Tìm kiếm

Trồng trọt và BVTV

Trồng trọt và BVTV

Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 13 tháng 5 năm 2024 đến ngày 19 tháng 5 năm 2024)

Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới
1. Trên cây lúa: Chuột, ốc bươu vàng tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa mới gieo. Rầy các loại tiếp tục tồn tại trên cỏ dại. 
Biện pháp phòng trừ:
- Khẩn trương vệ sinh đồng ruộng, làm đất kỹ kết hợp bón vôi, chế phẩm phân hủy gốc rạ để khử độc cho đất, tiêu diệt mầm mống sâu bệnh; kịp thời gieo cấy đảm bảo theo lịch thời vụ đề ra. 
- Tăng cường diệt chuột, ốc bươu vàng để hạn chế chuột và ốc bươu vàng gây hại trên lúa mới gieo.
2. Trên cây hồ tiêu: Bệnh chết chậm, chết nhanh, thán thư... tiếp tục gây hại các vườn bị bệnh, vùng ổ dịch.
Biện pháp phòng trừ: Kiểm tra, xử lý thuốc phòng trừ tuyến trùng, rệp sáp, bệnh chết chậm, chết nhanh... Đối với bệnh chết nhanh cần thu gom tàn dư cây bị bệnh mang ra khỏi khu vực vườn và đốt tiêu hủy, xử lý đất tại các gốc tiêu bị bệnh bằng vôi bột, tăng cường sử dụng các loại chế phẩm sinh học để phòng bệnh.
3. Trên cây cà phê: Các đối tượng dịch hại như: Bệnh khô cành, thán thư, rỉ sắt,... tiếp tục gây hại nhiều nơi, hại nặng trên các vườn cà phê già cỗi, các vườn không chú trọng công tác phòng trừ.
Biện pháp phòng trừ: Tiến hành chăm sóc, bón phân đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cho cây nuôi quả; xử lý thuốc phòng trừ sâu bệnh ở những vườn bị gây hại nặng.
4. Trên cây cao su: Bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo tiếp tục gây hại trên các vườn.
Biện pháp phòng trừ: Kiểm tra vườn thường xuyên, phát hiện và xử lý cây bị bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo. Tiến hành bôi thuốc trên miệng cạo và vết xì mủ bằng các loại thuốc đặc hiệu để tránh lây lan nhiều nơi. 
5. Trên cây sắn: Bệnh khảm lá virus, nhện đỏ tiếp tục phát sinh, lây lan gây hại nhiều nơi.
Biện pháp phòng trừ: Điều tra, khoanh vùng bị nhiễm bệnh khảm lá virus, tập trung diệt trừ bọ phấn môi giới không để lây lan ra diện rộng. Tăng cường bón phân và phun phân bón lá để tạo điều kiện cho cây phát triển. Phun thuốc trừ nhện đỏ những nơi mật độ, tỷ lệ hại cao. Điều tra theo dõi các đối tượng sâu, bệnh khác như rệp sáp bột hồng, bệnh chổi rồng... để có biện pháp xử lý kịp thời./.

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 22 tháng 4 năm 2024 đến ngày 28 tháng 4 năm 2024)

1. Trên cây lúa: Chuột, rầy các loại, bệnh bạc lá, khô vằn, lem lép hạt,... tiếp tục gây hại trên các diện tích chưa thu hoạch, chú ý trên lúa trà muộn.

Biện pháp phòng trừ:

- Thu hoạch nhanh gọn những diện tích lúa đã chín. Sau thu hoạch tiến hành làm đất kỹ, vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ dại để diệt trừ mầm mống sâu bệnh.

- Theo dõi mật độ rầy các loại và các đối tượng dịch hại khác như: bệnh khô vằn, bạc lá vi khuẩn, lem lép hạt.... để có biện pháp phòng trừ tùy vào mức độ, khả năng phát triển của sâu, bệnh.

- Duy trì diệt chuột bằng nhiều biện pháp để hạn chế thiệt hại năng suất cuối vụ và bảo vệ cho vụ Hè Thu.

Chú ý: Cần đảm bảo thời gian cách ly của từng loại thuốc để đảm bảo an toàn cho nông sản.

2. Trên cây hồ tiêu: Bệnh chết chậm, chết nhanh, thán thư... tiếp tục gây hại các vườn bị bệnh, vùng ổ dịch.

Biện pháp phòng trừ: Kiểm tra, xử lý thuốc phòng trừ tuyến trùng, rệp sáp, bệnh chết chậm, chết nhanh... Đối với bệnh chết nhanh cần thu gom tàn dư cây bị bệnh mang ra khỏi khu vực vườn và đốt tiêu hủy, xử lý đất tại các gốc tiêu bị bệnh bằng vôi bột, tăng cường sử dụng các loại chế phẩm sinh học để phòng bệnh.

3. Trên cây cà phê: Các đối tượng dịch hại như: Bệnh khô cành, thán thư, rỉ sắt,... tiếp tục gây hại nhiều nơi, hại nặng trên các vườn cà phê già cỗi, các vườn không chú trọng công tác phòng trừ.

Biện pháp phòng trừ: Tiến hành chăm sóc, bón phân đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng thời kỳ ra hoa – nuôi quả; xử lý thuốc phòng trừ sâu bệnh ở những vườn bị gây hại nặng.

4. Trên cây cao su: Bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo tiếp tục gây hại trên các vườn; bệnh phấn trắng tiếp tục gây hại các vùng.

Biện pháp phòng trừ: Kiểm tra vườn thường xuyên, phát hiện và xử lý cây bị bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo. Tiến hành bôi thuốc trên miệng cạo và vết xì mủ bằng các loại thuốc đặc hiệu để tránh lây lan nhiều nơi. Phun thuốc phòng trừ bệnh phấn trắng không để bệnh gây hại nặng.

5. Trên cây sắn: Bệnh khảm lá virus tiếp tục lây lan gây hại, hại nặng những vùng đã bị bệnh các năm trước; nhện đỏ tiếp tục phát sinh, gây hại nhiều nơi.

Biện pháp phòng trừ: Điều tra, khoanh vùng bị nhiễm bệnh khảm lá virus, tập trung diệt trừ bọ phấn môi giới không để lây lan ra diện rộng. Tăng cường bón phân và phun phân bón lá để tạo điều kiện cho cây phát triển. Phun thuốc trừ nhện đỏ những nơi mật độ, tỷ lệ hại cao. Điều tra theo dõi các đối tượng sâu, bệnh khác như rệp sáp bột hồng, bệnh chổi rồng... để có biện pháp xử lý kịp thời./.

Tình hình SVGH cây trồng từ 15-21/4/2024

Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

1. Trên cây lúa: Chuột tiếp tục gây hại nhiều nơi; bệnh khô vằn, bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, lem lép hạt tiếp tục gây hại nặng dần về cuối vụ; rầy các loại tiếp tục gia tăng mật độ và diện tích nhiễm, có thể gây cháy cục bộ giai đoạn lúa chín sữa - chín sáp; bệnh đạo ôn cổ bông tiếp tục phát sinh gây hại, chú ý trên lúa trà muộn; nhện gié, bệnh lúa von, thối thân thối bẹ… khả năng phát sinh gây hại một số vùng.

Biện pháp phòng trừ:

- Khoanh vùng và kịp thời phun thuốc trừ rầy ngay ở những nơi có mật độ từ 750 con/m2 trở lên bằng các loại thuốc có hoạt chất Etofenprox, Pymetrozine,... như Trebon10EC, Chess 50WG..., những diện tích dự kiến thu hoạch trước ngày 27/4 thì không phun thuốc trừ rầy mà thu hoạch ngay khi lúa chín sinh lý. Lưu ý: Khi phun phải đảm bảo lượng nước thuốc ít nhất 20 lít/500m2 trở lên, rẽ lúa phun vào gốc lúa nơi rầy tập trung để đạt hiệu quả cao.

- Phun thuốc phòng bệnh đạo ôn cổ bông trước và sau khi lúa trổ 5-7 ngày bằng các loại thuốc có hoạt chất Fenoxanil + Isoprothiolane, Propiconazole + Tricyclazole, Fenoxanil + Tricyclazole, Tricyclazole,,... như: Map Famy 35SC, Filia 525SE, Beam 75WP,  Ninja 35EC,... Đặc biệt chú ý trên những vùng bị nhiễm đạo ôn lá chưa được phòng trừ hoặc phòng trừ chưa tốt, vùng ổ dịch, vùng gieo trồng giống nhiễm, vùng ruộng gieo dày, bón thừa đạm…

- Kiểm tra và phun thuốc phòng trừ bệnh khô vằn để hạn chế bệnh lây lan ra diện rộng bằng các loại thuốc có hoạt chất Validamycin A, Hexaconazole như Validan, Vivadamy, Anvil... Có thể sử dụng các loại thuốc phổ rộng có hoạt chất Hexaconazole + Tricyclazole, Azoxystrobin + Difenoconazole,  Difenoconazole + Propiconazole,… như Newtec, Amistar Top... để phòng trừ nhóm bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép hạt, khô vằn.

- Tăng cường diệt chuột bằng nhiều biện pháp để hạn chế chuột gây hại, ưu tiên các biện pháp thủ công (Tuyệt đối nghiêm cấm dùng biện pháp kích điện để diệt chuột).

Chú ý: Không nên phun thuốc khi lúa đang phơi màu; tuân thủ thời gian cách ly của từng loại thuốc để đảm bảo an toàn cho nông sản.

2. Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại các vùng gieo trồng muộn.

Biện pháp phòng trừ: Những nơi sâu keo mùa Thu đang gây hại sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Bacillus Thuringiensis, Spinetoram, Indoxacarb, Lufenuron, Emamectin benzoate... như: Bitadin WP, Map - Biti WP 50000 IU/mg, Radiant 60SC, Map wing 45WP, Amater 150SC, Indocar 150SC, Angun 5WG, Proclaim 1.9EC,... để phun trừ khi sâu đa số tuổi 1-2, phun vào sáng sớm hoặc chiều mát, phun 2 lần cách nhau 10-12 ngày, phun ướt đều 2 mặt lá, nách lá và nõn lá.

3. Trên cây hồ tiêu: Bệnh chết chậm, chết nhanh, thán thư... tiếp tục gây hại các vườn bị bệnh, vùng ổ dịch.

Biện pháp phòng trừ: Kiểm tra, xử lý thuốc phòng trừ tuyến trùng, rệp sáp, bệnh chết chậm, chết nhanh... Đối với bệnh chết nhanh cần thu gom tàn dư cây bị bệnh mang ra khỏi khu vực vườn và đốt tiêu hủy, xử lý đất tại các gốc tiêu bị bệnh bằng vôi bột, tăng cường sử dụng các loại chế phẩm sinh học để phòng bệnh.

4. Trên cây cà phê: Các đối tượng dịch hại như: Bệnh khô cành, thán thư, rỉ sắt,... tiếp tục gây hại nhiều nơi, hại nặng trên các vườn cà phê già cỗi, các vườn không chú trọng công tác phòng trừ.

Biện pháp phòng trừ: Tiến hành chăm sóc, bón phân đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng để tăng tỷ lệ ra hoa - đậu quả; xử lý thuốc phòng trừ sâu bệnh ở những vườn bị gây hại nặng.

5. Trên cây cao su: Bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo tiếp tục gây hại trên các vườn; bệnh phấn trắng tiếp tục gây hại các vùng.

Biện pháp phòng trừ: Kiểm tra vườn thường xuyên, phát hiện và xử lý cây bị bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo. Tiến hành bôi thuốc trên miệng cạo và vết xì mủ bằng các loại thuốc đặc hiệu để tránh lây lan nhiều nơi. Phun thuốc phòng trừ bệnh phấn trắng không để bệnh gây hại nặng.

6. Trên cây sắn: Bệnh khảm lá virus tiếp tục lây lan gây hại, hại nặng những vùng đã bị bệnh các năm trước; bọ phấn, nhện đỏ tiếp tục phát sinh, gây hại nhiều nơi.

Biện pháp phòng trừ: Điều tra, khoanh vùng bị nhiễm bệnh khảm lá virus, tập trung diệt trừ bọ phấn môi giới, xử lý cây bị bệnh không để lây lan ra diện rộng. Tăng cường bón phân và phun phân bón lá để tạo điều kiện cho cây phát triển. Điều tra theo dõi các đối tượng sâu, bệnh khác như rệp sáp bột hồng, nhện đỏ, bệnh chổi rồng... để có biện pháp xử lý hiệu quả./.

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ 16/3 đến 15/4/2024

Dự báo SVGH chủ yếu từ 16/4/2024-15/5/2024

1. Trên cây lúa: Chuột tiếp tục cắn phá ảnh hưởng đến năng suất lúa cuối vụ; rầy các loại tiếp tục gia tăng mật độ, gây hại các vùng và có thể gây cháy cục bộ giai đoạn lúa chín sữa - chín sáp; bệnh khô vằn, đốm sọc vi khuẩn, lem lép hạt… tiếp tục gây hại nặng dần về cuối vụ; bệnh đạo ôn cổ bông tiếp tục phát sinh gây hại, nhất là những vùng đã nhiễm đạo ôn lá nặng, vùng ổ dịch, vùng gieo trồng giống nhiễm, các chân ruộng gieo dày, bón thừa đạm...;  Nhện gié, bệnh lúa von, thối thân thối bẹ… khả năng phát sinh gây hại một số vùng.

Biện pháp phòng trừ:

- Phun thuốc phòng bệnh đạo ôn cổ bông trước và sau khi lúa trổ 5-7 ngày bằng các loại thuốc có hoạt chất Fenoxanil + Isoprothiolane, Propiconazole + Tricyclazole, Fenoxanil + Tricyclazole, Tricyclazole,,... như: Map Famy 35SC, Filia 525SE, Beam 75WP,  Ninja 35EC,... Đặc biệt chú ý trên những vùng bị nhiễm đạo ôn lá chưa được phòng trừ hoặc phòng trừ chưa tốt, vùng ổ dịch, trà muộn, vùng gieo trồng giống nhiễm, vùng ruộng gieo dày, bón thừa đạm…

- Kiểm tra và phun thuốc phòng trừ bệnh khô vằn để hạn chế bệnh lây lan ra diện rộng bằng các loại thuốc có hoạt chất Validamycin A, Hexaconazole như Validan, Vivadamy, Anvil... Có thể sử dụng các loại thuốc phổ rộng có hoạt chất Hexaconazole + Tricyclazole, Azoxystrobin + Difenoconazole,  Difenoconazole + Propiconazole,… như Newtec, Amistar Top... để phòng trừ nhóm bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép hạt, khô vằn.

- Khoanh vùng, kịp thời phun thuốc trừ rầy ở những nơi có mật độ từ 500 con/m2 trở lên; tăng cường diệt chuột bằng nhiều biện pháp để hạn chế chuột gây hại, ưu tiên các biện pháp thủ công (Tuyệt đối nghiêm cấm dùng biện pháp kích điện để diệt chuột).

Chú ý: Không nên phun thuốc khi lúa đang phơi màu; cần đảm bảo thời gian cách ly của từng loại thuốc để đảm bảo an toàn cho nông sản.

2. Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu DTN giảm dần, gây hại cục bộ một số vùng trồng muộn.

Biện pháp phòng trừ: Những nơi đã bị sâu keo mùa thu gây hại sau khi thu hoạch xong cần tiến hành tiêu hủy toàn bộ tàn dư cây ngô; làm sạch cỏ dại xung quanh vườn trồng ngô để hạn chế nơi trú ẩn của sâu keo mùa thu; làm đất kỹ rồi phơi đất khô để ấu trùng, nhộng trong đất chết hoặc dễ dàng bị thiên địch tiêu diệt.

3. Trên cây hồ tiêu: Bệnh chết nhanh, chết chậm, thán thư, tuyến trùng... tiếp tục gây hại nhiều nơi trong đó bệnh chết chậm có thể hại nặng các vườn bị bệnh, vùng ổ dịch.

Biện pháp phòng trừ: Kiểm tra, xử lý thuốc phòng trừ tuyến trùng, rệp sáp, bệnh chết chậm, chết nhanh... Đối với bệnh chết nhanh cần thu gom tàn dư cây bị bệnh mang ra khỏi khu vực vườn và đốt tiêu hủy, xử lý đất tại các gốc tiêu bị bệnh bằng vôi bột, tăng cường sử dụng các loại chế phẩm sinh học để phòng bệnh.

4. Trên cây cà phê: Các đối tượng dịch hại như: Rệp các loại, bệnh thán thư, khô cành, bệnh gỉ sắt... tiếp tục gây hại, hại nặng trên các vườn cà phê già cỗi, không chú trọng công tác phòng trừ sâu bệnh.

Biện pháp phòng trừ: Xử lý thuốc để phòng trừ sâu bệnh kết hợp bón phân chăm sóc, tăng cường phân hữu cơ, phân hữu cơ vi sinh đảm bảo dinh dưỡng cho cây thời kỳ ra hoa - đậu quả.

5. Trên cây cao su: Bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo tiếp tục gây hại trên các vườn; bệnh phấn trắng  tiếp tục gây hại các vùng.

Biện pháp phòng trừ: Kiểm tra vườn thường xuyên, phát hiện và xử lý cây bị bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo. Tiến hành bôi thuốc trên miệng cạo và vết xì mủ bằng các loại thuốc đặc hiệu để tránh lây lan nhiều nơi. Phun thuốc phòng trừ bệnh phấn trắng nhất là những vùng ra lá chậm không để bệnh gây hại nặng.

6. Trên cây sắn: Bệnh khảm lá virus tiếp tục lây lan trên diện rộng, hại nặng những vùng đã bị bệnh các năm trước; bọ phấn, nhện đỏ phát sinh gây hại nhiều nơi.

Biện pháp phòng trừ: Điều tra, khoanh vùng bị nhiễm bệnh khảm lá virus, tập trung diệt trừ bọ phấn môi giới, xử lý cây bị bệnh không để lây lan ra diện rộng. Tăng cường bón phân và phun phân bón lá để tạo điều kiện cho cây phát triển. Điều tra theo dõi các đối tượng sâu, bệnh khác như rệp sáp bột hồng, nhện đỏ, bệnh chổi rồng... để có biện pháp xử lý hiệu quả./

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 08 tháng 4 năm 2024 đến ngày 14 tháng 4 năm 2024)

Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

1. Trên cây lúa: Chuột tiếp tục gây hại nhiều nơi; bệnh đạo ôn cổ bông tiếp tục phát sinh gây hại, nhất là những vùng đã nhiễm đạo ôn lá nặng, vùng ổ dịch, vùng gieo trồng giống nhiễm, các chân ruộng gieo dày, bón thừa đạm...; bệnh khô vằn, đốm sọc vi khuẩn, lem lép hạt tiếp tục gây hại nặng dần về cuối vụ; rầy các loại tiếp tục gia tăng mật độ và diện tích nhiễm.

Biện pháp phòng trừ:

- Phun thuốc phòng bệnh đạo ôn cổ bông trước và sau khi lúa trổ 5-7 ngày bằng các loại thuốc có hoạt chất Fenoxanil + Isoprothiolane, Propiconazole + Tricyclazole, Fenoxanil + Tricyclazole, Tricyclazole,,... như: Map Famy 35SC, Filia 525SE, Beam 75WP,  Ninja 35EC,... Đặc biệt chú ý trên những vùng bị nhiễm đạo ôn lá chưa được phòng trừ hoặc phòng trừ chưa tốt, vùng ổ dịch, vùng gieo trồng giống nhiễm, vùng ruộng gieo dày, bón thừa đạm…

- Kiểm tra và phun thuốc phòng trừ bệnh khô vằn để hạn chế bệnh lây lan ra diện rộng bằng các loại thuốc có hoạt chất Validamycin A, Hexaconazole như Validan, Vivadamy, Anvil... Có thể sử dụng các loại thuốc phổ rộng có hoạt chất Hexaconazole + Tricyclazole, Azoxystrobin + Difenoconazole,  Difenoconazole + Propiconazole,… như Newtec, Amistar Top... để phòng trừ nhóm bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép hạt, khô vằn.

- Phun thuốc phòng trừ nhóm bệnh do vi khuẩn bằng các loại thuốc có hoạt chất Bronopol, Ningnanmycin, oxolinic acid+ streptomycinnhư: Totan 200WP, Bonny 4SL, Map Lotus 125WP, Xantocin 40WP,... Chú ý trên các chân ruộng gieo dày, bón thừa đạm, giống nhiễm…

- Khoanh vùng, kịp thời phun thuốc trừ rầy ở những nơi có mật độ từ 750-1.000 con/m2 trở lên; tăng cường diệt chuột bằng nhiều biện pháp để hạn chế chuột gây hại, ưu tiên các biện pháp thủ công (Tuyệt đối nghiêm cấm dùng biện pháp kích điện để diệt chuột).

Chú ý: Không nên phun thuốc khi lúa đang phơi màu; cần đảm bảo thời gian cách ly của từng loại thuốc để đảm bảo an toàn cho nông sản.

2. Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại các vùng gieo trồng muộn.

Biện pháp phòng trừ: Những nơi sâu keo mùa Thu đang gây hại nặng sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Bacillus Thuringiensis, Spinetoram, Indoxacarb, Lufenuron, Emamectin benzoate... như: Bitadin WP, Map - Biti WP 50000 IU/mg, Radiant 60SC, Map wing 45WP, Amater 150SC, Indocar 150SC, Angun 5WG, Proclaim 1.9EC,... để phun trừ khi sâu đa số tuổi 1-2, phun vào sáng sớm hoặc chiều mát, phun 2 lần cách nhau 10-12 ngày, phun ướt đều 2 mặt lá, nách lá và nõn lá.

3. Trên cây hồ tiêu: Bệnh chết chậm, chết nhanh, thán thư... tiếp tục gây hại các vườn bị bệnh, vùng ổ dịch.

Biện pháp phòng trừ: Kiểm tra, xử lý thuốc phòng trừ tuyến trùng, rệp sáp, bệnh chết chậm, chết nhanh... Đối với bệnh chết nhanh cần thu gom tàn dư cây bị bệnh mang ra khỏi khu vực vườn và đốt tiêu hủy, xử lý đất tại các gốc tiêu bị bệnh bằng vôi bột, tăng cường sử dụng các loại chế phẩm sinh học để phòng bệnh.

4. Trên cây cà phê: Các đối tượng dịch hại như: Bệnh khô cành, thán thư, rỉ sắt,... tiếp tục gây hại nhiều nơi, hại nặng trên các vườn cà phê già cỗi, các vườn không chú trọng công tác phòng trừ.

Biện pháp phòng trừ: Tiến hành chăm sóc, bón phân đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng để tăng tỷ lệ ra hoa - đậu quả; xử lý thuốc phòng trừ sâu bệnh ở những vườn bị gây hại nặng.

5. Trên cây cao su: Bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo tiếp tục gây hại trên các vườn; bệnh phấn trắng tiếp tục gây hại các vùng.

Biện pháp phòng trừ: Kiểm tra vườn thường xuyên, phát hiện và xử lý cây bị bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo. Tiến hành bôi thuốc trên miệng cạo và vết xì mủ bằng các loại thuốc đặc hiệu để tránh lây lan nhiều nơi. Phun thuốc phòng trừ bệnh phấn trắng không để bệnh gây hại nặng.

6. Trên cây sắn: Bệnh khảm lá virus tiếp tục lây lan gây hại, hại nặng những vùng đã bị bệnh các năm trước; nhện đỏ khả năng phát sinh, gây hại nhiều nơi trong điều kiện nắng nóng.

Biện pháp phòng trừ: Điều tra, khoanh vùng bị nhiễm bệnh khảm lá virus, tập trung diệt trừ bọ phấn môi giới, xử lý cây bị bệnh không để lây lan ra diện rộng. Tăng cường bón phân và phun phân bón lá để tạo điều kiện cho cây phát triển. Điều tra theo dõi các đối tượng sâu, bệnh khác như rệp sáp bột hồng, nhện đỏ, bệnh chổi rồng... để có biện pháp xử lý hiệu quả./.

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 01 tháng 4 năm 2024 đến ngày 07 tháng 4 năm 2024)

Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

1. Trên cây lúa: Chuột tiếp tục gây hại nhiều nơi; bệnh đạo ôn cổ bông có thể phát sinh những vùng đã nhiễm đạo ôn lá nặng, vùng ổ dịch, vùng gieo trồng giống nhiễm, các chân ruộng gieo dày, bón thừa đạm...; bệnh khô vằn, đốm sọc vi khuẩn tiếp tục lây lan gây hại nặng dần về cuối vụ; sâu cuốn lá nhỏ tiếp tục gây hại trên lúa trà muộn; rầy các loại tích lũy mật độ, nhện gié, bệnh lem lép hạt khả năng phát sinh gây hại thời gian tới.

Biện pháp phòng trừ:

- Phun thuốc phòng bệnh đạo ôn cổ bông trước và sau khi lúa trổ 5-7 ngày bằng các loại thuốc có hoạt chất Fenoxanil + Isoprothiolane, Propiconazole + Tricyclazole, Fenoxanil + Tricyclazole, Tricyclazole,,... như: Map Famy 35SC, Filia 525SE, Beam 75WP,  Ninja 35EC,... Đặc biệt chú ý trên những vùng bị nhiễm đạo ôn lá chưa được phòng trừ hoặc phòng trừ chưa tốt, vùng ổ dịch, vùng gieo trồng giống nhiễm như BĐR 57, IR 38, VN 10, Bắc thơm 7, HC 95...., vùng ruộng gieo dày, bón thừa đạm…

- Kiểm tra và phun thuốc phòng trừ bệnh khô vằn để hạn chế bệnh lây lan ra diện rộng bằng các loại thuốc có hoạt chất Validamycin A, Hexaconazole như Validan, Vivadamy, Anvil... Có thể sử dụng các loại thuốc phổ rộng có hoạt chất Hexaconazole + Tricyclazole, Azoxystrobin + Difenoconazole,  Difenoconazole + Propiconazole,… như Newtec, Amistar Top... để phòng trừ nhóm bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép hạt, khô vằn.

- Phun thuốc phòng trừ nhóm bệnh do vi khuẩn bằng các loại thuốc có hoạt chất Bronopol, Ningnanmycin, oxolinic acid+ streptomycinnhư: Totan 200WP, Bonny 4SL, Map Lotus 125WP, Xantocin 40WP,... Chú ý trên các chân ruộng gieo dày, bón thừa đạm, giống nhiễm…

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến, mật độ sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại để xử lý kịp thời; tăng cường diệt chuột bằng nhiều biện pháp để hạn chế chuột gây hại, ưu tiên các biện pháp thủ công (Tuyệt đối nghiêm cấm dùng biện pháp kích điện để diệt chuột).

Lưu ý: Chú ý: Không nên phun thuốc khi lúa đang phơi màu; cần đảm bảo thời gian cách ly của từng loại thuốc để đảm bảo an toàn cho nông sản.

2. Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại các vùng gieo trồng muộn.

Biện pháp phòng trừ: Những nơi sâu đang gây hại sử dụng các loại thuốc hóa học có hoạt chất Bacillus Thuringiensis, Spinetoram, Indoxacarb, Lufenuron, Emamectin benzoate... như: Bitadin WP, Map - Biti WP 50000 IU/mg, Radiant 60SC, Map wing 45WP, Amater 150SC, Indocar 150SC, Angun 5WG, Proclaim 1.9EC,... để phun trừ khi sâu đa số tuổi 1-2, phun vào sáng sớm hoặc chiều mát, phun 2 lần cách nhau 10-12 ngày, phun ướt đều 2 mặt lá, nách lá và nõn lá.

3. Trên cây hồ tiêu: Bệnh chết chậm, chết nhanh, thán thư... tiếp tục gây hại các vườn bị bệnh, vùng ổ dịch.

Biện pháp phòng trừ: Kiểm tra, xử lý thuốc phòng trừ tuyến trùng, rệp sáp, bệnh chết chậm, chết nhanh... Đối với bệnh chết nhanh cần thu gom tàn dư cây bị bệnh mang ra khỏi khu vực vườn và đốt tiêu hủy, xử lý đất tại các gốc tiêu bị bệnh bằng vôi bột, tăng cường sử dụng các loại chế phẩm sinh học để phòng bệnh.

4. Trên cây cà phê: Các đối tượng dịch hại như: Bệnh khô cành, thán thư, rỉ sắt,... tiếp tục gây hại nhiều nơi, hại nặng trên các vườn cà phê già cỗi, các vườn không chú trọng công tác phòng trừ.

Biện pháp phòng trừ: Tiến hành chăm sóc, bón phân đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng để tăng tỷ lệ ra hoa - đậu quả; xử lý thuốc phòng trừ sâu bệnh ở những vườn bị gây hại nặng.

5. Trên cây cao su: Bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo tiếp tục gây hại trên các vườn; bệnh phấn trắng tiếp tục lây lan gây hại các vùng.

Biện pháp phòng trừ: Kiểm tra vườn thường xuyên, phát hiện và xử lý cây bị bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo. Tiến hành bôi thuốc trên miệng cạo và vết xì mủ bằng các loại thuốc đặc hiệu để tránh lây lan nhiều nơi. Tổ chức phòng trừ bệnh phấn trắng tránh để bệnh lây lan.

6. Trên cây sắn: Bệnh khảm lá virus tiếp tục lây lan gây hại, hại nặng những vùng đã bị bệnh các năm trước; nhện đỏ khả năng phát sinh, gây hại nhiều nơi trong điều kiện nắng nóng.

Biện pháp phòng trừ: Điều tra, khoanh vùng bị nhiễm bệnh khảm lá virus, tập trung diệt trừ bọ phấn môi giới, xử lý cây bị bệnh không để lây lan ra diện rộng. Tăng cường bón phân và phun phân bón lá để tạo điều kiện cho cây phát triển. Điều tra theo dõi các đối tượng sâu, bệnh khác như rệp sáp bột hồng, nhện đỏ, bệnh chổi rồng... để có biện pháp xử lý hiệu quả./.

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 25 tháng 3 năm 2024 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024)

Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

1. Trên cây lúa: Chuột tiếp tục gây hại nhiều nơi; bệnh đạo ôn cổ bông có thể phát sinh nhiều nơi thời gian tới, nhất là những vùng đã nhiễm đạo ôn lá, vùng ổ dịch, vùng gieo trồng giống nhiễm, các chân ruộng gieo dày, bón thừa đạm...; sâu cuốn lá nhỏ tiếp tục gia tăng mật độ và diện tích nhiễm có thể gây hại bộ lá công năng ảnh hưởng đến năng suất; bệnh khô vằn, bạc lá, đốm sọc vi khuẩn tiếp tục gây hại các vùng, bệnh bạc lá có thể phát sinh gây hại nhiều nơi sau các trận mưa; rầy các loại tích lũy mật độ, nhện gié khả năng phát sinh gây hại thời gian tới.

Biện pháp phòng trừ:

- Phun thuốc phòng bệnh đạo ôn cổ bông trước và sau khi lúa trổ 5-7 ngày bằng các loại thuốc có hoạt chất Fenoxanil + Isoprothiolane, Propiconazole + Tricyclazole, Fenoxanil + Tricyclazole, Tricyclazole,,... như: Map Famy 35SC, Filia 525SE, Beam 75WP,  Ninja 35EC,... Đặc biệt chú ý trên những vùng bị nhiễm đạo ôn lá chưa được phòng trừ hoặc phòng trừ chưa tốt, vùng ổ dịch, vùng gieo trồng giống nhiễm như BĐR 57, IR 38, VN 10, Bắc thơm 7, HC 95...., vùng ruộng gieo dày, bón thừa đạm…

- Kiểm tra và phun thuốc phòng trừ bệnh khô vằn để hạn chế bệnh lây lan ra diện rộng bằng các loại thuốc có hoạt chất Validamycin A, Hexaconazole như Validan, Vivadamy, Anvil... Có thể sử dụng các loại thuốc phổ rộng có hoạt chất Hexaconazole + Tricyclazole, Azoxystrobin + Difenoconazole,  Difenoconazole + Propiconazole,… như Newtec, Amistar Top... để phòng trừ nhóm bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép hạt, khô vằn.

- Phun thuốc phòng trừ nhóm bệnh do vi khuẩn bằng các loại thuốc có hoạt chất Bronopol, Ningnanmycin, oxolinic acid+ streptomycinnhư: Totan 200WP, Bonny 4SL, Map Lotus 125WP, Xantocin 40WP,... Chú ý trên các chân ruộng gieo dày, bón thừa đạm, giống nhiễm…

- Phun thuốc trừ sâu cuốn lá nhỏ ở những nơi có mật độ khoảng10-20 con/m2 trở lên; theo dõi chặt chẽ diễn biến, mật độ rầy các loại để xử lý kịp thời; tăng cường diệt chuột bằng nhiều biện pháp để hạn chế chuột gây hại, ưu tiên các biện pháp thủ công (Tuyệt đối nghiêm cấm dùng biện pháp kích điện để diệt chuột).

2. Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại các vùng chú ý trên những vùng gieo trồng muộn.

Biện pháp phòng trừ:

Những nơi sâu đang gây hại sử dụng các loại thuốc hóa học có hoạt chất Bacillus Thuringiensis, Spinetoram, Indoxacarb, Lufenuron, Emamectin benzoate... như: Bitadin WP, Map - Biti WP 50000 IU/mg, Radiant 60SC, Map wing 45WP, Amater 150SC, Indocar 150SC, Angun 5WG, Proclaim 1.9EC,... để phun trừ khi sâu đa số tuổi 1-2, phun vào sáng sớm hoặc chiều mát, phun 2 lần cách nhau 10-12 ngày, phun ướt đều 2 mặt lá, nách lá và nõn lá.

3. Trên cây hồ tiêu: Bệnh chết chậm, chết nhanh, thán thư... tiếp tục gây hại các vườn bị bệnh, vùng ổ dịch.

Biện pháp phòng trừ: Kiểm tra, xử lý thuốc phòng trừ tuyến trùng, rệp sáp, bệnh chết chậm, chết nhanh... Đối với bệnh chết nhanh cần thu gom tàn dư cây bị bệnh mang ra khỏi khu vực vườn và đốt tiêu hủy, xử lý đất tại các gốc tiêu bị bệnh bằng vôi bột, tăng cường sử dụng các loại chế phẩm sinh học để phòng bệnh.

4. Trên cây cà phê: Các đối tượng dịch hại như: Bệnh khô cành, thán thư, rỉ sắt,... tiếp tục gây hại nhiều nơi, hại nặng trên các vườn cà phê già cỗi, các vườn không chú trọng công tác phòng trừ.

Biện pháp phòng trừ: Tiến hành chăm sóc, bón phân đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng để tăng tỷ lệ ra hoa - đậu quả; xử lý thuốc phòng trừ sâu bệnh ở những vườn bị gây hại nặng.

5. Trên cây cao su: Bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo tiếp tục gây hại trên các vườn; bệnh phấn trắng, héo đen đầu lá tiếp tục phát sinh, lây lan gây hại nhiều vùng.

Biện pháp phòng trừ: Kiểm tra vườn thường xuyên, phát hiện và xử lý cây bị bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo. Tiến hành bôi thuốc trên miệng cạo và vết xì mủ bằng các loại thuốc đặc hiệu để tránh lây lan nhiều nơi. Tổ chức phòng trừ bệnh phấn trắng, héo đen đầu lá không để bệnh lây lan ra diện rộng.

6. Trên cây sắn: Bệnh khảm lá virus tiếp tục lây lan gây hại, hại nặng những vùng đã bị bệnh các năm trước.

Biện pháp phòng trừ: Điều tra, khoanh vùng bị nhiễm bệnh khảm lá virus, tập trung diệt trừ bọ phấn môi giới, xử lý cây bị bệnh không để lây lan ra diện rộng. Tăng cường bón phân và phun phân bón lá để tạo điều kiện cho cây phát triển. Điều tra theo dõi các đối tượng sâu, bệnh khác như rệp sáp bột hồng, bệnh chổi rồng... để có biện pháp xử lý hiệu quả./.

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 18 tháng 3 năm 2024 đến ngày 24 tháng 3 năm 2024)

Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

1. Trên cây lúa: Chuột tiếp tục gây hại nhiều nơi; bệnh đạo ôn lá tiếp tục gây hại, nguy cơ bệnh đạo ôn cổ bông có thể phát sinh nhiều nơi thời gian tới, nhất là những vùng đã nhiễm đạo ôn lá, vùng ổ dịch, vùng gieo trồng giống nhiễm, các chân ruộng gieo dày, bón thừa đạm...; sâu cuốn lá nhỏ tiếp tục gia tăng mật độ và diện tích nhiễm có thể gây hại bộ lá công năng ảnh hưởng đến năng suất; bệnh khô vằn, bạc lá, đốm sọc vi khuẩn tiếp tục gây hại các vùng, chú ý bệnh bạc lá có thể gây hại nhiều nơi sau các trận mưa; rầy các loại tích lũy mật độ, nhện gié khả năng phát sinh gây hại thời gian tới.

Biện pháp phòng trừ:

- Tiếp tục phun trừ bệnh đạo ôn lá, phun thuốc phòng bệnh đạo ôn cổ bông trước và sau khi lúa trổ 5-7 ngày bằng các loại thuốc có hoạt chất Fenoxanil + Isoprothiolane, Propiconazole + Tricyclazole, Fenoxanil + Tricyclazole, Tricyclazole, Isoprothiolane,... như: Map Famy 35SC, Filia 525SE, Fuji-one 40EC, Beam 75WP,  Ninja 35EC,... Đặc biệt chú ý trên những vùng bị nhiễm đạo ôn lá chưa được phòng trừ hoặc phòng trừ chưa tốt, vùng ổ dịch, vùng gieo trồng giống nhiễm như BĐR 57, IR 38, VN 10, Bắc thơm 7, HC 95,...., vùng ruộng gieo dày, bón phân không cân đối.

- Kiểm tra và phun thuốc phòng trừ bệnh khô vằn để hạn chế bệnh lây lan ra diện rộng bằng các loại thuốc có hoạt chất Validamycin A, Hexaconazole như Validan, Vivadamy, Anvil... Có thể sử dụng các loại thuốc phổ rộng có hoạt chất Hexaconazole + Tricyclazole, Azoxystrobin + Difenoconazole,  Difenoconazole + Propiconazole,… như Newtec, Amistar Top, Tilt super... để phòng trừ nhóm bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép hạt, khô vằn.

- Phun thuốc phòng trừ nhóm bệnh do vi khuẩn bằng các loại thuốc có hoạt chất Bronopol, Ningnanmycin, oxolinic acid+ streptomycinnhư: Totan 200WP, Bonny 4SL, Map Lotus 125WP, Xantocin 40WP,...

- Tăng cường diệt chuột bằng nhiều biện pháp để hạn chế chuột gây hại, ưu tiên các biện pháp thủ công (Tuyệt đối nghiêm cấm dùng biện pháp kích điện để diệt chuột); theo dõi chặt chẽ diễn biến, mật độ sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại để xử lý kịp thời những nơi có mật độ sâu, rầy cao.

2. Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại các vùng chú ý trên những vùng gieo trồng muộn.

Biện pháp phòng trừ: Những nơi sâu đang gây hại sử dụng các loại thuốc hóa học có hoạt chất Bacillus Thuringiensis, Spinetoram, Indoxacarb, Lufenuron, Emamectin benzoate... như: Bitadin WP, Map - Biti WP 50000 IU/mg, Radiant 60SC, Map wing 45WP, Amater 150SC, Indocar 150SC, Angun 5WG, Proclaim 1.9EC,... để phun trừ khi sâu đa số tuổi 1-2, phun vào sáng sớm hoặc chiều mát, phun 2 lần cách nhau 10-12 ngày, phun ướt đều 2 mặt lá, nách lá và nõn lá.

3. Trên cây hồ tiêu: Bệnh chết chậm, chết nhanh, thán thư... tiếp tục gây hại các vườn bị bệnh, vùng ổ dịch.

Biện pháp phòng trừ: Kiểm tra, xử lý thuốc phòng trừ tuyến trùng, rệp sáp, bệnh chết chậm, chết nhanh... Đối với bệnh chết nhanh cần thu gom tàn dư cây bị bệnh mang ra khỏi khu vực vườn và đốt tiêu hủy, xử lý đất tại các gốc tiêu bị bệnh bằng vôi bột, tăng cường sử dụng các loại chế phẩm sinh học để phòng bệnh.

4. Trên cây cà phê: Các đối tượng dịch hại như: Bệnh khô cành, thán thư, rỉ sắt,... tiếp tục gây hại nhiều nơi, hại nặng trên các vườn cà phê già cỗi, các vườn không chú trọng công tác phòng trừ.

Biện pháp phòng trừ: Tiến hành chăm sóc, bón phân đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng để tăng tỷ lệ ra hoa - đậu quả; xử lý thuốc phòng trừ sâu bệnh ở những vườn bị gây hại nặng.

5. Trên cây cao su: Bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo tiếp tục gây hại trên các vườn; bệnh phấn trắng, héo đen đầu lá tiếp tục phát sinh, lây lan gây hại nhiều vùng.

Biện pháp phòng trừ: Kiểm tra vườn thường xuyên, phát hiện và xử lý cây bị bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo. Tiến hành bôi thuốc trên miệng cạo và vết xì mủ bằng các loại thuốc đặc hiệu để tránh lây lan nhiều nơi. Tổ chức phòng trừ bệnh phấn trắng, héo đen đầu lá không để bệnh lây lan ra diện rộng.

6. Trên cây sắn: Bệnh khảm lá virus tiếp tục lây lan gây hại, hại nặng những vùng đã bị bệnh các năm trước.

Biện pháp phòng trừ: Điều tra, khoanh vùng bị nhiễm bệnh khảm lá virus, tập trung diệt trừ bọ phấn môi giới, xử lý cây bị bệnh không để lây lan ra diện rộng. Tăng cường bón phân và phun phân bón lá để tạo điều kiện cho cây phát triển. Điều tra theo dõi các đối tượng sâu, bệnh khác như rệp sáp bột hồng, bệnh chổi rồng để có biện pháp xử lý hiệu quả./.

Dự báo SVGH chủ yếu từ 16/3/2024-15/4/2024

1. Trên cây lúa: Chuột tiếp tục cắn phá gây hại lúa giai đoạn đòng - trổ; bệnh đạo ôn lá tiếp tục lây lan gây hại trên diện rộng, hại nặng và có thể gây cháy trên các giống nhiễm (BĐR 57, IR 38, Bắc thơm 7, HC 95,...), trên các chân ruộng gieo dày, bón thừa đạm; bệnh đạo ôn cổ bông, cổ lá đòng phát sinh gây hại nhiều nơi; sâu cuốn lá nhỏ tiếp tục gia tăng mật độ và diện tích nhiễm nhất là các chân ruộng xanh tốt, bón thừa đạm; bệnh đốm sọc vi khuẩn, đốm nâu tiếp tục lây lan gây hại; bệnh bạc lá vi khuẩn có khả năng phát sinh gây hại nhiều vùng; nhện gié, rầy nâu và rầy lưng trắng, khô vằn, lem lép hạt... khả năng phát sinh gây hại giai đoạn đòng - trổ.

Biện pháp phòng trừ:

- Những ruộng bị bệnh đạo ôn phải tăng cao mức nước và ngừng bón tất cả các loại phân, khẩn trương phun thuốc phòng trừ bệnh bằng các loại thuốc có hoạt chất Fenoxanil + Isoprothiolane, Propiconazole + Tricyclazole, Fenoxanil + Tricyclazole, Tricyclazole, Isoprothiolane,... như: Map Famy 35SC, Filia 525SE, Fuji-one 40EC, Beam 75WP,  Ninja 35EC,... Lưu ý: Để phun thuốc có hiệu quả phải đảm bảo theo liều lượng khuyến cáo, phun ướt đẫm lá, lượng nước thuốc đã pha ít nhất 20 lít/500m2, vùng bị nặng phải phun tiếp lần hai sau lần một 5 - 7 ngày; sau khi phun thuốc, bệnh ngừng phát triển mới được bón phân thúc đòng hoặc bổ sung phân bón lá.

Tăng cường kiểm tra, theo dõi và phun thuốc phòng bệnh đạo ôn cổ bông trước và sau khi lúa trổ 5-7 ngày. Chú ý trên những chân ruộng có áp lực bệnh cao như: Những vùng đã bị nhiễm đạo ôn lá, vùng ổ dịch, ruộng bón thừa đạm, những vùng gieo giống nhiễm (BĐR 57, IR38, VN10, Bắc thơm 7, HC95, ...).

- Tăng cường diệt chuột bằng nhiều biện pháp như đào bắt, dùng bẫy bã kết hợp sử dụng các loại thuốc, ưu tiên sử dụng thuốc sinh học, các thuốc có hoạt chất thế hệ mới như Diphacinone (Gimlet, Linh miêu, Kaletox…). công tác diệt chuột cần được thực hiện thường xuyên, liên tục mới có hiệu quả. Lưu ý: Tuyệt đối không sử dụng xung điện để diệt chuột.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến, mật độ sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại, bệnh khô vằn, nhện gié... để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Chú ý: Tiến hành phun thuốc trừ rầy ngay ở những nơi có mật độ từ 750-1.000 con/m2 trở lên; phun thuốc trừ sâu cuốn lá nhỏ ở những vùng có mật độ cao khi sâu tuổi 1, 2 hay sau khi bướm ra rộ 5-7 ngày.

- Phun thuốc phòng trừ nhóm bệnh do vi khuẩn bằng các loại thuốc có hoạt chất Bronopol, ningnanmycin, oxolinic acid + streptomycinnhư: Totan 200WP, Map Lotus 125WP, Bonny 4SL, Xantocin 40WP,... nên phun phòng sau những trận mưa.

2. Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại, chú ý những vùng ngô gieo trồng muộn.

Biện pháp phòng trừ: Những nơi sâu đang gây hại có thể sử dụng các loại thuốc hóa học có hoạt chất Bacillus Thuringiensis, Spinetoram, Indoxacarb, Lufenuron, Emamectin benzoate... như: Bitadin WP, Map - Biti WP 50000 IU/mg, Radiant 60SC, Map wing 45WP, Amater 150SC, Indocar 150SC, Angun 5WG, Proclaim 1.9EC,... để phun trừ khi sâu đa số tuổi 1-2, phun vào sáng sớm hoặc chiều mát, phun 2 lần cách nhau 10-12 ngày, phun ướt đều 2 mặt lá, nách lá và nõn lá.

3. Trên cây hồ tiêu: Bệnh chết nhanh, chết chậm, thán thư, tuyến trùng... tiếp tục gây hại nhiều nơi trong đó bệnh chết chậm có thể hại nặng các vườn bị bệnh, vùng ổ dịch.

Biện pháp phòng trừ: Kiểm tra, xử lý thuốc phòng trừ tuyến trùng, rệp sáp, bệnh chết chậm, chết nhanh... Đối với bệnh chết nhanh cần thu gom tàn dư cây bị bệnh mang ra khỏi khu vực vườn và đốt tiêu hủy, xử lý đất tại các gốc tiêu bị bệnh bằng vôi bột, tăng cường sử dụng các loại chế phẩm sinh học để phòng bệnh.

4. Trên cây cà phê: Các đối tượng dịch hại như: Rệp các loại, bệnh thán thư, khô cành, bệnh gỉ sắt... tiếp tục gây hại, hại nặng trên các vườn cà phê già cỗi, không chú trọng công tác phòng trừ sâu bệnh.

Biện pháp phòng trừ: Xử lý thuốc để phòng trừ sâu bệnh kết hợp bón phân chăm sóc, tăng cường phân hữu cơ, phân hữu cơ vi sinh để tăng tỷ lệ ra hoa - đậu quả.

5. Trên cây cao su: Bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo tiếp tục gây hại trên các vườn; bệnh phấn trắng, héo đen đầu lá tiếp tục phát sinh, lây lan gây hại nhiều vùng.

Biện pháp phòng trừ: Kiểm tra vườn thường xuyên, phát hiện và xử lý cây bị bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo. Tiến hành bôi thuốc trên miệng cạo và vết xì mủ bằng các loại thuốc đặc hiệu để tránh lây lan nhiều nơi. Tổ chức phòng trừ bệnh phấn trắng, héo đen đầu lá ngay khi cây ra lá mới (60% lá trong vườn nhú chân chim) nhất là trên các vườn đã bị khô cành rụng lá trong thời gian qua để tăng khả năng phục hồi của cây.

6. Trên cây sắn: Bệnh khảm lá virus tiếp tục lây lan trên diện rộng, hại nặng những vùng đã bị bệnh các năm trước.

Biện pháp phòng trừ: Điều tra, khoanh vùng bị nhiễm bệnh khảm lá virus, tập trung diệt trừ bọ phấn môi giới, xử lý cây bị bệnh không để lây lan ra diện rộng. Tăng cường bón phân và phun phân bón lá để tạo điều kiện cho cây phát triển. Đối với những vùng chưa tiến hành trồng mới: Tuyệt đối không sử dụng hom sắn từ các vùng đã bị bệnh khảm lá để làm giống. Điều tra theo dõi các đối tượng sâu, bệnh khác như rệp sáp bột hồng, bệnh chổi rồng để có biện pháp xử lý hiệu quả./.

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng (Từ ngày 11 tháng 3 năm 2024 đến ngày 17 tháng 3 năm 2024)

Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

1. Trên cây lúa: Chuột tiếp tục gây hại nhiều nơi; bệnh đạo ôn lá tiếp tục lây lan gây hại trên diện rộng, hại nặng và có thể gây cháy trên các giống nhiễm (như BĐR 57, IR 38, Bắc thơm 7, HC 95,...), trên các chân ruộng gieo dày, bón thừa đạm; sâu cuốn lá nhỏ tiếp tục gia tăng mật độ và diện tích nhiễm; bệnh đốm nâu, đốm sọc vi khuẩn tiếp tục gây hại một số vùng; rầy các loại tích lũy mật độ, bệnh bạc lá, khô vằn khả năng phát sinh gây hại thời gian tới.

Biện pháp phòng trừ:

- Tăng cường kiểm tra bệnh đạo ôn trên tất cả các giống, đặc biệt kiểm tra kỹ trên các giống nhiễm như: BĐR57, IR38, VN10, Bắc thơm7, HC95,..., trên các ruộng gieo dày, bón phân không cân đối,... Khẩn trương phun thuốc ngay khi t lệ bệnh khoảng 5% bằng các loại thuốc có hoạt chất Fenoxanil + Isoprothiolane, Propiconazole + Tricyclazole, Fenoxanil + Tricyclazole, Tricyclazole, Isoprothiolane,... như: Map Famy 35SC, Filia 525SE, Fuji-one 40EC, Beam 75WP,  Ninja 35EC,... Lưu ý: Để phun thuốc có hiệu quả phải đảm bảo theo liều lượng khuyến cáo, phun ướt đẫm lá, lượng nước thuốc đã pha ít nhất 20 lít/500m2, vùng bị nặng phải phun tiếp lần hai sau lần một 5 - 7 ngày. Những ruộng bị bệnh đạo ôn phải tăng cao mức nước và ngừng bón tất cả các loại phân; sau khi phun thuốc, bệnh ngừng phát triển mới được bón phân thúc đòng hoặc bổ sung phân bón lá.

Phun thuốc phòng bệnh đạo ôn cổ bông trước khi lúa trổ 5-7 ngày. Chú ý trên những chân ruộng có áp lực bệnh cao như: Những vùng đã bị nhiễm đạo ôn lá, vùng ổ dịch, ruộng bón thừa đạm, những vùng gieo giống nhiễm (BĐR 57, IR38, VN10, Bắc thơm 7, HC95, ...).

- Duy trì công tác diệt chuột bằng nhiều biện pháp để hạn chế chuột gây hại, ưu tiên các biện pháp thủ công (Tuyệt đối nghiêm cấm dùng biện pháp kích điện để diệt chuột).

- Tăng cường kiểm tra mật độ sâu cuốn lá nhỏ để kịp thời phun trừ nơi có mật độ sâu cao; theo dõi diễn biến rầy các loại, bệnh đốm sọc vi khuẩn, đốm nâu... để có biện pháp xử lý kịp thời.

2. Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại các vùng.

Biện pháp phòng trừ: Những nơi sâu đang gây hại sử dụng các loại thuốc hóa học có hoạt chất Bacillus Thuringiensis, Spinetoram, Indoxacarb, Lufenuron, Emamectin benzoate... như: Bitadin WP, Map - Biti WP 50000 IU/mg, Radiant 60SC, Map wing 45WP, Amater 150SC, Indocar 150SC, Angun 5WG, Proclaim 1.9EC,... để phun trừ khi sâu đa số tuổi 1-2, phun vào sáng sớm hoặc chiều mát, phun 2 lần cách nhau 10-12 ngày, phun ướt đều 2 mặt lá, nách lá và nõn lá.

3. Trên cây lạc: Tập đoàn sâu ăn lá, bệnh thối gốc, lở cổ rễ,..., tiếp tục phát sinh, có thể hại nặng cục bộ nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời.

Biện pháp phòng trừ: Định kỳ kiểm tra, theo dõi mật độ, tỷ lệ hại của các đối tượng sâu, bệnh để kịp thời tổ chức phòng trừ, không để lây lan ra diện rộng.

4. Trên cây hồ tiêu: Bệnh chết chậm, chết nhanh, thán thư... tiếp tục gây hại các vườn bị bệnh, vùng ổ dịch.

Biện pháp phòng trừ: Kiểm tra, xử lý thuốc phòng trừ tuyến trùng, rệp sáp, bệnh chết chậm, chết nhanh... Đối với bệnh chết nhanh cần thu gom tàn dư cây bị bệnh mang ra khỏi khu vực vườn và đốt tiêu hủy, xử lý đất tại các gốc tiêu bị bệnh bằng vôi bột, tăng cường sử dụng các loại chế phẩm sinh học để phòng bệnh.

5. Trên cây cà phê: Các đối tượng dịch hại như: Bệnh khô cành, thán thư, rỉ sắt,... tiếp tục gây hại nhiều nơi, hại nặng trên các vườn cà phê già cỗi, các vườn không chú trọng công tác phòng trừ.

Biện pháp phòng trừ: Tiến hành chăm sóc, bón phân đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng để cây phân hóa mầm hoa, ra hoa thuận lợi; xử lý thuốc phòng trừ sâu bệnh ở những vườn bị gây hại nặng.

6. Trên cây cao su: Bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo tiếp tục gây hại trên các vườn; bệnh phấn trắng, héo đen đầu lá tiếp tục phát sinh, lây lan gây hại nhiều vùng.

Biện pháp phòng trừ: Kiểm tra vườn thường xuyên, phát hiện và xử lý cây bị bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo. Tiến hành bôi thuốc trên miệng cạo và vết xì mủ bằng các loại thuốc đặc hiệu để tránh lây lan nhiều nơi. Tổ chức phòng trừ bệnh phấn trắng, héo đen đầu lá ngay khi cây ra lá mới (60% lá trong vườn nhú chân chim) nhất là trên các vườn đã bị khô cành rụng lá trong thời gian qua để tăng khả năng phục hồi của cây.

7. Trên cây sắn: Bệnh khảm lá virus tiếp tục gây hại, hại nặng những vùng đã bị bệnh các năm trước.

Biện pháp phòng trừ: Điều tra, khoanh vùng bị nhiễm bệnh khảm lá virus, tập trung diệt trừ bọ phấn môi giới, xử lý cây bị bệnh không để lây lan ra diện rộng. Tăng cường bón phân và phun phân bón lá để tạo điều kiện cho cây phát triển. Đối với những vùng chưa tiến hành trồng mới: Tuyệt đối không sử dụng hom sắn từ các vùng đã bị bệnh khảm lá để làm giống. Điều tra theo dõi các đối tượng sâu, bệnh khác như rệp sáp bột hồng, bệnh chổi rồng để có biện pháp xử lý hiệu quả./.

Phản ánh mới

Phản ánh bình thường

Phản ánh liên quan đến quy hoạch tuyến đường

Năm 2022, người dân chúng tôi nộp đấu giá đất của Trung tâm quỹ đất tỉnh đem ra đấu. Trong sơ đồ thì đường giao thông 15,5m nhưng đã gần 3 năm qua đường chỉ được 2,5m. Vì vậy chúng tôi xin kiến nghị để các cơ quan xem xét giải quyết quyền lợi cho chúng tôi. Đoạn đường phản ánh: Đoạn đường từ đường Đại Cồ Việt ra đường Điện Biên Phủ, thành phố Đông Hà

17/05/2024 17:50

Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Vị trí cống thoát nước gây mất an toàn

Miệng cống thoát nước nằm ngay chính giữa đường hẻm dân sinh. Gây khó khăn và nguy hiểm cho các phương tiện đi lại. Đặc biệt là hướng đi từ đường hẻm ra đường chính vì khuất tầm nhìn không thấy miệng hố. Có nhiều trường hợp lao ra vị trí miệng cống gây té ngã. Đề nghị di chuyển miệng cống thoát nước đến vị trí phù hợp hơn tránh bố trí giữa tim đường nhánh. Địa chỉ: kiệt số 10 đường Võ Nguyên Giáp, khu phố 3 thị trấn Gio Linh

16/05/2024 14:06

Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Phản ánh khẩn

Tuyến đường bị rào chắn không rõ lí do

Đề nghị xử lý trường hợp  đường Trường Chinh, Đoạn bể bơi Tổng hợp đến Trường Phan Đình Phùng, bị rào không rõ lý do? Kính mong các đơn vị liên quan xem xét 

14/05/2024 10:10

Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Đề xuất đưa hệ thống dây điện,cáp ra khỏi khu vực nhà dân

Đề nghị các ban ngành liên quan xem xét di dời đường dây điện và đường dây cáp mạng viễn thông ra ngoài đất nhà dân, địa chỉ: đường Trần Nguyên Hãn, khu phố 2, Đông Giang, Đông Hà.

13/05/2024 15:09

Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Phản ánh khẩn

Đèn chiếu sáng bị hỏng gây mất an toàn

Phản ánh lần 1 là ngày 8/2/2024. Phản ánh lần 2 là ngày 11/3/2024. Như vậy là đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ lần phản ánh đầu tiên về việc các bóng đèn chiếu sáng đường Thuận Châu hư hỏng, không chiếu sáng. Tuy nhiên đến nay đơn vị chủ đầu tư thi công vẫn chưa khắc phục hư hỏng này. Qua đây nhận thấy vai trò chức năng chỉ đạo quản lý của Quý cấp còn chưa quyết liệt. Kính đề nghị Quý cơ quan chức năng chỉ đạo khắc phục vấn đề trên.

10/05/2024 15:16

Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Xem thêm 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH

THỐNG KÊ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA PHẢN ÁNH

Thông tin tuyên truyền Xem thêm