Tìm kiếm

Trồng trọt và BVTV

Trồng trọt và BVTV

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng (Từ 30/01/2023 đến 05/02/2023)

Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

1. Trên cây lúa: Chuột, ốc bươu vàng tiếp tục gây hại nhiều nơi. Tuyến trùng rễ tiếp tục gây hại trên các chân ruộng cao, không làm đất kỹ; bọ trĩ, rệp mềm tiếp tục phát sinh gây hại. Bệnh đạo ôn lá, rầy có thể phát sinh gây hại cây lúa giai đoạn đẻ nhánh.

Biện pháp phòng trừ:

- Tiếp tục diệt trừ chuột, ốc bươu vàng bằng nhiều biện pháp để hạn chế thiệt hại đầu vụ (Nghiêm cấm dùng biện pháp kích điện để diệt chuột).

- Tranh thủ thời tiết nắng ấm phun thuốc trừ cỏ, không được phun thuốc khi nhiệt độ dưới 18­0C, đặc biệt đối với nhóm thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm muộn (Quinclorac) chỉ được phun khi trời nắng ấm, cây lúa có từ 3 lá trở lên. Thường xuyên điều tra, theo dõi diễn biến phát sinh của bệnh đạo ôn, rầy các loại, sâu cuốn lá... để có biện pháp xử lý kịp thời.

2. Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục lây lan, gây hại nếu không được phát hiện sớm và xử lý kịp thời, hiệu quả.

Biện pháp phòng trừ:

- Thực hiện các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp để phòng chống sâu keo mùa thu. Thường xuyên điều tra tình hình phát sinh gây hại của sâu để phát hiện sớm và có biện pháp xử lý triệt để.

- Những nơi sâu đang gây hại sử dụng các loại thuốc hóa học có hoạt chất Bacillus Thuringiensis, Spinetoram, Indoxacarb, Lufenuron, Emamectin benzoate... như: Bitadin WP, Map - Biti WP 50000 IU/mg, Radiant 60SC, Map wing 45WP, Amater 150SC, Indocar 150SC, Angun 5WG, Proclaim 1.9EC,... để phun trừ khi sâu đa số tuổi 1-2, phun vào sáng sớm hoặc chiều mát, phun 2 lần cách nhau 10-12 ngày, phun theo hàng ướt đều 2 mặt lá, nách lá và nõn lá.

3. Trên cây hồ tiêu: Bệnh chết nhanh, chết chậm, thán thư, tuyến trùng... tiếp tục gây hại nhiều nơi và có thể hại nặng các vườn bị bệnh, vùng ổ dịch, những vườn thoát nước kém.

Biện pháp phòng trừ: Vệ sinh vườn, đào rãnh thoát nước không để đọng nước. Kiểm tra, xử lý thuốc phòng trừ tuyến trùng, rệp sáp, bệnh chết chậm, chết nhanh... Đối với bệnh chết nhanh cần thu gom tàn dư cây bị bệnh mang ra khỏi khu vực vườn và đốt tiêu hủy, xử lý đất tại các gốc tiêu bị bệnh bằng vôi bột; sử dụng các loại thuốc để phòng trừ.

4. Trên cây cà phê: Các đối tượng dịch hại như: Bệnh khô cành, thán thư, rỉ sắt... tiếp tục gây hại nhiều nơi, hại nặng trên các vườn cà phê già cỗi, các vườn không chú trọng công tác phòng trừ sâu bệnh.

Biện pháp phòng trừ: Xử lý thuốc để phòng trừ sâu bệnh kết hợp bón phân chăm sóc, tăng cường phân hữu cơ, phân hữu cơ vi sinh để cây phân hóa mầm hoa, ra hoa thuận lợi.

5. Trên cây cao su: Bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo tiếp tục phát sinh phát triển.

Biện pháp phòng trừ: Kiểm tra vườn thường xuyên, phát hiện và xử lý cây bị bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo. Tiến hành bôi thuốc trên mặt cạo và vết xì mủ bằng các loại thuốc đặc hiệu để tránh lây lan.

6. Trên cây sắn: Bệnh khảm lá virus tiếp tục gây hại nhiều nơi trên sắn mới trồng, hại nặng những vùng đã bị bệnh các năm trước.

Biện pháp phòng trừ: Điều tra, khoanh vùng bị nhiễm bệnh khảm lá virus để xử lý không để lây lan ra diện rộng, những diện tích nhiễm bệnh với tỷ lệ thấp cần kịp thời trồng dặm thay thế. Đối với những vùng chưa tiến hành trồng mới: Tuyệt đối không sử dụng hom sắn từ các vùng đã bị bệnh khảm lá để làm giống. Điều tra theo dõi các đối tượng sâu, bệnh khác như rệp sáp bột hồng, bệnh chổi rồng để có biện pháp xử lý hiệu quả./.

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ 09-15/01/2023

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

1.1. Trên cây lúa: Chuột, ốc bươu vàng,… tiếp tục gây hại nhiều nơi trên lúa mới gieo.

1.2. Trên cây hồ tiêu: Bệnh chết nhanh, chết chậm, thán thư, tuyến trùng... tiếp tục gây hại nhiều nơi và có thể hại nặng các vườn bị bệnh, vùng ổ dịch, những vườn thoát nước kém.

1.3. Trên cây cà phê: Các đối tượng dịch hại như: Bệnh khô cành, thán thư, rỉ sắt... tiếp tục gây hại nhiều nơi, hại nặng trên các vườn cà phê già cỗi, các vườn không chú trọng công tác phòng trừ sâu bệnh.

1.4. Trên cây cao su: Bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo tiếp tục phát sinh phát triển.

1.5. Trên cây sắn: Bệnh khảm lá virus tiếp tục gây hại trên những diện tích chưa thu hoạch và có thể phát sinh gây hại trên sắn mới trồng, đặc biệt những vùng đã bị bệnh các năm trước.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

2.1. Trên cây lúa:

- Tiếp tục diệt trừ chuột, ốc bươu vàng bằng nhiều biện pháp để hạn chế gây hại trên lúa mới gieo (Nghiêm cấm dùng biện pháp kích điện để diệt chuột).

- Xử lý hạt giống trước khi gieo để tăng tỷ lệ nảy mầm, nhất là những ngày rét đậm. Có các biện pháp chống rét cho lúa khi nhiệt độ xuống thấp như: điều tiết mức nước hợp lý, tăng cường bón tro bếp hoặc kali...

- Không được phun thuốc trừ cỏ khi nhiệt độ dưới 18­0C, đặc biệt đối với nhóm thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm  muộn (Quinclorac) chỉ được phun khi trời nắng ấm, cây lúa có từ 3 lá trở lên. Tiếp tục điều tra, theo dõi phát sinh của sâu, bệnh để làm cơ sở cho công tác dự tính dự báo.

2.2. Trên cây hồ tiêu: Đào rãnh thoát nước, không để đọng nước trong mùa mưa. Kiểm tra, xử lý thuốc phòng trừ tuyến trùng, rệp sáp, bệnh chết chậm, chết nhanh... Đối với bệnh chết nhanh cần thu gom tàn dư cây bị bệnh mang ra khỏi khu vực vườn và đốt tiêu hủy, xử lý đất tại các gốc tiêu bị bệnh bằng vôi bột; sử dụng các loại thuốc để phòng trừ.

2.3. Trên cây cà phê: Tiến hành khơi rãnh thoát nước, xử lý thuốc trừ sâu bệnh ở những vườn bị gây hại nặng.

2.4. Trên cây cao su: Kiểm tra vườn thường xuyên, phát hiện và xử lý cây bị bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo. Tiến hành bôi thuốc trên mặt cạo và vết xì mủ bằng các loại thuốc đặc hiệu để tránh lây lan.

2.5. Trên cây sắn: Biện pháp phòng trừ: Tiêu diệt triệt để nguồn bệnh khảm lá sắn, không để tàn dư cây sắn bị bệnh trên các hàng rào, bờ ruộng. Chỉ sử dụng hom giống sạch bệnh để trồng trong niên vụ mới; tuyệt đối không sử dụng, mua, bán, trao đổi, vận chuyển hom sắn từ các vùng đã bị bệnh khảm lá sắn về làm giống. Thường xuyên kiểm tra và xử lý kịp thời bệnh khảm lá sắn trên những vườn trồng mới./.

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại từ 02-08/01/2023

Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

1. Trên cây lúa: Chuột, ốc bươu vàng,… tiếp tục gây hại nhiều nơi trên lúa mới gieo.

Biện pháp phòng trừ:

- Tiếp tục diệt trừ chuột, ốc bươu vàng bằng nhiều biện pháp để hạn chế gây hại trên lúa mới gieo (Nghiêm cấm dùng biện pháp kích điện để diệt chuột).

- Xử lý hạt giống trước khi gieo để tăng tỷ lệ nảy mầm, nhất là những ngày rét đậm. Có các biện pháp chống rét cho lúa khi nhiệt độ xuống thấp như: điều tiết mức nước hợp lý, tăng cường bón tro bếp hoặc kali...

- Không được phun thuốc trừ cỏ khi nhiệt độ dưới 18­0C, đặc biệt đối với nhóm thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm  muộn (Quinclorac) chỉ được phun khi trời nắng ấm, cây lúa có từ 3 lá trở lên. Tiếp tục điều tra, theo dõi phát sinh của sâu, bệnh để làm cơ sở cho công tác dự tính dự báo.

2. Trên cây hồ tiêu: Bệnh chết nhanh, chết chậm, thán thư, tuyến trùng... tiếp tục gây hại nhiều nơi và có thể hại nặng các vườn bị bệnh, vùng ổ dịch, những vườn thoát nước kém.

Biện pháp phòng trừ: Đào rãnh thoát nước, không để đọng nước trong mùa mưa. Kiểm tra, xử lý thuốc phòng trừ tuyến trùng, rệp sáp, bệnh chết chậm, chết nhanh... Đối với bệnh chết nhanh cần thu gom tàn dư cây bị bệnh mang ra khỏi khu vực vườn và đốt tiêu hủy, xử lý đất tại các gốc tiêu bị bệnh bằng vôi bột; sử dụng các loại thuốc để phòng trừ.

3. Trên cây cà phê: Các đối tượng dịch hại như: Bệnh khô cành, thán thư, rỉ sắt... tiếp tục gây hại nhiều nơi, hại nặng trên các vườn cà phê già cỗi, các vườn không chú trọng công tác phòng trừ sâu bệnh.

Biện pháp phòng trừ: Tiến hành khơi rãnh thoát nước, xử lý thuốc trừ sâu bệnh ở những vườn bị gây hại nặng.

4. Trên cây cao su: Bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo tiếp tục phát sinh phát triển.

Biện pháp phòng trừ: Kiểm tra vườn thường xuyên, phát hiện và xử lý cây bị bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo. Tiến hành bôi thuốc trên mặt cạo và vết xì mủ bằng các loại thuốc đặc hiệu để tránh lây lan.

5. Trên cây sắn: Bệnh khảm lá virus tiếp tục gây hại trên những diện tích chưa thu hoạch và có thể phát sinh gây hại trên sắn mới trồng, đặc biệt những vùng đã bị bệnh các năm trước.

Biện pháp phòng trừ: Tiêu diệt triệt để nguồn bệnh khảm lá sắn, không để tàn dư cây sắn bị bệnh trên các hàng rào, bờ ruộng. Chỉ sử dụng hom giống sạch bệnh để trồng trong niên vụ mới; tuyệt đối không sử dụng, mua, bán, trao đổi, vận chuyển hom sắn từ các vùng đã bị bệnh khảm lá sắn về làm giống. Thường xuyên kiểm tra và xử lý kịp thời bệnh khảm lá sắn trên những vườn trồng mới./.

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ 26/12/2022-01/01/2023

Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

1. Trên cây lúa: Chuột, ốc bươu vàng,… tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa gieo trà sớm.

Biện pháp phòng trừ:

- Tiếp tục diệt trừ chuột, ốc bươu vàng bằng nhiều biện pháp để hạn chế gây hại trên lúa mới gieo (Nghiêm cấm dùng biện pháp kích điện để diệt chuột).

- Xử lý hạt giống trước khi gieo để tăng tỷ lệ nảy mầm, nhất là những ngày rét đậm. Có các biện pháp chống rét cho lúa khi nhiệt độ xuống thấp như: điều tiết mức nước hợp lý, tăng cường bón tro bếp hoặc kali...

- Không được phun thuốc trừ cỏ khi nhiệt độ dưới 18­0C, đặc biệt đối với nhóm thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm  muộn (Quinclorac) chỉ được phun khi trời nắng ấm, cây lúa có từ 3 lá trở lên. Tiếp tục điều tra, theo dõi phát sinh của sâu, bệnh để làm cơ sở cho công tác dự tính dự báo.

2. Trên cây hồ tiêu: Bệnh chết nhanh, chết chậm, thán thư, tuyến trùng... tiếp tục gây hại nhiều nơi và có thể hại nặng các vườn bị bệnh, vùng ổ dịch, những vườn thoát nước kém.

Biện pháp phòng trừ: Đào rãnh thoát nước, không để đọng nước trong mùa mưa. Kiểm tra, xử lý thuốc phòng trừ tuyến trùng, rệp sáp, bệnh chết chậm, chết nhanh... Đối với bệnh chết nhanh cần thu gom tàn dư cây bị bệnh mang ra khỏi khu vực vườn và đốt tiêu hủy, xử lý đất tại các gốc tiêu bị bệnh bằng vôi bột; sử dụng các loại thuốc để phòng trừ.

3. Trên cây cà phê: Các đối tượng dịch hại như: Bệnh khô cành, thán thư, rỉ sắt... tiếp tục gây hại nhiều nơi, hại nặng trên các vườn cà phê già cỗi, các vườn không chú trọng công tác phòng trừ sâu bệnh.

Biện pháp phòng trừ: Tiến hành khơi rãnh thoát nước, xử lý thuốc trừ sâu bệnh ở những vườn bị gây hại nặng.

4. Trên cây cao su: Bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo tiếp tục phát sinh phát triển.

Biện pháp phòng trừ: Kiểm tra vườn thường xuyên, phát hiện và xử lý cây bị bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo. Tiến hành bôi thuốc trên mặt cạo và vết xì mủ bằng các loại thuốc đặc hiệu để tránh lây lan.

5. Trên cây sắn: Bệnh khảm lá virus DTN giảm dần do thu hoạch.

Biện pháp phòng trừ: Tiêu diệt triệt để nguồn bệnh khảm lá sắn, không để tàn dư cây sắn bị bệnh trên các hàng rào, bờ thửa. Chỉ sử dụng hom giống sạch bệnh để trồng trong niên vụ mới; tuyệt đối không sử dụng, mua, bán, trao đổi, vận chuyển hom sắn từ các vùng đã bị bệnh khảm lá sắn về làm giống./.

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ 04-10/12/2022

Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

1. Trên cây lúa: Chuột, ốc bươu vàng, rầy… tiếp tục tồn tại trên lúa chét, cỏ dại.

Biện pháp phòng trừ: Tiến hành diệt chuột, ốc bươu vàng ngay từ đầu vụ để hạn chế gây hại cho vụ tới.

2. Trên cây hồ tiêu: Bệnh chết nhanh, chết chậm, thán thư, tuyến trùng... tiếp tục gây hại nhiều nơi và có thể hại nặng các vườn bị bệnh, vùng ổ dịch, những vườn thoát nước kém.

Biện pháp phòng trừ: Đào rãnh thoát nước, không để đọng nước trong mùa mưa. Kiểm tra, xử lý thuốc phòng trừ tuyến trùng, rệp sáp, bệnh chết chậm, chết nhanh... Đối với bệnh chết nhanh cần thu gom tàn dư cây bị bệnh mang ra khỏi khu vực vườn và đốt tiêu hủy, xử lý đất tại các gốc tiêu bị bệnh bằng vôi bột; sử dụng các loại thuốc để phòng trừ.

3. Trên cây cà phê: Các đối tượng dịch hại như: Bệnh khô cành, thán thư, rỉ sắt... tiếp tục gây hại nhiều nơi, hại nặng trên các vườn cà phê già cỗi, các vườn không chú trọng công tác phòng trừ sâu bệnh.

Biện pháp phòng trừ: Tiến hành khơi rãnh thoát nước, xử lý thuốc trừ sâu bệnh ở những vườn bị gây hại nặng.

4. Trên cây cao su: Bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo tiếp tục phát sinh phát triển.

Biện pháp phòng trừ: Kiểm tra vườn thường xuyên, phát hiện và xử lý cây bị bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo. Tiến hành bôi thuốc trên mặt cạo và vết xì mủ bằng các loại thuốc đặc hiệu để tránh lây lan.

5. Trên cây sắn: Bệnh khảm lá virus DTN giảm dần do thu hoạch.

Biện pháp phòng trừ: Thu gom toàn bộ tàn dư cây sắn bị bệnh sau thu hoạch đem đốt, tiêu hủy để tiêu diệt nguồn bệnh, không để tàn dư cây sắn bị bệnh trên các bờ thửa, hàng rào. Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển thân, lá sắn trên địa bàn cũng như vận chuyển từ nơi khác đến, nghiêm cấm việc vận chuyển thân lá sắn ra khỏi nơi nhiễm bệnh./.

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ 21-27/11/2022

Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

1. Trên cây lúa: Chuột, ốc bươu vàng, rầy… tiếp tục tồn tại trên lúa chét, cỏ dại.

Biện pháp phòng trừ: Tranh thủ những đợt mưa to tiến hành diệt chuột, ốc bươu vàng để hạn chế gây hại cho vụ tới.

2. Trên cây hồ tiêu: Bệnh chết nhanh, chết chậm, thán thư, tuyến trùng... tiếp tục gây hại nhiều nơi và có thể hại nặng các vườn bị bệnh, vùng ổ dịch, những vườn thoát nước kém.

Biện pháp phòng trừ: Đào rãnh thoát nước, không để đọng nước trong mùa mưa. Kiểm tra, xử lý thuốc phòng trừ tuyến trùng, rệp sáp, bệnh chết chậm, chết nhanh... Đối với bệnh chết nhanh cần thu gom tàn dư cây bị bệnh mang ra khỏi khu vực vườn và đốt tiêu hủy, xử lý đất tại các gốc tiêu bị bệnh bằng vôi bột; sử dụng các loại thuốc để phòng trừ.

3. Trên cây cà phê: Các đối tượng dịch hại như: Bệnh khô cành, thán thư, rỉ sắt... tiếp tục gây hại nhiều nơi, hại nặng trên các vườn cà phê già cỗi, các vườn không chú trọng công tác phòng trừ sâu bệnh.

Biện pháp phòng trừ: Tiến hành khơi rãnh thoát nước, xử lý thuốc trừ sâu bệnh ở những vườn bị gây hại nặng.

4. Trên cây cao su: Bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo tiếp tục phát sinh phát triển.

Biện pháp phòng trừ: Kiểm tra vườn thường xuyên, phát hiện và xử lý cây bị bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo. Tiến hành bôi thuốc trên mặt cạo và vết xì mủ bằng các loại thuốc đặc hiệu để tránh lây lan.

5. Trên cây sắn: Bệnh khảm lá virus DTN giảm dần do thu hoạch.

Biện pháp phòng trừ: Thu gom toàn bộ tàn dư cây sắn bị bệnh sau thu hoạch đem đốt, tiêu hủy để tiêu diệt nguồn bệnh, không để tàn dư cây sắn bị bệnh trên các bờ thửa, hàng rào. Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển thân, lá sắn trên địa bàn cũng như vận chuyển từ nơi khác đến, nghiêm cấm việc vận chuyển thân lá sắn ra khỏi nơi nhiễm bệnh./.

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại từ 14/11-20/11/2022

Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

1. Trên cây lúa: Chuột, ốc bươu vàng, rầy… tiếp tục tồn tại trên lúa chét, cỏ dại.

Biện pháp phòng trừ: Tranh thủ những đợt mưa to tiến hành diệt chuột, ốc bươu vàng để hạn chế gây hại cho vụ tới.

2. Trên cây hồ tiêu: Bệnh chết nhanh, chết chậm, thán thư, tuyến trùng... tiếp tục gây hại nhiều nơi và có thể hại nặng các vườn bị bệnh, vùng ổ dịch, những vườn thoát nước kém.

Biện pháp phòng trừ: Đào rãnh thoát nước, không để đọng nước trong mùa mưa. Kiểm tra, xử lý thuốc phòng trừ tuyến trùng, rệp sáp, bệnh chết chậm, chết nhanh... Đối với bệnh chết nhanh cần thu gom tàn dư cây bị bệnh mang ra khỏi khu vực vườn và đốt tiêu hủy, xử lý đất tại các gốc tiêu bị bệnh bằng vôi bột; sử dụng các loại thuốc để phòng trừ.

3. Trên cây cà phê: Các đối tượng dịch hại như: Bệnh khô cành, thán thư, rỉ sắt... tiếp tục gây hại nhiều nơi, hại nặng trên các vườn cà phê già cỗi, các vườn không chú trọng công tác phòng trừ sâu bệnh.

Biện pháp phòng trừ: Tiến hành khơi rãnh thoát nước, xử lý thuốc trừ sâu bệnh ở những vườn bị gây hại nặng.

4. Trên cây cao su: Bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo tiếp tục phát sinh phát triển.

Biện pháp phòng trừ: Kiểm tra vườn thường xuyên, phát hiện và xử lý cây bị bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo. Tiến hành bôi thuốc trên mặt cạo và vết xì mủ bằng các loại thuốc đặc hiệu để tránh lây lan.

5. Trên cây sắn: Bệnh khảm lá virus DTN giảm dần do thu hoạch.

Biện pháp phòng trừ: Thu gom toàn bộ tàn dư cây sắn bị bệnh sau thu hoạch đem đốt, tiêu hủy để tiêu diệt nguồn bệnh, không để tàn dư cây sắn bị bệnh trên các bờ thửa, hàng rào. Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển thân, lá sắn trên địa bàn cũng như vận chuyển từ nơi khác đến, nghiêm cấm việc vận chuyển thân lá sắn ra khỏi nơi nhiễm bệnh./.

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại từ 07-13/11/2022

Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

1. Trên cây lúa: Chuột, ốc bươu vàng, rầy… tiếp tục tồn tại trên lúa chét, cỏ dại.

Biện pháp phòng trừ: Tranh thủ những đợt mưa to tiến hành diệt chuột, ốc bươu vàng để hạn chế gây hại cho vụ tới.

2. Trên cây hồ tiêu: Bệnh chết nhanh, chết chậm, thán thư, tuyến trùng... tiếp tục gây hại nhiều nơi và có thể hại nặng các vườn bị bệnh, vùng ổ dịch, những vườn thoát nước kém.

Biện pháp phòng trừ: Đào rãnh thoát nước, không để đọng nước trong mùa mưa. Kiểm tra, xử lý thuốc phòng trừ tuyến trùng, rệp sáp, bệnh chết chậm, chết nhanh... Đối với bệnh chết nhanh cần thu gom tàn dư cây bị bệnh mang ra khỏi khu vực vườn và đốt tiêu hủy, xử lý đất tại các gốc tiêu bị bệnh bằng vôi bột; sử dụng các loại thuốc để phòng trừ.

3. Trên cây cà phê: Các đối tượng dịch hại như: Bệnh khô cành, thán thư, rỉ sắt... tiếp tục gây hại nhiều nơi, hại nặng trên các vườn cà phê già cỗi, các vườn không chú trọng công tác phòng trừ sâu bệnh.

Biện pháp phòng trừ: Tiến hành khơi rãnh thoát nước, xử lý thuốc trừ sâu bệnh ở những vườn bị gây hại nặng.

4. Trên cây cao su: Bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo tiếp tục phát sinh phát triển.

Biện pháp phòng trừ: Kiểm tra vườn thường xuyên, phát hiện và xử lý cây bị bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo. Tiến hành bôi thuốc trên mặt cạo và vết xì mủ bằng các loại thuốc đặc hiệu để tránh lây lan.

5. Trên cây sắn: Bệnh khảm lá virus DTN giảm dần do thu hoạch.

Biện pháp phòng trừ: Thu gom toàn bộ tàn dư cây sắn bị bệnh sau thu hoạch đem đốt, tiêu hủy để tiêu diệt nguồn bệnh, không để tàn dư cây sắn bị bệnh trên các bờ thửa, hàng rào. Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển thân, lá sắn trên địa bàn cũng như vận chuyển từ nơi khác đến, nghiêm cấm việc vận chuyển thân lá sắn ra khỏi nơi nhiễm bệnh./.

Dự kiến tình hình dịch hại vụ Đông Xuân 2022-2023

DỰ KIẾN DỊCH HẠI CHÍNH TRÊN CÂY TRỒNG CHÍNH

1. Trên cây lúa

1.1. Chuột: Gây hại nhiều nơi ngay từ đầu vụ và gây hại nặng giai đoạn lúa làm đòng - trổ nếu công tác diệt chuột không được thực hiện trước khi xuống vụ và thường xuyên, liên tục.

1.2. Ốc bươu vàng: Gây hại chủ yếu từ khi lúa mới gieo đến kết thúc đẻ nhánh, hại nặng khi lúa mới gieo, ăn mầm lúa và lúa non làm tốn công tỉa dặm và gieo lại.

1.3. Rầy nâu, rầy lưng trắng: Dự kiến từ 15/1 rầy bắt đầu xuất hiện và mật độ tăng dần, từ 15/3 trở đi rầy sẽ gây hại nhiều nơi. Trong vụ rầy sẽ phát sinh 4 lứa chính:

- Lứa 1: Từ 15/1 - 15/2 trên lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh.

- Lứa 2: Từ 15/2 - 15/3 hại lúa đẻ nhánh - đứng cái.

- Lứa 3: Từ 15/3 - 15/4 hại lúa làm đòng - trổ bông.

- Lứa 4: Từ 15/4 - 15/5 hại lúa giai đoạn trổ - chín.

Lứa 3 và 4 có mật độ cao, gây hại nặng, lứa 4 có thể gây cháy rầy ảnh hưởng lớn đến năng suất.

1.4. Sâu cuốn lá nhỏ:

Vụ ĐX sẽ xuất hiện nhiều lứa chính và gối nhau, dự kiến sẽ có 4 lứa chính:

- Lứa 1: 20/1 - 25/2: Gây hại lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh. Mật độ lứa sâu này chưa cao nhưng sẽ tích luỹ cho các lứa sau.

- Lứa 2: 25/2 - 30/3: Hại lúa đứng cái - làm đòng. Đây là lứa sâu thường có mật độ cao, cần theo dõi phát hiện sớm và phòng trừ đúng thời điểm để hạn chế tác hại và giảm mật độ lứa sau.

- Lứa 3: từ 1/4 - 30/4: Hại lúa làm đòng - trổ bông. Đây là lứa sâu gây hại bộ lá công năng, ảnh hưởng đến năng suất. Hại nặng trên ruộng bón thừa đạm, gieo dày, bộ lá xanh tốt…

- Lứa 4: Từ 1/5 đến hết vụ, lứa này chủ yếu phát sinh trên lúa muộn.

1.5. Sâu đục thân (hai chấm, 5 vạch): Có thể xuất hiện 3 lứa chính.

- Lứa 1: 20/1 - 10/3 hại mạ và lúa đẻ nhánh - đứng cái.

- Lứa 2: Từ 10/3 - 25/4 hại lúa đứng cái cho đến làm đòng - trổ bông. Đây là lứa sâu gây bông bạc ảnh hưởng lớn đến năng suất.

- Lứa 3: Từ 25/4 đến cuối vụ, hại lúa giai đoạn trổ - chín, hại nặng lúa trà muộn.

1.6. Nhện gié: Có thể gây hại ở mọi giai đoạn, hại nặng giai đoạn lúa đứng cái - làm đòng đến cuối vụ, cần chú ý những vùng đã bị nhện gié hại nặng trong vụ Hè Thu 2022 và một số giống bị hại nặng như HN6, ST24, ST25, HT1, …

1.7. Bệnh lùn sọc đen: Phát sinh gây hại từ khi lúa mới gieo (khi có rầy mang mầm bệnh di trú xuống ruộng) đến cuối vụ, biểu hiện triệu chứng bệnh sau khi gieo 20-30 ngày.

1.8. Bệnh đạo ôn: Bệnh phát sinh gây hại từ đầu vụ đến cuối vụ.

 Đạo ôn lá: Phát sinh từ giữa tháng 1, hại lúa từ giai đoạn mạ - làm đòng, bệnh sẽ phát triển mạnh, gây hại nặng khi thời tiết âm u, có mưa phùn hoặc đêm và sáng sớm có sương mù trong tháng 2-3.

Đạo ôn cổ bông: Phát sinh gây hại từ đầu tháng 4 cho đến cuối vụ, hại lúa giai đoạn trổ - chín, bệnh tấn công cổ lá đòng, cổ bông, cổ gié, đốt thân gây hiện tượng bông bạc hoặc khô gié làm ảnh hưởng lớn đến năng suất. Bệnh hại nặng khi gặp thời tiết thuận lợi (ẩm độ cao, nhiệt độ thấp, ngày nắng đêm sương...), trên ruộng bón thừa đạm, giống nhiễm, ruộng không bơm trừ đạo ôn lá.

1.9. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Bệnh có thể phát sinh từ giữa tháng 3, gây hại nặng vào khoảng cuối tháng 3 - tháng 4 (giai đoạn lúa làm đòng - trổ bông - chín sữa). Bệnh thường phát sinh và lây lan sau những trận mưa dông, hại nặng trên các giống nhiễm như: HC95, Khang dân, Bắc thơm 7... và trên các ruộng bón thừa đạm, thiếu ánh sáng…

1.10. Bệnh khô vằn: Gây hại trên diện rộng, đặc biệt hại nặng trên những diện tích gieo dày, bón nhiều phân đạm, bón phân muộn, đất bị yếm khí. Bệnh bắt đầu phát sinh trên lúa giai đoạn cuối đẻ nhánh, lây lan nhanh giai đoạn lúa làm đòng và gây hại nặng dần cho đến hết vụ.

1.11. Bệnh lem lép hạt: Hại nặng trên các chân ruộng cát pha, thịt nhẹ, vùng chăm sóc muộn và trổ gặp thời tiết bất thuận từ khi lúa trổ đến chín.

1.12. Bệnh lúa von: Phát sinh giai đoạn mạ đến làm đòng, gây hại giai đoạn lúa trổ - chín, hại nặng trên các giống nhiễm như Ma Lâm 48, P6, Khang dân...

1.13. Sâu keo, bọ trĩ, dòi đục nõn, rệp mềm: Gây hại từ đầu vụ cho đến cuối đẻ nhánh. Sâu keo gây hại nặng lúa giai đoạn 3 - 5 lá. Thời tiết ấm, ruộng thiếu nước sẽ là điều kiện thuận lợi cho bọ trĩ phát sinh gây hại.

 Ngoài ra còn có các đối tượng dịch hại khác như tuyến trùng hại rễ, sâu phao, bệnh vàng lá sinh lý, thối thân thối bẹ, đốm nâu,... có khả năng phát sinh và gây hại nặng cục bộ.

2. Trên cây công nghiệp dài ngày

2.1. Trên cây hồ tiêu

- Tuyến trùng hại rễ: Gây hại quanh năm, biểu hiện triệu chứng bị hại nặng vào các tháng mùa khô. Tuyến trùng hại nặng cây có biểu hiện lá vàng, còi cọc, cây phát triển kém.

- Bệnh chết chậm: Phát sinh gây hại quanh năm, hại nặng trên những vườn tiêu bị tuyến trùng, rệp sáp gây hại, những vườn cây bị tổn thương vùng rễ,vườn chăm sóc kém...

- Bệnh chết nhanh: Gây hại nặng trong mùa mưa và sau những đợt mưa lớn (từ tháng 10/2022 đến tháng 3 năm 2023) và tồn tại suốt năm. Đặc biệt bệnh phát triển mạnh trên những vườn bị ngập úng do mưa lớn, thoát nước kém, chăm sóc không kịp thời, không xử lý nguồn bệnh trên vườn.

- Rệp sáp: Mùa khô chủ yếu rệp sáp hại rễ, mùa mưa hại thân, cành quả. Vườn bị rệp sáp gây hại cây chuyển màu vàng, gây hiện tượng rụng lá, rụng quả, rệp hại rễ tạo điều kiện cho các loại nấm xâm nhập, gây hại.

Ngoài ra, bệnh thán thư, đốm lá, rệp mềm... hại mức độ nhẹ đến trung bình.

2.2. Trên cây cà phê

- Rệp các loại: Rệp hại nặng vào mùa khô và trên vườn cà phê kiến thiết cơ bản, những vườn chăm sóc kém, công tác phòng trừ ít được quan tâm.

- Bệnh khô cành, khô quả, thán thư, gỉ sắt: Đây là những đối tượng bệnh gây hại chủ yếu trên cây cà phê làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng quả. Bệnh phát sinh gây hại quanh năm, hại nặng từ các tháng 8, 9 cho đến cuối vụ thu hoạch. Những vườn cà phê lâu năm, chế độ dinh dưỡng không đầy đủ bệnh gây hại nặng hơn.

Ngoài ra còn có bệnh nấm hồng, vàng lá, sâu khoanh vỏ, sâu đục thân,... hại cục bộ mức độ nhẹ đến trung bình.

2.3. Cây cao su:

- Bệnh xì mủ, loét sọc miệng cạo: Gây hại quanh năm, hại nặng trong mùa mưa, trên những vườn thoát nước kém bệnh hại nặng hơn.

- Bệnh phấn trắng, héo đen đầu lá: Hại nặng trong thời kỳ ra lộc non đến ổn định lá từ tháng 2-4/2023.

- Bệnh nấm hồng, thối mốc mặt cạo: Thường gây hại nặng từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau.

Ngoài ra, bệnh vàng lá Corynespora, bệnh cháy nắng, rụng lá mùa mưa... gây hại cục bộ một số vùng, nhất là những vườn cao su trồng trên tầng đất mỏng, chế độ đầu tư không đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cây.

3. Trên cây lạc, ngô và rau màu

3.1. Trên cây lạc: Bệnh héo xanh vi khuẩn, bệnh thối gốc mốc đen, thối gốc mốc trắng, sâu khoang, sâu xanh,... phát sinh từ giai đoạn cây con và gây hại nặng giai đoạn phân cành, ra hoa. Bệnh gỉ sắt, đốm lá gây hại giai đoạn cuối vụ.

3.2. Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu sẽ phát sinh gây hại nhiều nơi, hại nặng từ giai đoạn ngô 2-3 lá trở đi.

3.3. Trên rau, quả các loại:

Có khả năng phát sinh một số đối tượng dịch hại chính sau:

- Thời kỳ cây con: Sâu xám, sùng hại gốc rễ, bệnh lở cổ rễ, héo rũ, bệnh chết rạp cây con, ....

- Thời kỳ phát triển thân lá, củ, quả: Sâu đục quả, đục cành, rệp, nhện đỏ, bệnh thối dây, thối quả, bệnh thán thư, bệnh sương mai hại trên dưa, đậu, mướp,... sâu tơ, bọ nhảy… hại rau họ thập tự.

4. Trên cây sắn:

- Rệp sáp bột hồng: Phát sinh và gây hại ở nhiều địa phương, hại nặng ở các vùng đã nhiễm rệp những năm trước và những tháng mùa khô.

- Bệnh khảm lá virus: Những năm qua bệnh khảm lá sắn đã phát sinh gây hại ở hầu hết các huyện trong tỉnh. Vì vậy, trong niên vụ tới bệnh có khả năng lây lan ra các vùng trồng sắn khác trên địa bàn tỉnh, nhất là những vùng nhập giống sắn từ các tỉnh đã bị bệnh và lấy giống các vùng đã bị nhiễm bệnh trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, bọ phấn, nhện đỏ, bệnh chổi rồng,... có thể gây hại nặng cục bộ một số vùng.

5. Trên cây ăn quả

5.1. Cây có múi (cam, bưởi)

- Sâu vẽ bùa: Phát sinh gây hại quanh năm có nhiều lứa gối nhau. Sâu non gây hại gắn liền các đợt lộc trong năm nhất là lộc xuân và lộc thu.

- Nhện đỏ, nhện trắng, nhện rám vàng: Phát sinh gây hại quanh năm trên lá bánh tẻ, lá già, quả non, nhện trắng thường phát sinh khi cây bắt đầu ra quả, nhện đỏ vào đầu mùa khô hạn.

- Rầy chổng cánh: Phát sinh gây hại quanh năm, cao điểm trùng với thời kỳ ra lộc, nhất là đợt lộc xuân và lộc thu. Ngoài ra rầy còn là môi giới truyền bệnh greening cho cây ăn quả có múi.

- Các loại dịch hại khác: Sâu đục thân, đục cành, bệnh Greening, bệnh sẹo, loét, chảy gôm... phát sinh gây hại trên các vườn cây ăn quả, cần theo dõi chặt chẽ và có kế hoạch phòng trừ hợp lý.

5.2. Cây chanh leo                           

- Nhện đỏ: Phát sinh gây hại trên vườn trồng mới giai đoạn cây con, đối với vườn kinh doanh năm 2, nhện sẽ tiếp tục gây hại lộc non, cành non sau khi cắt tỉa.

- Bệnh đốm dầu, ruồi đục quả: Phát sinh gây hại nặng vườn kinh doanh từ khi phát triển quả, hại nặng từ tháng 7-9, đặc biệt vườn năm 2 năm 3, những vườn không thực hiện vệ sinh đồng ruộng, không thu gom tàn dư như lá, quả bị hại trong vườn.

BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO 

- Tập trung chỉ đạo các địa phương tuân thủ thực hiện đúng lịch thời vụ, cơ cấu cây trồng đã được Sở nông nghiệp và PTNT ban hành. Chọn giống tốt, giống kháng bệnh, giống có phẩm cấp. Không sử dụng những giống đã nhiễm bệnh từ vụ trước.

- Vận động nông dân tăng cường áp dụng IPM trong sản xuất tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, tăng sức chống chịu dịch hại và bảo vệ môi trường sinh thái.

- Gieo trồng với mật độ hợp lý, sử dụng công cụ sạ hàng, công cụ gieo hạt, bón cân đối các loại phân theo nhu cầu dinh dưỡng của cây. Tăng cường sử dụng phân chuồng đã ủ với chế phẩm Trichoderma để bón cho cây, hạn chế nguồn bệnh trong đất.

- Tưới nước cho cây trồng theo nhu cầu của cây ở từng giai đoạn. Tạo hệ thống thoát nước trong mùa mưa đối với cây trồng cạn.

- Thực hiện tốt công tác điều tra phát hiện và dự báo chính xác khả năng phát sinh, mức độ gây hại của các loài dịch hại, tham mưu biện pháp phòng trừ kịp thời, có hiệu quả.

- Duy trì công tác theo dõi bẫy đèn đặc biệt là các vùng đã bị bệnh lùn sọc đen cần theo dõi sát diễn biến của rầy lưng trắng vào đèn, thu mẫu giám định virus để chủ động trong phun trừ môi giới.

- Bám sát cơ sở, theo dõi chỉ đạo phòng trừ dịch hại có nguy cơ phát sinh gây hại trên diện rộng ảnh hưởng lớn đến năng suất, nhất là chuột, ốc bươu vàng, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn, bệnh lùn sọc đen trên lúa, bệnh khảm lá virus hại sắn, sâu keo mùa thu hại ngô, bệnh chết nhanh trên cây hồ tiêu…

- Tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch “Đẩy mạnh ứng dụng Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao, có tiềm năng xuất khẩu ở địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030./.

Báo cáo tình sinh SVGH cây trồng tuần 43 (từ 24-30/10/2022)

Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

1. Trên cây lúa: Chuột, ốc bươu vàng, rầy… tiếp tục tồn tại trên lúa chét, cỏ dại.

Biện pháp phòng trừ: Tranh thủ những đợt mưa to tiến hành diệt chuột, ốc bươu vàng để hạn chế gây hại cho vụ tới.

2. Trên cây hồ tiêu: Bệnh chết nhanh, chết chậm, thán thư, tuyến trùng, rệp sáp... tiếp tục gây hại nhiều nơi và có thể hại nặng các vườn bị bệnh, vùng ổ dịch, những vườn thoát nước kém.

Biện pháp phòng trừ: Đào rãnh thoát nước, không để đọng nước trong mùa mưa. Kiểm tra, xử lý thuốc phòng trừ tuyến trùng, rệp sáp, bệnh chết chậm, chết nhanh... Đối với bệnh chết nhanh cần thu gom tàn dư cây bị bệnh mang ra khỏi khu vực vườn và đốt tiêu hủy, xử lý đất tại các gốc tiêu bị bệnh bằng vôi bột; sử dụng các loại thuốc để phòng trừ.

3. Trên cây cà phê: Các đối tượng dịch hại như: Rệp, bệnh khô cành, thán thư, rỉ sắt... tiếp tục gây hại nhiều nơi, hại nặng trên các vườn cà phê già cỗi, các vườn không chú trọng công tác phòng trừ sâu bệnh.

Biện pháp phòng trừ: Tiến hành khơi rãnh thoát nước, xử lý thuốc trừ sâu bệnh ở những vườn bị gây hại nặng.

4. Trên cây cao su: Bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo tiếp tục phát sinh phát triển.

Biện pháp phòng trừ: Kiểm tra vườn thường xuyên, phát hiện và xử lý cây bị bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo. Tiến hành bôi thuốc trên mặt cạo và vết xì mủ bằng các loại thuốc đặc hiệu để tránh lây lan.

5. Trên cây sắn: Bệnh khảm lá virus DTN giảm dần do thu hoạch.

Biện pháp phòng trừ: Thu gom toàn bộ tàn dư cây sắn bị bệnh sau thu hoạch đem đốt, tiêu hủy để tiêu diệt nguồn bệnh, không để tàn dư cây sắn bị bệnh trên các bờ thửa, hàng rào. Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển thân, lá sắn trên địa bàn cũng như vận chuyển từ nơi khác đến, nghiêm cấm việc vận chuyển thân lá sắn ra khỏi nơi nhiễm bệnh./.

Phản ánh mới

Phản ánh khẩn

Phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường

Cây xăng 44, tại làng Ngô Xá Thanh Lê, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị từ khi hoạt động cho đến nay đã làm ô nhiễm môi trường sống của hộ dân liền kề. Sự việc: Cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 44 trực thuộc Công ty xăng dầu Quảng Trị được xây dựng vào năm 2022, từ khi đi vào hoạt động có rất nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hộ dân bên cạnh. Sau nhiều lần phản ánh trực tiếp với cửa hàng cũng như đại diện công ty nhưng chúng tôi không được giải quyết.

1: Công ty xăng dầu xây 1 cống thoát nước trước cửa hàng( bằng bê tông) và 1 ao đào rút nước( tự đào không xây, không có nắp đậy, không có hệ thống xử lí) ngay cạnh phòng ngủ nhà dân. Sau một thời gian hoạt động nước ứ đọng, không được vệ sinh, đôi khi có con vật chết gây mùi thối,.. tạo điều kiện cho muỗi sinh sản, nguy cơ tiềm ẩn dịch sốt xuất huyết. Riêng hầm rút nước bên trái cửa hàng sát nhà tôi rất bẩn, ruồi nhặng rất nhiều, ít khi được dọn rửa, mùi hôi bốc lên rất khó chịu.

2: Về phần nền và thoát nước: Cây xăng xây dựng làm nền thấp dần về phía nhà dân, khi có xe lớn vào rửa, nước tràn sang ngay trước nhà rất bẩn. Còn khi trời mưa, gần như toàn bộ nước mưa theo nền đổ sang nhà dân, thoát nước không kịp, gây ngập úng vườn tược, nhà cửa.

3: Phía bên trái giáp ranh( nằm trong hành lang an toàn giao thông) được đặt một dãy các cục bê tông lớn, rất nhiều lần các xe ra vào cây xăng tông vào làm đổ xuống lối đi của gia đình gây nguy hiểm cũng như đã lấn chiếm hành lng an toàn giao thông đường bộ.

Mong các cấp lãnh đạo quan tâm giải quyết để chấm dứt các tình trạng trên, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân, vừa đảm bảo tạo điều kiện hoạt động thuận lợi cho việc kinh doanh, buôn bán, phát triển kinh tế nhưng vừa phải coi trọng sức khoẻ, lợi ích của nhân dân! Trân trọng!

08/12/2023 13:53

Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Phản ánh khẩn

Hộp công tơ điện mất nắp gây mất an toàn

Nhờ cơ quan chức năng Điện lực Gio Linh giúp cho người dân xã Gio Sơn chuyển các đồng hồ, cầu giao điện tổng ngoài trụ vào hộp điện và bố trí gọn gàng giây cho người dân với ạ. Vì người dân đã phản ánh mà chưa làm được. Khi trời mưa quá nguy hiểm cho người dân và điện hay bị sự cố. Hình, quay tại trụ điện gia đình chị Nguyễn Thị Thu Thắm, Phú Ốc, Gio Sơn, Gio Linh, Quảng Trị.Trân trọng cảm ơn!

06/12/2023 09:41 1

Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Phản ánh tình trạng thiếu nước sinh hoạt

Ngay tại đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, nhiều ngày nay, cứ đến buổi tối là nước cấp sinh hoạt rất yếu. Nước không thể lên đến tầng lửng 3m. Chủ nhà liên hệ đường dây nóng của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị thì được trả lời là do “mở rộng mạng lưới cấp nước nên có thể nước yếu và hiện nay chưa có giải pháp”. Đề nghị UBND thành phố yêu cầu Công ty CP Nước sạch Quảng Trị có giải pháp để đảm bảo điều kiện sinh hoạt của người dân.

06/12/2023 09:33

187 Hùng Vương, Phường Đông Lễ, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Phản ánh khẩn

Tuyến đường xuống cấp mất an toàn cho học sinh

Đường Bảo Đại, đoạn từ Chắn đường sắt đến trường Tiểu học Triệu Ái (thuộc huyện Triệu Phong) bị xói, lỡ tạo thành các hào sâu giữa đường, gây nguy hiểm cho học sinh đi học đi lại. Rất mong CQQLNN xử lý, khắc phục sớm để đảm bảo an toàn cho các cháu đi học.

05/12/2023 14:21

Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Phản ánh khẩn

Góp ý về vị trí xây dựng trụ điện và trạm biến áp che khuất tầm nhìn

Điện Lực Thành Cổ chôn cột và xây dựng Trạm Biến áp quá gần đường là che khuất tầm nhìn và hẹp góc cua xe từ đường nhánh ra đường cái và ngược lại! Rất nguy hiểm! Đề nghị xem lại! Vị trí cột có trong ảnh.

04/12/2023 16:33 4

Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Xem thêm 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỬ LÝ

THỐNG KÊ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG

Thông tin tuyên truyền Xem thêm