Tìm kiếm

Thông tin Thời tiết

Thông tin Thời tiết

Thông tin về đợt nắng nóng từ 12/6

Từ hôm nay (12/6) khu vực tỉnh Quảng Trị tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng, kéo dài.

Trong đợt nắng nóng này: Vùng đồng bằng có nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất 37-39 độ. Vùng núi có nắng nóng, với nhiệt độ 35-37 độ.

Từ 14-18/6 là những ngày nắng nóng nhất đợt, chiều tối có khả năng có mưa dông nhiệt. Những ngày sau nhiệt độ có xu thế hạ thấp.

Cảnh báo: Cần chú ý phòng tránh sốc nhiệt, thiếu nước, phòng tránh mưa dông, lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông

14h/12/6 - TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG KHU VỰC QUẢNG TRỊ

1. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua: Nhiệt độ lúc 13h hôm nay tại trạm Đông Hà đạt 34.2 độ C; độ ẩm thấp nhất đạt 60%. 

2. Dự báo diễn biến của nắng nóng trong 24 tới đến 48 giờ tới: Ngày 13/6 khu vực Quảng Trị xảy ra nắng nóng ở vùng đồng bằng và hải đảo với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ngày 14/6 nắng nóng mở rộng ra toàn tỉnh, vùng đồng bằng có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C; độ ẩm thấp nhất 45-55%.  

. Cảnh báo trong 72 đến 120 giờ tới: Nắng nóng tiếp tục duy trì với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm thấp nhất 45-55%. Đợt nắng nắng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. 

4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

5. Dự báo cảnh báo tác động của nắng nóng

Do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. 

Ngoài ra, trong những ngày nắng nóng, trưa, chiều có khả năng xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chú ý, chủ động phòng, tránh.

 

8h/12/6 - TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG KHU VỰC QUẢNG TRỊ

1. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua: Khu vực Quảng Trị đã xảy ra nắng nóng ở vùng đồng bằng. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay tại trạm Đông Hà đạt 35.5 độ C; độ ẩm thấp nhất đạt 54%. 

2. Dự báo diễn biến của nắng nóng trong 24 tới đến 48 giờ tới: Ngày 12/6 khu vực Quảng Trị xảy ra nắng nóng ở vùng đồng bằng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C. Ngày 13/6 nắng nóng mở rộng ra toàn tỉnh, vùng đồng bằng có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C; độ ẩm thấp nhất 45-55%.  

3. Cảnh báo trong 72 đến 120 giờ tới: Nắng nóng tiếp tục duy trì với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm thấp nhất 40-55%. Đợt nắng nắng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. 

4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

5. Dự báo cảnh báo tác động của nắng nóng

Do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. 

Ngoài ra, trong những ngày nắng nóng, trưa, chiều có khả năng xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chú ý, chủ động phòng, tránh.

 

14h00/11/6 - TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG KHU VỰC QUẢNG TRỊ

1. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua: Do ảnh hưởng rìa Nam rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ đầy dần nên nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay tại trạm Đông Hà đạt 34.2 độ C; độ ẩm thấp nhất đạt 54%. 

2. Dự báo diễn biến của nắng nóng trong 24 tới đến 48 giờ tới: Ngày 12/6 khu vực Quảng Trị xảy ra nắng nóng ở vùng đồng bằng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C. Ngày 13/6 nắng nóng mở rộng ra toàn tỉnh, vùng đồng bằng có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C; độ ẩm thấp nhất 45-55%.  

3. Cảnh báo trong 72 đến 120 giờ tới: Nắng nóng tiếp tục duy trì với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm thấp nhất 40-55%. Đợt nắng nắng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. 

4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

5. Dự báo cảnh báo tác động của nắng nóng

Do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. 

Ngoài ra, trong những ngày nắng nóng, trưa, chiều có khả năng xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chú ý, chủ động phòng, tránh.

 

08h00/11/6 - TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG KHU VỰC QUẢNG TRỊ

1. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua: Khu vực Quảng Trị đã xảy ra nắng nóng ở vùng đồng bằng. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay tại trạm Đông Hà đạt 36.3 độ; độ ẩm thấp nhất đạt 48%. 

2. Dự báo diễn biến của nắng nóng trong 24 tới đến 48 giờ tới: Ngày hôm nay (11/6), khu vực Quảng Trị xảy ra nắng nóng ở vùng đồng bằng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ; độ ẩm thấp nhất 45-55%. Ngày mai 12/6, nắng nóng có khả năng gia tăng cường độ và mở rộng ra toàn tỉnh với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm thấp nhất 45-60%. 

3. Cảnh báo trong 72 đến 120 giờ tới: Nắng nóng tiếp tục gia tăng cường độ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm thấp nhất 40-55%. Đợt nắng nắng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. 

4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

5. Dự báo cảnh báo tác động của nắng nóng

Do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. 

Ngoài ra, trong những ngày nắng nóng, trưa, chiều có khả năng xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chú ý, chủ động phòng, tránh.

14h00/10/6 - TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG KHU VỰC QUẢNG TRỊ

1. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua: Khu vực Quảng Trị đã xảy ra nắng nóng ở vùng đồng bằng. Nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay tại trạm Đông Hà đạt 35.8 độ; độ ẩm thấp nhất đạt 48%. 

2. Dự báo diễn biến của nắng nóng trong 24 tới đến 48 giờ tới: Ngày mai (11/6), khu vực Quảng Trị xảy ra nắng nóng ở vùng đồng bằng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ; độ ẩm thấp nhất 45-55%. Ngày 12/6, nắng nóng có khả năng gia tăng cường độ và mở rộng ra toàn tỉnh với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm thấp nhất 45-60%. 

3. Cảnh báo trong 72 đến 120 giờ tới: Nắng nóng tiếp tục tăng cường độ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm thấp nhất 40-55%. Đợt nắng nắng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. 

4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

5. Dự báo cảnh báo tác động của nắng nóng

Do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. 

Ngoài ra, trong những ngày nắng nóng, trưa, chiều có khả năng xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chú ý, chủ động phòng, tránh.

 

10/6 - TIN CẢNH BÁO DÔNG, TỐ, LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ VÀ MƯA LỚN CỤC BỘ KHU VỰC QUẢNG TRỊ

1. Hiện trạng trong 3 giờ qua: Qua theo dõi trên ảnh ra đa và ảnh mây vệ tinh cho thấy, mây đối lưu đang tồn tại, phát triển gây mưa rào và dông một số nơi trên khu vực huyện Hướng Hóa, Đakrông và Hải Lăng. Mây có xu hướng di chuyển về phía Đông Đông Bắc và mở rộng ra xung quanh.

2. Cảnh báo: Trong khoảng thời gian từ 12h40-15h40 khu vực huyện Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ và Hải Lăng có mưa rào và dông vài nơi, sau đó mưa dông có khả năng lan sang khu vực Tx Quảng Trị, Triệu Phong và các khu vực lân cận. 

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

3. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

 

08h00/10/6 - TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG KHU VỰC QUẢNG TRỊ

1. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua: Khu vực Quảng Trị đã xảy ra nắng nóng cục bộ ở vùng đồng bằng. Nhiệt độ cao nhất tại trạm Đông Hà đạt 35.0 độ; độ ẩm thấp nhất đạt 59%. 

2. Dự báo diễn biến của nắng nóng trong 24 tới đến 48 giờ tới: Khu vực Quảng Trị xảy ra nắng nóng ở vùng đồng bằng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-36 độ; độ ẩm thấp nhất 50-60%. 

3. Cảnh báo trong 72 đến 120 giờ tới: Nắng nóng tăng dần cường độ và mở rộng ra toàn tỉnh. Đợt nắng nắng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. 

4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

5. Dự báo cảnh báo tác động của nắng nóng

Do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. 

Ngoài ra, trong những ngày nắng nóng, trưa, chiều có khả năng xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chú ý, chủ động phòng, tránh.

 

14h00/04/6 - TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG KHU VỰC QUẢNG TRỊ

1. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua: Khu vực Quảng Trị xảy ra nắng nóng ở vùng đồng bằng. Nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay tại trạm Đông Hà đạt 35.2 độ; độ ẩm thấp nhất đạt 55%. 

2. Dự báo diễn biến của nắng nóng trong 24 tới đến 48 giờ tới: Ngày 05/6, khu vực Quảng Trị xảy ra nắng nóng ở vùng đồng bằng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ; độ ẩm thấp nhất 50-60%. Ngày 06/6, nắng nóng xảy ra cục bộ ở vùng đồng bằng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-36 độ; độ ẩm thấp nhất 55-65%. 

3. Cảnh báo trong 72 đến 120 giờ tới: Nắng nóng cục bộ tiếp tục xảy ra ở Quảng Trị với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-36 độ; độ ẩm thấp nhất 50-65%. 

4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

5. Dự báo cảnh báo tác động của nắng nóng

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. 

Ngoài ra, trong những ngày nắng nóng, trưa, chiều có khả năng xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chú ý, chủ động phòng, tránh.

Bản đồ dự báo nhiệt độ cao nhất trong 24 giờ tới

08h00/04/6 - TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG KHU VỰC QUẢNG TRỊ

1. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua: Khu vực Quảng Trị xảy ra nắng nóng cục bộ ở vùng đồng bằng. Nhiệt độ cao nhất tại trạm Đông Hà đạt 35.2 độ; độ ẩm thấp nhất đạt 59%. 

2. Dự báo diễn biến của nắng nóng trong 24 tới đến 48 giờ tới: Khu vực Quảng Trị xảy ra nắng nóng ở vùng đồng bằng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm thấp nhất 50-60%.

3. Cảnh báo trong 72 đến 120 giờ tới: Từ ngày 06/5, nắng nóng giảm với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-36 độ; độ ẩm thấp nhất 55-65%. 

4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

5. Dự báo cảnh báo tác động của nắng nóng

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. 

Ngoài ra, trong những ngày nắng nóng, trưa, chiều có khả năng xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chú ý, chủ động phòng, tránh.

Bản đồ dự báo nhiệt độ cao nhất trong 24 giờ tới

Phản ánh mới

Phản ánh khẩn

Phản ánh trang trại xả thải gây ô nhiễm mối trường

Luật Bảo vệ môi trường 2014 đã xác định nguyên tắc: Bảo vệ môi trường là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Đồng thời cũng quy định nếu tập thể hay cá nhân có hành vi gây ô nhiễm môi trường thì phải có trách nhiệm khắc phục và bồi thường thiệt hại do hành vi của mình gây ra. Cấm việc che giấu hành vi hủy hoại môi trường. Chính vì thế, khi phát hiện một chủ thể có hành vi gây ô nhiễm môi trường, công dân có nghĩa vụ tố cáo đến cơ quan chức năng có thẩm quyền, thực hiện quyền tố cáo được quy định tại Khoản 2 Điều 162 Luật BVMT.

Hôm nay tôi xin trình báo sự việc như sau: Ở khu vực Nhan Biều 1_ Triệu Thượng- Triệu Phong- Quảng Trị, có 1 trang trại nuôi gà quy mô lớn trên 6000 con của Ông Phan Hùng (Bố Phan Huế), cung cấp cho công ty gà. Trang trại sát nhà dân cư tầm 10m  cách trường học Mầm non, Tiểu học tầm 20-50m. Hằng ngày trạng trại thải ra chất thải gây mùi hôi thối nồng nặc, bụi bay tung tóe ra không khí, và nguồn nước uống. Đặc biệt hay thải vào ban đêm. Người dân, trường học không chịu nổi mùi hôi. Chúng tôi đã nhắc nhở nhiều lần, nhưng chủ trại không chịu khắc phục hệ thống thải.

Kính mong cơ quan các cấp xem xét, kiểm tra xử lý để ổn định cuộc sống người dân và trẻ em. Tôi thắc măc vì sao giữa khu dân cư lại cơ quan nào cho phép xây dựng trang trại lớn như thế ạ? giữa khu dân cư, gần 2 trường học (mầm non và tiểu học, gần đường quốc lộ 1A, dân cư đông). Mong cơ quan tiếp nhận và xem xét đúng chức trách, nhiệm vụ nhà nước giao phó cho dân được an tâm. Xin trân trọng cảm ơn. Vì sức khỏe người dân, nhất là trẻ em.

12/06/2024 16:00

Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Phản ánh tình trạng đổ đất trong khu dân cư

K/g: -UBND TP Đông Hà -UBND Phường Đông Thanh Chúng tôi là những gia đình ở khu phố 2 phường Đông Thanh Đông Hà Quảng Trị. Chúng tôi kính trình bày sự việc như sau: Hiện tại phía sau lưng nhà chúng tôi(gần trụ sở Công An phường Đông Thanh), không biết là đơn vị hay doanh nghiệp nào đã vận chuyển đến đây hàng trăm khối đất ngay sát khu dân cư và đường đi lại gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.Điều đáng nói là phía sau lưng nhà của chúng tôi trước đây có hệ thống nước thải đổ ra mương cống thì bây giờ đơn vị trên cho đổ đất và lấp luôn hệ thống thoát nước thải dẩn đến bây giờ hệ thống nước thải không thoát được và ứ đọng ngay sau phía nhà chúng tôi. Theo như thông tin chúng tôi được biết thì UBND phường Đông Thanh đang dự định cho 1 doanh nghiệp thuê trên chỗ đất này, vậy xin cho chúng tôi được hỏi thì việc thuê này đã đẩy đủ các thủ tục pháp lý hay chưa? Vậy chúng tôi kính chuyển đến các quý cơ quan kiểm tra,xem xét và giải quyết.

10/06/2024 10:56

Phường Đông Thanh, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Phản ánh bình thường

Tình trạng xe điện gây mất an toàn tại khu vui chơi

Tôi muốn phản ánh tình trạng trẻ em chơi xe điện tại quảng trường Trung tâm văn hóa tỉnh. Tôi nhận thấy quá nguy hiểm đối với hoạt động này, khi trẻ em sử dụng xe tự chế, không hề có 1 thiết bị bảo hộ gì, chạy với tốc độ cao loạn hết cả khu vực quảng trường. Quá nguy hiểm đối với người đi bộ tại đây. Không biết điều gì sẽ xảy ra và ai sẽ chịu trách nhiệm nếu chuyện không may xảy ra. Đề nghị cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ vấn đề này, để không gian công cộng thực sự là của cộng đồng.

06/06/2024 16:34

Tỉnh Quảng Trị
Phản ánh bình thường

Tình trạng kinh doanh hàng rong lẫn chiếm vỉa hè

Hiện nay trước cổng cơ quan mặt trận huyện Vĩnh Linh có hiện tượng lấn chiếm vỉa hè để bán hàng rong. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xử lý triệt để.

05/06/2024 16:00

3284+VQ5 3284+VQ5, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
Phản ánh bình thường

Đèn đường Thuận Châu bị hỏng

Đèn đường Thuận Châu bị hư gần cả tháng nhưng chưa thấy sửa lại Kính mong cơ quan quản lý sửa lại để bà con đi được an toàn.

04/06/2024 16:41

Tỉnh Quảng Trị
Xem thêm 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH

THỐNG KÊ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA PHẢN ÁNH

Thông tin tuyên truyền Xem thêm