nghị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị cho cạo bóc mặt đường Quốc lộ 1A ( Lê Duẩn) - đường Trần Hưng Đạo - đường Bùi Thị Xuân do tại giao lộ có nhiều vết vạch kẻ đường còn sót lại sau khi điều chỉnh giao thông, hiện các vạch kẻ cũ không còn công dụng điều khiển giao thông, việc còn sót các vạch kẻ cũ dễ gây nhầm lẫn cho các phương tiện di chuyển qua giao lộ đồng thời mong cơ quan chức năng cho sơn phản quang lại các dải phân cách do khoảng cách giữa các đoạn phân cách khá lớn việc không có lớp sơn phản quang dễ khiến các phương tiện giao thông đâm va vào các dải phân cách, mong cơ quan chức năng cho xử lý

02/08/2022 14:54

Giao lộ Quốc Lộ 1A ( Lê Duẩn) - đường Trần Hưng Đạo - đường Bùi Thị Xuân,Phường 1, Thành phố Đông Hà
Xem thêm 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỬ LÝ

THỐNG KÊ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG

Thông tin tuyên truyền Xem thêm