Tìm kiếm

Trồng trọt và BVTV

Trồng trọt và BVTV

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 25/9-01/10/2023

Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

1. Trên cây lúa: Chuột, ốc bươu vàng, rầy… tiếp tục tồn tại trên cỏ dại.

Biện pháp phòng trừ: Tranh thủ những đợt mưa to tiến hành diệt chuột, ốc bươu vàng để hạn chế gây hại cho vụ tới.

2. Trên cây hồ tiêu: Bệnh chết chậm, chết nhanh, rệp, tuyến trùng... tiếp tục gây hại các vườn bị bệnh, vùng ổ dịch, có thể hại nặng những vườn thoát nước kém.

Biện pháp phòng trừ: Đào rãnh thoát nước, không để đọng nước trong mùa mưa. Thực hiện các biện pháp chăm sóc, vệ sinh vườn; kiểm tra và xử lý thuốc phòng trừ tuyến trùng, rệp sáp, bệnh chết chậm, chết nhanh...

3. Trên cây cà phê: Các đối tượng dịch hại như: Bệnh khô cành, thán thư, rệp sáp, rệp vảy... tiếp tục gây hại nhiều nơi, hại nặng trên các vườn cà phê già cỗi, các vườn không chú trọng công tác phòng trừ.

Biện pháp phòng trừ: Xử lý thuốc để phòng trừ sâu bệnh những vườn bệnh gây hại nặng, chú ý đảm bảo thời gian cách ly của thuốc.

4. Trên cây cao su: Bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo tiếp tục phát sinh gây hại các vườn.

Biện pháp phòng trừ: Định kỳ kiểm tra vườn, phát hiện và xử lý cây bị bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo. Tiến hành bôi thuốc trên mặt cạo và vết xì mủ bằng các loại thuốc đặc hiệu để tránh lây lan.

5. Trên cây sắn: Bệnh khảm lá virus DTN giảm dần do thu hoạch.

Biện pháp phòng trừ: Thu gom toàn bộ tàn dư, cây sắn bị bệnh sau thu hoạch đem đốt, tiêu hủy để tiêu diệt nguồn bệnh, không để tàn dư cây sắn bị bệnh trên các bờ thửa, hàng rào. Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển thân, lá sắn trên địa bàn, nghiêm cấm việc vận chuyển thân lá sắn ra khỏi nơi nhiễm bệnh./.

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ 11-17/9/2023

Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

1. Trên cây lúa: Chuột, bệnh khô vằn… tiếp tục gây hại trên lúa muộn và vùng miền núi.

Biện pháp phòng trừ: Tranh thủ thời tiết thuận lợi thu hoạch những diện tích còn lại. Theo dõi các đối tượng sâu bệnh hại trên lúa trà muộn như chuột, bệnh khô vằn,...

2. Trên cây hồ tiêu: Bệnh chết chậm, chết nhanh, rệp, tuyến trùng... tiếp tục gây hại các vườn bị bệnh, vùng ổ dịch.

Biện pháp phòng trừ: Đào rãnh thoát nước, không để đọng nước trong mùa mưa. Thực hiện các biện pháp chăm sóc, vệ sinh vườn; kiểm tra và xử lý thuốc phòng trừ tuyến trùng, rệp sáp, bệnh chết chậm, chết nhanh...

3. Trên cây cà phê: Các đối tượng dịch hại như: Bệnh khô cành, thán thư, rệp sáp, rệp vảy... tiếp tục gây hại nhiều nơi, hại nặng trên các vườn cà phê già cỗi, các vườn không chú trọng công tác phòng trừ.

Biện pháp phòng trừ: Xử lý thuốc để phòng trừ sâu bệnh kết hợp bón phân chăm sóc đảm bảo dinh dưỡng cho cây nuôi quả.

4. Trên cây cao su: Bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo tiếp tục phát sinh gây hại các vườn.

Biện pháp phòng trừ: Định kỳ kiểm tra vườn, phát hiện và xử lý cây bị bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo. Tiến hành bôi thuốc trên mặt cạo và vết xì mủ bằng các loại thuốc đặc hiệu để tránh lây lan.

5. Trên cây sắn: Bệnh khảm lá virus DTN giảm dần do thu hoạch.

Biện pháp phòng trừ: Thu gom toàn bộ tàn dư, cây sắn bị bệnh sau thu hoạch đem đốt, tiêu hủy để tiêu diệt nguồn bệnh, không để tàn dư cây sắn bị bệnh trên các bờ thửa, hàng rào. Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển thân, lá sắn trên địa bàn, nghiêm cấm việc vận chuyển thân lá sắn ra khỏi nơi nhiễm bệnh./.

Dự báo tình hình SV gây hại cây trồng từ 16/9-15/10/2023

Dự báo SVGH chủ yếu từ 16/9/2023-15/10/2023

1. Trên cây lúa: Chuột, bệnh khô vằn… tiếp tục gây hại trên lúa muộn và vùng miền núi.

Biện pháp phòng trừ: Tranh thủ thời tiết thuận lợi thu hoạch những diện tích còn lại. Theo dõi các đối tượng sâu bệnh hại trên lúa trà muộn như chuột, bệnh khô vằn,...

2. Trên cây hồ tiêu: Rệp sáp, tuyến trùng, bệnh đốm lá, thán thư,... tiếp tục phát triển; bệnh chết nhanh, chết chậm tiếp tục gây hại ở các vườn bị bệnh, vùng ổ dịch, có thể phát sinh, hại nặng các vườn thoát nước kém.

Biện pháp phòng trừ:

- Tạo hệ thống thoát nước trong mùa mưa: Đào hệ thống thoát nước theo ô bàn cờ, độ sâu 40 - 50 cm, nếu đất có độ dốc cao thì đào theo hình xương cá; đào rãnh thoát nước chính sâu trên 50 cm xung quanh vườn; những vườn nào có bồn giữ nước quanh gốc cần phải phá bỏ để chống đọng nước.

- Vệ sinh vườn, thực hiện các biện pháp chăm sóc, theo dõi và xử lý thuốc trên những vườn tiêu bị sâu bệnh. Đối với bệnh chết nhanh cần thường xuyên kiểm tra vườn để phát hiện bệnh sớm, thu gom tàn dư cây bị bệnh mang ra khỏi khu vực vườn và đốt tiêu hủy, xử lý đất tại các gốc tiêu bị bệnh bằng vôi bột. Sử dụng các loại thuốc hóa học có hoạt chất Phosphonate; Metalaxyl+ Mancozeb; Metalaxyl... như: Agrifos-400, Ridomil gold 68WP, Mataxyl 500WP... phun lên toàn bộ cây và tưới vào gốc với liều lượng và cách sử dụng thuốc theo khuyến cáo của nhà sản xuất để phòng trừ bệnh.

3. Trên cây cà phê: Các đối tượng dịch hại như bệnh thán thư, khô cành khô quả,... tiếp tục gây hại nhiều nơi ảnh hưởng đến phát triển quả, hại nặng trên các vườn cà phê già cỗi, không chú trọng công tác phòng trừ sâu bệnh.

Biện pháp phòng trừ: Xử lý thuốc để phòng trừ sâu bệnh ở những vườn bị hại nặng, chú ý bệnh thán thư, gỉ sắt, nấm hồng…

4. Trên cây cao su: Bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo tiếp tục phát sinh gây hại nhiều nơi.

Biện pháp phòng trừ: Tăng cường kiểm tra vườn, phát hiện và xử lý cây bị bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo. Tiến hành bôi thuốc trên miệng cạo và vết xì mủ bằng các loại thuốc đặc hiệu để tránh lây lan nhiều nơi.

5. Trên cây sắn: Bệnh khảm lá virus DTN giảm dần do thu hoạch.

Biện pháp phòng trừ: Thu gom toàn bộ tàn dư, cây sắn bị bệnh sau thu hoạch đem đốt, tiêu hủy để tiêu diệt nguồn bệnh, không để tàn dư cây sắn bị bệnh trên các bờ thửa, hàng rào. Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển thân, lá sắn trên địa bàn, nghiêm cấm việc vận chuyển thân lá sắn ra khỏi nơi nhiễm bệnh./.

 

 

 

 

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ 28/8-03/9/2023

Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

1. Trên cây lúa: Diện tích nhiễm các đối tượng dịch hại giảm dần do thu hoạch. Chuột, nhện gié, bệnh khô vằn tiếp tục gây hại lúa cuối vụ. Rầy các loại, bệnh bạc lá vi khuẩn, lem lép hạt,… tiếp tục gây hại trên lúa trà muộn.

Biện pháp phòng trừ:

- Theo dõi chặt chẽ mật độ rầy trên đồng ruộng, khoanh vùng phun thuốc trừ rầy ngay ở những nơi có mật độ trên 750 con/m2, đối với những diện tích lúa ở giai đoạn chín sáp nếu mật độ rầy cao thì không phun thuốc trừ rầy mà thu hoạch ngay khi lúa chín sinh lý.

- Duy trì diệt chuột bằng nhiều biện pháp để hạn chế thiệt hại năng suất cuối vụ, tuyệt đối không được dùng xung điện để đánh bắt chuột.

- Theo dõi nhện gié, bệnh khô vằn, lem lép hạt... trên lúa muộn để có biện pháp phòng trừ tùy vào mức độ, khả năng phát triển của dịch hại.

Lưu ý: Khi sử dụng các loại thuốc BVTV phải chú ý thời gian cách ly để đảm bảo an toàn sản phẩm.

2. Trên cây hồ tiêu: Bệnh chết chậm, chết nhanh, rệp, tuyến trùng... tiếp tục gây hại các vườn bị bệnh, vùng ổ dịch.

Biện pháp phòng trừ: Thực hiện các biện pháp chăm sóc, vệ sinh vườn; kiểm tra và xử lý thuốc phòng trừ tuyến trùng, rệp sáp, bệnh chết chậm, chết nhanh...

3. Trên cây cà phê: Các đối tượng dịch hại như: Bệnh khô cành, thán thư, rệp sáp, rệp vảy... tiếp tục gây hại nhiều nơi, hại nặng trên các vườn cà phê già cỗi, các vườn không chú trọng công tác phòng trừ.

Biện pháp phòng trừ: Xử lý thuốc để phòng trừ sâu bệnh kết hợp bón phân chăm sóc đảm bảo dinh dưỡng cho cây nuôi quả.

4. Trên cây cao su: Bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo tiếp tục phát sinh gây hại các vườn.

Biện pháp phòng trừ: Định kỳ kiểm tra vườn, phát hiện và xử lý cây bị bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo. Tiến hành bôi thuốc trên mặt cạo và vết xì mủ bằng các loại thuốc đặc hiệu.

5. Trên cây sắn: Bệnh khảm lá virus, bọ phấn, nhện đỏ,... tiếp tục phát sinh gây hại.

Biện pháp phòng trừ: Kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện và khoanh vùng bị nhiễm bệnh khảm lá virus, tập trung diệt trừ bọ phấn môi giới không để lây lan ra diện rộng. Điều tra theo dõi các đối tượng sâu, bệnh khác như nhện đỏ, rệp sáp bột hồng,... để có biện pháp xử lý hiệu quả./.

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ 07-13/8/2023

Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

1. Trên cây lúa: Chuột, nhện gié, bệnh khô vằn, lem lép… tiếp tục gây hại nhiều nơi; Rầy các loại tiếp tục gia tăng mật độ và diện tích nhiễm, có thể hại nặng cục bộ một số vùng nếu không được phun trừ kịp thời; bệnh bạc lá vi khuẩn có thể phát sinh gây hại nhất là sau những trận mưa; sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh thối thân thối bẹ … có thể gây hại một số vùng.

Biện pháp phòng trừ:

- Duy trì diệt chuột bằng nhiều biện pháp để hạn chế thiệt hại, tuyệt đối không được dùng xung điện để diệt chuột.

- Thường xuyên kiểm tra mật độ rầy, sâu cuốn lá nhỏ trên đồng ruộng. Tiến hành phun thuốc trừ rầy ở những nơi có mật độ trên 750 con/m2, khi phun thuốc cần đi chậm, phun vào phần gốc lúa nơi rầy tập trung, đối với những ruộng có mật độ rầy quá cao thì sau 3 ngày kiểm tra lại nếu mật độ còn cao tiến hành phun lần 2.

- Những vùng đã bị nhện gié gây hại giai đoạn trước, vùng bị nhện gié gây hại nặng các năm trước và vùng sử dụng các giống nhiễm như HN6, Khang dân, ST25... nên phun thuốc phòng trừ nhện trước khi lúa trổ 5-7 ngày để hạn chế thiệt hại do nhện gây ra bằng các loại thuốc có hoạt chất Quinalphos, Diafenthiuron, Hexythiazox… như Kinalux 25EC, Obamax 25EC, Detect 50WP, Lama 50EC... Chú ý phải phun với lượng nước thuốc đã pha ít nhất 20 lít/ sào mới có hiệu quả.

- Phun thuốc phòng trừ bệnh khô vằn tránh để bệnh lây lan ra diện rộng bằng các loại thuốc có hoạt chất Validamyxin, Hexaconazole như: Valydan 3DD, Vivadamy 3SL, Anvil 5SC...; Có thể sử dụng các loại thuốc phổ rộng như Newtec, Amistar Top,... để phòng trừ nhóm bệnh lem lép, khô vằn.

- Ngoài ra, cần theo dõi diễn biến các đối tượng dịch hại khác như: bệnh thối thân thối bẹ, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bạc lá... để có biện pháp xử kịp thời

2. Trên cây hồ tiêu: Bệnh chết chậm, chết nhanh, rệp, tuyến trùng... tiếp tục gây hại các vườn bị bệnh, vùng ổ dịch.

Biện pháp phòng trừ: Thực hiện các biện pháp chăm sóc, phục hổi vườn tiêu sau thu hoạch, giữ ẩm cho gốc tiêu trong mùa khô. Kiểm tra, xử lý thuốc phòng trừ tuyến trùng, rệp sáp, bệnh chết chậm, chết nhanh...

3. Trên cây cà phê: Các đối tượng dịch hại như: Bệnh khô cành, thán thư, rệp sáp, rệp vảy... tiếp tục gây hại nhiều nơi, hại nặng trên các vườn cà phê già cỗi, các vườn không chú trọng công tác phòng trừ.

Biện pháp phòng trừ: Xử lý thuốc để phòng trừ sâu bệnh kết hợp bón phân chăm sóc, tăng cường phân hữu cơ, phân hữu cơ vi sinh đảm bảo dinh dưỡng cho cây nuôi quả.

4. Trên cây cao su: Bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo tiếp tục phát sinh gây hại các vườn.

Biện pháp phòng trừ: Kiểm tra vườn thường xuyên, phát hiện và xử lý cây bị bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo. Tiến hành bôi thuốc trên mặt cạo và vết xì mủ bằng các loại thuốc đặc hiệu.

5. Trên cây sắn: Bệnh khảm lá virus, bọ phấn, nhện đỏ, rệp sáp bột hồng... tiếp tục phát sinh gây hại.

Biện pháp phòng trừ: Định kỳ kiểm tra đồng ruộng, khoanh vùng diện tích nhiễm bệnh khảm lá sắn, tập trung diệt trừ bọ phấn môi giới không để lây lan ra diện rộng. Xử lý thuốc trừ nhện đỏ những nơi mật độ, tỷ lệ hại cao. Điều tra theo dõi các đối tượng sâu, bệnh khác như rệp sáp bột hồng, bệnh chổi rồng,... để có biện pháp xử lý hiệu quả./.

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ 31/7-06/8/2023

Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

1. Trên cây lúa: Chuột, nhện gié, bệnh khô vằn, lem lép… tiếp tục gây hại nhiều nơi; Rầy các loại tiếp tục gia tăng mật độ và diện tích nhiễm, có thể hại nặng cục bộ một số vùng nếu không được phát hiện và phun trừ kịp thời; bệnh bạc lá vi khuẩn có thể phát sinh gây hại nhất là sau những trận mưa; sâu cuốn lá nhỏ, đục thân… có thể phát sinh gây hại một số vùng.

Biện pháp phòng trừ:

- Duy trì diệt chuột bằng nhiều biện pháp để hạn chế gây hại, tuyệt đối không được dùng xung điện để diệt chuột.

- Những vùng đã bị nhện gié gây hại giai đoạn trước, vùng bị nhện gié gây hại nặng các năm trước và vùng sử dụng các giống nhiễm như HN6, Khang dân, ST25... nên phun thuốc phòng trừ nhện trước khi lúa trổ 5-7 ngày để hạn chế thiệt hại do nhện gây ra bằng các loại thuốc có hoạt chất Quinalphos, Diafenthiuron, Hexythiazox… như Kinalux 25EC, Obamax 25EC, Detect 50WP, Lama 50EC... Chú ý phải phun với lượng nước thuốc đã pha ít nhất 20 lít/ sào mới có hiệu quả.

- Thường xuyên kiểm tra mật độ rầy, sâu cuốn lá nhỏ trên đồng ruộng. Tiến hành phun thuốc trừ rầy ở những nơi có mật độ trên 750 con/m2, khi phun thuốc cần đi chậm, phun vào phần gốc lúa nơi rầy tập trung, đối với những ruộng có mật độ rầy quá cao thì sau 3 ngày kiểm tra lại nếu mật độ còn cao tiến hành phun lần 2. Phun thuốc trừ sâu cuốn lá nhỏ ở những nơi có mật độ khoảng 10-20 con/m2 trở lên, phun ngay khi sâu đang ở tuổi 1-2.

- Xử lý thuốc phòng trừ bệnh khô vằn, lem lép hạt không để bệnh lây lan gây hại nặng, có thể sử dụng các loại thuốc phổ rộng như Newtec, Amistar Top,... để phòng trừ.

Ngoài ra, cần theo dõi diễn biến các đối tượng dịch hại khác như: bệnh thối thân thối bẹ, sâu đục thân, bạc lá... để có biện pháp xử kịp thời

2. Trên cây hồ tiêu: Bệnh chết chậm, chết nhanh, rệp, tuyến trùng... tiếp tục gây hại các vườn bị bệnh, vùng ổ dịch.

Biện pháp phòng trừ: Tiếp tục thu hoạch những diện tích còn lại; thực hiện các biện pháp chăm sóc, phục hổi vườn tiêu sau thu hoạch, giữ ẩm cho gốc tiêu trong mùa khô. Kiểm tra, xử lý thuốc phòng trừ tuyến trùng, rệp sáp, bệnh chết chậm, chết nhanh...

3. Trên cây cà phê: Các đối tượng dịch hại như: Bệnh khô cành, thán thư, rệp sáp, rệp vảy... tiếp tục gây hại nhiều nơi, hại nặng trên các vườn cà phê già cỗi, các vườn không chú trọng công tác phòng trừ.

Biện pháp phòng trừ: Xử lý thuốc để phòng trừ sâu bệnh kết hợp bón phân chăm sóc, tăng cường phân hữu cơ, phân hữu cơ vi sinh đảm bảo dinh dưỡng cho cây nuôi quả.

4. Trên cây cao su: Bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo tiếp tục phát sinh gây hại các vườn.

Biện pháp phòng trừ: Kiểm tra vườn thường xuyên, phát hiện và xử lý cây bị bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo. Tiến hành bôi thuốc trên mặt cạo và vết xì mủ bằng các loại thuốc đặc hiệu.

5. Trên cây sắn: Bệnh khảm lá virus, bọ phấn, nhện đỏ, rệp sáp bột hồng... tiếp tục phát sinh gây hại.

Biện pháp phòng trừ: Định kỳ kiểm tra đồng ruộng, khoanh vùng diện tích nhiễm bệnh khảm lá sắn, tập trung diệt trừ bọ phấn môi giới không để lây lan ra diện rộng. Xử lý thuốc trừ nhện đỏ những nơi mật độ, tỷ lệ hại cao. Điều tra theo dõi các đối tượng sâu, bệnh khác như rệp sáp bột hồng, bệnh chổi rồng,... để có biện pháp xử lý hiệu quả./.

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng tuần 30 (24-30/7/2023)

Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

1. Trên cây lúa: Chuột, bệnh khô vằn,… tiếp tục gây hại nhiều nơi; nhện gié tiếp tục gây hại mạnh, hại nặng những vùng đã nhiễm nhện gié các năm trước và trên các giống nhiễm như HN6, Khang Dân, ST25…. Rầy các loại, sâu cuốn lá nhỏ tiếp tục gia tăng mật độ và diện tích nhiễm; bệnh bạc lá vi khuẩn có thể phát sinh gây hại thời gian tới nhất là sau những trận mưa.

Biện pháp phòng trừ:

- Duy trì diệt chuột bằng nhiều biện pháp để hạn chế gây hại, tuyệt đối không được dùng xung điện để diệt chuột.

- Tăng cường điều tra phát hiện nhện gié, nếu phát hiện triệu chứng gây hại với tỷ lệ từ 5% trở lên cần xử lý thuốc trừ nhện ngay bằng các loại thuốc có hoạt chất Quinalphos, Diafenthiuron, Hexythiazox… như Kinalux 25EC, Obamax 25EC, Detect 50WP, Lama 50EC...; những vùng đã bị nhện gây hại, vùng bị nhện gây hại nặng các năm trước và vùng sử dụng các giống nhiễm như HN6, Khang dân, ST25... nên phun thuốc phòng trừ nhện trước khi lúa trổ 5-7 ngày để hạn chế thiệt hại do nhện gây ra. Chú ý phải phun với lượng nước thuốc đã pha ít nhất 20 lít/ sào mới có hiệu quả.

- Thường xuyên kiểm tra mật độ rầy, sâu cuốn lá nhỏ trên đồng ruộng. Tiến hành phun thuốc trừ rầy ở những nơi có mật độ trên 750 con/m2, khi phun thuốc cần đi chậm, phun vào phần gốc lúa nơi rầy tập trung, đối với những ruộng có mật độ rầy quá cao thì sau 3 ngày kiểm tra lại nếu mật độ vẫn cao tiến hành phun lần 2. Phun thuốc trừ sâu cuốn lá nhỏ ở những nơi có mật độ khoảng 10-20 con/m2 trở lên, phun ngay khi sâu đang ở tuổi 1-2.

- Xử lý thuốc phòng trừ bệnh khô vằn, không để bệnh lây lan ra diện rộng. Có thể sử dụng các loại thuốc phổ rộng như Newtec, Amistar Top,... để phòng trừ nhóm bệnh lem lép, khô vằn.

Ngoài ra, cần theo dõi diễn biến các đối tượng dịch hại khác như: bệnh đốm nâu, thối thân thối bẹ, sâu đục thân,... để có biện pháp xử kịp thời.

2. Trên cây hồ tiêu: Bệnh chết chậm, chết nhanh, rệp, tuyến trùng... tiếp tục gây hại các vườn bị bệnh, vùng ổ dịch.

Biện pháp phòng trừ: Tiếp tục thu hoạch những diện tích còn lại, thực hiện các biện pháp chăm sóc sau thu hoạch, thực hiện các biện pháp chăm sóc, giữ ẩm cho gốc tiêu trong mùa khô. Kiểm tra, xử lý thuốc phòng trừ tuyến trùng, rệp sáp, bệnh chết chậm, chết nhanh...

3. Trên cây cà phê: Các đối tượng dịch hại như: Bệnh khô cành, thán thư, rệp sáp, rệp vảy... tiếp tục gây hại nhiều nơi, hại nặng trên các vườn cà phê già cỗi, các vườn không chú trọng công tác phòng trừ.

Biện pháp phòng trừ: Xử lý thuốc để phòng trừ sâu bệnh kết hợp bón phân chăm sóc, tăng cường phân hữu cơ, phân hữu cơ vi sinh đảm bảo dinh dưỡng cho cây nuôi quả.

4. Trên cây cao su: Bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo tiếp tục phát sinh gây hại các vườn.

Biện pháp phòng trừ: Kiểm tra vườn thường xuyên, phát hiện và xử lý cây bị bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo. Tiến hành bôi thuốc trên mặt cạo và vết xì mủ bằng các loại thuốc đặc hiệu.

5. Trên cây sắn: Bệnh khảm lá virus, bọ phấn, nhện đỏ, rệp sáp bột hồng... tiếp tục phát sinh gây hại.

Biện pháp phòng trừ: Định kỳ kiểm tra đồng ruộng, khoanh vùng diện tích nhiễm bệnh khảm lá sắn, tập trung diệt trừ bọ phấn môi giới không để lây lan ra diện rộng. Xử lý thuốc trừ nhện đỏ những nơi mật độ, tỷ lệ hại cao. Điều tra theo dõi các đối tượng sâu, bệnh khác như rệp sáp bột hồng, bệnh chổi rồng,... để có biện pháp xử lý hiệu quả./.

Cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Hướng dẫn cấp và quản lý MSVT, CSĐG nông sản xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (file đính kèm)./.

Dự báo sinh vật gây hại chủ yếu từ 17/7/2023-23/7/2023

Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

1. Trên cây lúa: Chuột, bệnh khô vằn,… tiếp tục gây hại nhiều nơi, nhện gié tiếp tục phát sinh gây hại mạnh, có thể hại nặng những vùng đã nhiễm nhện gié các năm trước và trên các giống nhiễm như HN6, Khang Dân, ST25…. Rầy các loại, sâu cuốn lá tiếp tục gia tăng mật độ, bệnh bạc lá vi khuẩn có thể phát sinh gây hại giai đoạn ôm đòng - trổ.

Biện pháp phòng trừ:

- Duy trì diệt chuột bằng nhiều biện pháp để hạn chế gây hại, tuyệt đối không được dùng xung điện để diệt chuột.

- Tăng cường điều tra phát hiện sớm nhện gié, nếu phát hiện triệu chứng gây hại với tỷ lệ từ 5% trở lên cần xử lý thuốc trừ nhện ngay bằng các loại thuốc có hoạt chất Quinalphos, Diafenthiuron, Hexythiazox…như Kinalux 25EC, Obamax 25EC, Detect 50WP, Lama 50EC...; những vùng đang bị nhện gây hại, vùng bị nhện gây hại nặng các năm trước và vùng sử dụng các giống nhiễm như HN6, Khang dân, ST25... nên phun thuốc phòng trừ nhện trước khi lúa trổ 5-7 ngày để hạn chế thiệt hại do nhện gây ra. Chú ý phải phun với lượng nước thuốc đã pha ít nhất 20 lít/ sào mới có hiệu quả.

- Xử lý thuốc phòng trừ bệnh khô vằn, không để bệnh lây lan ra diện rộng. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của rầy, sâu cuốn lá nhỏ và các đối tượng khác trên đồng ruộng để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

2. Trên cây hồ tiêu: Bệnh chết chậm, chết nhanh, rệp, tuyến trùng... tiếp tục gây hại các vườn bị bệnh, vùng ổ dịch.

Biện pháp phòng trừ: Thực hiện các biện pháp chăm sóc, giữ ẩm cho gốc tiêu trong mùa khô. Kiểm tra, xử lý thuốc phòng trừ tuyến trùng, rệp sáp, bệnh chết chậm, chết nhanh...

3. Trên cây cà phê: Các đối tượng dịch hại như: Bệnh khô cành, thán thư, rệp sáp, rệp vảy... tiếp tục gây hại nhiều nơi, hại nặng trên các vườn cà phê già cỗi, các vườn không chú trọng công tác phòng trừ.

Biện pháp phòng trừ: Xử lý thuốc để phòng trừ sâu bệnh kết hợp bón phân chăm sóc, tăng cường phân hữu cơ, phân hữu cơ vi sinh đảm bảo dinh dưỡng cho cây nuôi quả.

4. Trên cây cao su: Bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo tiếp tục phát sinh gây hại nhiều nơi.

Biện pháp phòng trừ: Kiểm tra vườn thường xuyên, phát hiện và xử lý cây bị bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo. Tiến hành bôi thuốc trên mặt cạo và vết xì mủ bằng các loại thuốc đặc hiệu.

5. Trên cây sắn: Bệnh khảm lá virus, bọ phấn, nhện đỏ, rệp sáp bột hồng... tiếp tục phát sinh gây hại.

Biện pháp phòng trừ: Định kỳ kiểm tra đồng ruộng, khoanh vùng diện tích nhiễm bệnh khảm lá sắn, tập trung diệt trừ bọ phấn môi giới không để lây lan ra diện rộng. Xử lý thuốc trừ nhện đỏ những nơi mật độ, tỷ lệ hại cao. Điều tra theo dõi các đối tượng sâu, bệnh khác như rệp sáp bột hồng, bệnh chổi rồng,... để có biện pháp xử lý hiệu quả./.

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 03 tháng 7 năm 2023 đến ngày 09 tháng 7 năm 2023)

Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

1. Trên cây lúa: Chuột, nhện gié, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh vàng lá nghẹt rễ… tiếp tục phát sinh gây hại, chú ý những vùng đã bị nhện gié gây hại nặng các năm trước và các giống nhiễm như HN6, Khang Dân, ST25…. Rầy các loại tiếp tục tích lũy mật độ; bệnh khô vằn có thể phát sinh gây hại thời gian tới.

Biện pháp phòng trừ: Duy trì diệt chuột bằng nhiều biện pháp để hạn chế gây hại, tuyệt đối không được dùng xung điện để diệt chuột. Tăng cường điều tra phát hiện để xử lý thuốc trừ nhện gié sớm, hiệu quả. Theo dõi chặt chẽ diễn biến bệnh khô vằn, rầy và sâu cuốn lá nhỏ và các đối tượng khác trên đồng ruộng để có biện pháp quản lý kịp thời.

2. Trên cây hồ tiêu: Bệnh chết chậm, chết nhanh, rệp, tuyến trùng... tiếp tục gây hại các vườn bị bệnh, vùng ổ dịch.

Biện pháp phòng trừ: Tập trung thu hoạch và thực hiện các biện pháp chăm sóc, giữ ẩm cho gốc tiêu trong mùa khô. Kiểm tra, xử lý thuốc phòng trừ tuyến trùng, rệp sáp, bệnh chết chậm, chết nhanh...

3. Trên cây cà phê: Các đối tượng dịch hại như: Bệnh khô cành, thán thư, rệp sáp, rệp vảy... tiếp tục gây hại nhiều nơi, hại nặng trên các vườn cà phê già cỗi, các vườn không chú trọng công tác phòng trừ.

Biện pháp phòng trừ: Xử lý thuốc để phòng trừ sâu bệnh kết hợp bón phân chăm sóc, tăng cường phân hữu cơ, phân hữu cơ vi sinh đảm bảo dinh dưỡng cho cây nuôi quả.

4. Trên cây cao su: Bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo tiếp tục phát sinh gây hại nhiều nơi.

Biện pháp phòng trừ: Kiểm tra vườn thường xuyên, phát hiện và xử lý cây bị bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo. Tiến hành bôi thuốc trên mặt cạo và vết xì mủ bằng các loại thuốc đặc hiệu.

5. Trên cây sắn: Bệnh khảm lá virus, bọ phấn, nhện đỏ, rệp sáp bột hồng... tiếp tục phát sinh gây hại.

Biện pháp phòng trừ: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện  và khoanh vùng diện tích nhiễm bệnh khảm lá sắn, tập trung diệt trừ bọ phấn môi giới không để lây lan ra diện rộng. Xử lý thuốc trừ nhện đỏ những nơi mật độ, tỷ lệ hại cao. Điều tra theo dõi các đối tượng sâu, bệnh khác như rệp sáp bột hồng, bệnh chổi rồng,... để có biện pháp xử lý hiệu quả./.

Phản ánh mới

Phản ánh khẩn

Đèn tín hiệu giao thông bị lỗi

Đèn đỏ điểm giao QL1 và Bùi Thị Xuân, thành phố Đông Hà thường xuyên bị lỗi. Sáng nay lỗi đèn vàng nhấp nháy liên tục trong một thời gian, nhưng khi xe vừa qua thì lại nhảy về đỏ và vẫn nháy, đèn đỏ chưa hết thời gian đếm (được khoảng hơn 10 giây) thì lại nhảy xanh gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Đề nghị xử lý dứt điểm

28/11/2023 08:13

Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Đường ống chất thải bị rò rĩ gây ô nhiễm

Đường ống dẫn nước thải khu công nghiệp Quán Ngang bị rò rỉ gây ô nhiễm môi trường

27/11/2023 15:10 1

Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Phản ánh khẩn

Tình trạng đổ rác gây ô nhiễm

Nhiều người dân tự ý đổ rác tại Cầu Ngô Quyền, Phường 3, thị xã Quảng Trị gây ô nhiễm môi trường. Kiến nghị UBND phường 3 thị xã Quảng Trị lắp bảng Cấm đổ rác và xử lý nghiêm những người cố tình vi phạm.

24/11/2023 08:01

Phường 3, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị
Phản ánh bình thường

Đề nghị sớm khắc phục tuyến đường xuống cấp

Mình hỏi về đoạn đường Phạm Hồng Thái đoạn từ Quốc lộ 1A đến đường mương nước thuộc đơn vị nào mà để đường hỏng nhiều năm, đoạn đường này người dân đi lại rất đông để xuống chợ Trung Chỉ.

  1. Đường ổ voi, tai nạn giao thông thường xuyên, hiện tại khu phố khắc phục tạm thời đổ đá nhỏ nhưng trơn trượt ổ gà nhiều.
  2. Không có hệ thống thoát nước nên rất bẩn, các gia đình xả nước thải ra đường rất hôi thối. Đặc biệt là kiệt 11 Phạm Hồng Thái và cả con đường Phạm Hồng Thái.
  3. Chưa làm số nhà cho người dân, chỉ có biển ghi kiệt.
  4. Đề nghị có cán bộ về thực địa tại địa bàn để nắm tình trạng, sớm khắc phục tránh tai nạn và ô nhiễm môi trường cho người dân

20/11/2023 17:19

Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Phản ánh khẩn

Cống nước bật lên mặt đường gây mất an toàn

Ngã tư đường Phan Huy Chú giao đường Ngô Sỹ Liên, cống nước bật mặt đường đã mấy tháng không thấy đơn vị nào xử lý ( Phường 2, Đông Hà). Kính mong các ngành liên quan sớm xử lý.

20/11/2023 17:18

Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Xem thêm 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỬ LÝ

THỐNG KÊ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG

Thông tin tuyên truyền Xem thêm