Tìm kiếm

Tài nguyên môi trường

Môi Trường

Phản ánh khẩn

Phản ánh doanh nghiệp xả thải ra môi trường

Kính gửi UBND Huyện Hướng Hóa, phòng Tài Nguyên Môi Trường cùng các cơ quan chức năng liên quan. Sau khi xem các văn bản trả lời trên, tôi đã theo giỏi việc thực hiện các yêu cầu cần thực hiện đối với doanh nghiệp như trong văn bản. Nhưng vẫn thấy 1 vài vấn đề vẫn chưa hài lòng, và chưa thấy hợp lý. Vấn đề 1. Không biết nguyên nhân tại sao đến giờ doanh nghiệp vẫn không thu hồi đoạn ống màu đen, từ khúc suối đến đoạn chăn nuôi của doanh nghiệp, vấn đề này là doanh nghiệp muốn đề đường ống như vậy hay là phớt lờ ý kiến của người dân và của cơ quan chức năng. Nhấn mạnh lại là đường ống này nằm ở đoạn khe suối và phía trong đất của các hộ dân liền kề, vì người dân đã nói mà doanh nghiệp không chịu chuyển về lại như hiện trạng ban đầu, nên bây giờ mới nhờ tới cơ quan chức năng giám sát việc thực hiện của doanh nghiệp. Vấn đề 2. Tại mục 2 bản báo cáo số 03/BC-TNMT. Vấn đề doanh nghiệp nuôi thử 1/2 công suất dự án ( 600 con ) và đảm bảo khoảng cách hồ sinh học và hầm Biogas đảm bảo khoảng cách tối thiểu 200m đến khu dân cư. Vấn đề này rõ ràng là không hợp lý và không có căn cứ nào để áp dụng. Việc Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh phê duyệt thì dự án đăng ký nuôi công suất 600 con thì thuộc vào chăn nuôi trang trại quy mô lớn. Căn cứ theo điều 21 nghị định 13/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi điểm a khoản 12 điều 1 Nghị định 46/2022/NĐ-CP quy định về quy mô chăn nuôi. Đối chiếu qua đó thì theo thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT thì tại mục 4 điều 5 thì khoảng cách từ trang trại chăn nuôi quy mô lớn đến khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu dân cư tối thiểu là 400m, trường học, bệnh viện, chợ, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư tối thiểu là 500m. Vấn đề 3. Không thể viện dẫn vấn đề nuôi thử 1/2 công suất ( 600 con ). Thì áp dụng quy mô trang trại chăn nuôi loại vừa, nếu nói như vậy thì doanh nghiệp nuôi thử 30 con thì áp dụng quy mô loại nhỏ thì rất bất hợp lý. Vấn đề 4. Nếu doanh nghiệp áp dụng khoảng cách 200m của hồ sinh học và hầm biogas đến khu dân cư thì đề nghị doanh nghiệp phải giảm quy mô đầu tư và chăn nuôi xuống còn 300 con, giảm trên quy mô chăn nuôi trên thực tế chuồng trại ( Phải có kiểm tra thực tế ). Giảm quy mô chăn nuôi trên Báo cáo đánh giá tác động môi trường mà tỉnh đã phê duyệt về còn 300 con, hoặc các văn bản có liên quan khác ở cấp sở, phòng Kế Hoạch Đầu Tư, Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn...... Vấn đề Báo cáo đánh giá tác động môi trường tỉnh phê duyệt quy mô nuôi 600 con, thì mọi vấn đề liên quan phải tuân thủ theo quy mô được phê duyệt, còn thực sự nhu cầu nuôi 10 con hay 30 con, 300 con hay 600 con là tùy vào khả năng của doanh nghiệp, chứ không được viện dẫn nuôi 1/2 công suất mà áp dụng quy định không phù hợp. Vấn đề 5. Tại mục 7 bản báo cáo số 03/BC-TNMT. Tôi hoàn toàn không đồng ý với các nội dung đã nêu tại mục 7. Gia đình tôi là nhà ở gần nhất với hồ sinh học và hầm Biogas mà chưa được mời đi làm việc buổi nào, chưa bao giờ có ý kiến là đồng ý hay không đồng ý các giải pháp mà doanh nghiệp đề xuất. Nên đề nghị UBND huyện, Phòng TNMT, UBND xã Thuận xác minh lại. Luôn tiện tôi để lại số điện thoại để liên hệ lại với gia đình tôi ( 0912882757 ). Và tôi cũng trả lời luôn là khoảng cách hồ sinh học và hầm Biogas đến ( hàng rào khu dân cư ) tối thiểu là 200m mà doanh nghiệp đề xuất là tôi không đồng ý. Vấn đề xác định khoảng cách này có quy định tại điều chương II điều 5 của thông tư số 23/2019 TT_BNNPTNT

15/04/2024 19:16

Xã Thuận, Huyện Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

Đất đai

Phản ánh bình thường

Xử lý kịp thời về việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Kính gữi : Các cấp lãnh đạo Tôi tên là Nguyễn Thái Học sinh năm 1945 Số CCCD 04504500158 Thường trú tại Kp2 TT Gio Linh,huyện Gio Linh ,tỉnh Quảng Trị Tối xin khiếu nại về thủ tục hành chính của đồng chí Lê Trung Kiên cán bộ địa chính tại UBND TT Gio Linh,huyện Gio Linh,tỉnh Quảng Trị. Tôi có nhu cầu cấp đổi sổ đỏ sang sổ hồng nên tôi đã đến Văn Phòng một cửa của UBND huyện Gio Linh để xin đo đạc cấp đổi sổ.Đến ngày 20/7/2023 thì cán bộ đo đạc của VP ĐKDD huyện và đồng chí Lê Trung Kiên về đo. Ngày 26/7/2023 tôi nhận được kết quả đo đạc UBND huyện Gio Linh và được yêu cầu mang về UBND TT gặp đồng chí Lê Trung Kiên là cán bộ xã để hướng dẫn làm thủ tục cấp đổi sổ.Cùng ngày tôi mang kết quả đo đạc cùng sổ đỏ tới UBND TT Gio Linh để gặp đồng chí Kiên để được hướng dẫn.Đồng chí Kiên đã yêu cầu tôi viết đơn và để hồ sơ đó đồng chí nghiên cứu và hẹn trong tuần sau sẽ trả lời.Đến tuần sau tôi lên thì đồng chí kiên vẫn tiếp tục nghiên cứu và hẹn tiếp tuần nữa.Từ ngày đồng chí Kiên nhận đơn cùng hồ sơ của tôi để nghiên cứu đến nay 11/08/2023 đã 17 ngày và vẫn hẹn tiếp. Vậy tôi xin tôi xin ý kiến của các ban ngành chuyên môn xem thủ tục hướng dẫn cấp đổi sổ đỏ sang hồng là như thế nào .Tôi có kèm theo hồ sơ đất của tôi nhờ quý cơ quan xem xét đất tôi có vấn đề gì mà quá trình cấp đổi sổ ở Chính quyền cơ sở TT Gio Linh lâu đến vậy. Tôi cam đoan những điều nói trên đây là sự thật,mong các cơ quan ban ngành có liên quan xem xét giúp tôi.

30/08/2023 08:53

12 QL1A, Thị trấn Gio Linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Phản ánh khẩn

Phản ánh về việc cấp đất tái định cư

Phản ánh nội dung TB:71/TB-UBND ngày 20 tháng 04 năm 2023 của UBND TP Đông Hà, CÓ NỘI DUNG MÂU THUẪN NHAU, VIỆN DẪN QUY ĐỊNH ÁP DỤNG SAI ĐỐI TƯỢNG, TÙY TIỆN GIAO ĐẤT TĐC CHO ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CÓ ĐẤT BỊ ẢNH HƯỞNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT KHÔNG THÔNG QUA ĐẤU GIÁ, TƯỚC ĐOẠT QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG HỢP PHÁP CỦA CÔNG DÂN.

  • Bà Vinh bị thu hồi 376m2 phải được áp dụng điểm b, khoản 3, điều 5 được giao đất TĐC 02 lô (QĐ;2436/QĐ-UBND tỉnh Quảng Trị ngày 18/10/2018 giao đất bố trí TĐC là 150m2/lô) thỏa mãn điều kiện: 2lô*(150m2)<376<3lô*(150m2) được 02 lô, nhưng lại bị cố ý áp dụng điểm a, khoản 3, điều 5 được giao đất TĐC 02 lô(QĐ;2436/QĐ-UBND tỉnh Quảng Trị ngày 18/10/2018 giao đất bố trí TĐC là 01 lô. Tước đoạt quyền lợi chính đáng hợp pháp của bà Vinh.
  • Tại k2,đ 79 luật đất đai 2013 quy định chỉ có người có QSD đất (người có đất) bị ảnh hưởng khi nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường và bố trí tái định cư, trong khi CV viết rõ ông Hoàng, bà Dung xây nhà của trên đất của người khác (phần đất của bà Vinh, ông Hải bị thu hồi)
  • Chỉ ở nhờ trên đất không có QSD đất bị ảnh hưởng thu hồi mà lại được giao đất TĐC không thông qua đấu giá. Nội dung này mâu thuẫn nhau, trái với quy định tại k2, đ79, luật đất đai 2013. Lô đất đã giao cho người ở nhờ trên đất của bà Vinh đương nhiên là lô thuộc quyền lợi hợp pháp của bà Vinh, nếu không phải thì lô đất thứ 02 của bà Vinh đâu? Người không có đất bị ảnh hưởng khi nhà nước thu hồi đất vẫn được giao đất TĐC trái với quy đinh tại k2,đ 79, luật đất đai 2013 không qua đấu giá liệu có khuất tất gì không?
  • Trên đây chỉ tóm tắt các ý chính nêu rõ sai phạm. Tôi đã có đơn gửi CT UBND tỉnh Quảng Trị ngày 27/04/2023 nói rõ chi tiết vấn đề trên và một số vấn đề khác kèm theo tài liệu chứng cứ. Yêu cầu thu hồi, hủy bỏ CV này. Thụ lý giải quyết đơn khiếu nại đúng quy định pháp luật.

15/05/2023 11:30

222 Lê Lợi, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

Phản ánh mới

Phản ánh bình thường

Phản ánh liên quan đến quy hoạch tuyến đường

Năm 2022, người dân chúng tôi nộp đấu giá đất của Trung tâm quỹ đất tỉnh đem ra đấu. Trong sơ đồ thì đường giao thông 15,5m nhưng đã gần 3 năm qua đường chỉ được 2,5m. Vì vậy chúng tôi xin kiến nghị để các cơ quan xem xét giải quyết quyền lợi cho chúng tôi. Đoạn đường phản ánh: Đoạn đường từ đường Đại Cồ Việt ra đường Điện Biên Phủ, thành phố Đông Hà

17/05/2024 17:50

Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Phản ánh khẩn

Phản ánh doanh nghiệp xả thải ra môi trường

Kính gửi UBND Huyện Hướng Hóa, phòng Tài Nguyên Môi Trường cùng các cơ quan chức năng liên quan. Sau khi xem các văn bản trả lời trên, tôi đã theo giỏi việc thực hiện các yêu cầu cần thực hiện đối với doanh nghiệp như trong văn bản. Nhưng vẫn thấy 1 vài vấn đề vẫn chưa hài lòng, và chưa thấy hợp lý. Vấn đề 1. Không biết nguyên nhân tại sao đến giờ doanh nghiệp vẫn không thu hồi đoạn ống màu đen, từ khúc suối đến đoạn chăn nuôi của doanh nghiệp, vấn đề này là doanh nghiệp muốn đề đường ống như vậy hay là phớt lờ ý kiến của người dân và của cơ quan chức năng. Nhấn mạnh lại là đường ống này nằm ở đoạn khe suối và phía trong đất của các hộ dân liền kề, vì người dân đã nói mà doanh nghiệp không chịu chuyển về lại như hiện trạng ban đầu, nên bây giờ mới nhờ tới cơ quan chức năng giám sát việc thực hiện của doanh nghiệp. Vấn đề 2. Tại mục 2 bản báo cáo số 03/BC-TNMT. Vấn đề doanh nghiệp nuôi thử 1/2 công suất dự án ( 600 con ) và đảm bảo khoảng cách hồ sinh học và hầm Biogas đảm bảo khoảng cách tối thiểu 200m đến khu dân cư. Vấn đề này rõ ràng là không hợp lý và không có căn cứ nào để áp dụng. Việc Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh phê duyệt thì dự án đăng ký nuôi công suất 600 con thì thuộc vào chăn nuôi trang trại quy mô lớn. Căn cứ theo điều 21 nghị định 13/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi điểm a khoản 12 điều 1 Nghị định 46/2022/NĐ-CP quy định về quy mô chăn nuôi. Đối chiếu qua đó thì theo thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT thì tại mục 4 điều 5 thì khoảng cách từ trang trại chăn nuôi quy mô lớn đến khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu dân cư tối thiểu là 400m, trường học, bệnh viện, chợ, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư tối thiểu là 500m. Vấn đề 3. Không thể viện dẫn vấn đề nuôi thử 1/2 công suất ( 600 con ). Thì áp dụng quy mô trang trại chăn nuôi loại vừa, nếu nói như vậy thì doanh nghiệp nuôi thử 30 con thì áp dụng quy mô loại nhỏ thì rất bất hợp lý. Vấn đề 4. Nếu doanh nghiệp áp dụng khoảng cách 200m của hồ sinh học và hầm biogas đến khu dân cư thì đề nghị doanh nghiệp phải giảm quy mô đầu tư và chăn nuôi xuống còn 300 con, giảm trên quy mô chăn nuôi trên thực tế chuồng trại ( Phải có kiểm tra thực tế ). Giảm quy mô chăn nuôi trên Báo cáo đánh giá tác động môi trường mà tỉnh đã phê duyệt về còn 300 con, hoặc các văn bản có liên quan khác ở cấp sở, phòng Kế Hoạch Đầu Tư, Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn...... Vấn đề Báo cáo đánh giá tác động môi trường tỉnh phê duyệt quy mô nuôi 600 con, thì mọi vấn đề liên quan phải tuân thủ theo quy mô được phê duyệt, còn thực sự nhu cầu nuôi 10 con hay 30 con, 300 con hay 600 con là tùy vào khả năng của doanh nghiệp, chứ không được viện dẫn nuôi 1/2 công suất mà áp dụng quy định không phù hợp. Vấn đề 5. Tại mục 7 bản báo cáo số 03/BC-TNMT. Tôi hoàn toàn không đồng ý với các nội dung đã nêu tại mục 7. Gia đình tôi là nhà ở gần nhất với hồ sinh học và hầm Biogas mà chưa được mời đi làm việc buổi nào, chưa bao giờ có ý kiến là đồng ý hay không đồng ý các giải pháp mà doanh nghiệp đề xuất. Nên đề nghị UBND huyện, Phòng TNMT, UBND xã Thuận xác minh lại. Luôn tiện tôi để lại số điện thoại để liên hệ lại với gia đình tôi ( 0912882757 ). Và tôi cũng trả lời luôn là khoảng cách hồ sinh học và hầm Biogas đến ( hàng rào khu dân cư ) tối thiểu là 200m mà doanh nghiệp đề xuất là tôi không đồng ý. Vấn đề xác định khoảng cách này có quy định tại điều chương II điều 5 của thông tư số 23/2019 TT_BNNPTNT

15/04/2024 19:16

Xã Thuận, Huyện Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Phản ánh khẩn

Đốt rác thải gây ô nhiễm môi trường

ngày 02/01/2024, vào lúc 10h30 Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị đốt rác bốc mùi nhựa hôi, khói đen đặc, đốt rác ngay bên ngoài lò đốt rác của bệnh viện, gây ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Đề nghị ngưng ngay việc đốt rác và các chất liệu thải bằng nhựa độc hại. 

09/01/2024 07:34

1 Lê Lợi, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Phản ánh khẩn

Ô nhiễm nguồn nước sông Sa Lung

Môi trường nước quá ô nhiễm cá chết trắng trên dòng sông SA LUNG BẾN HẢI.

27/09/2023 15:35

Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Phản ánh khẩn

Ô nhiễm nguồn nước ảnh hưởng đến quá trình chăn nuôi

Công ty cao su Đức Hiền xả thải xuống sông SA LUNG BẾN HẢI đã được nhiều báo đài đưa tin phản ánh nhưng đến hiện nay chưa có cơ quan chức năng nào đứng ra xử lý quyết liệt đem lại nguồn nước sạch để bà con nuôi tôm, cua, cá ở cuối hạ lưu có nguồn nước đảm bảo để chăn nuôi.

26/09/2023 15:08

Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Xem thêm 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH

THỐNG KÊ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA PHẢN ÁNH

Thông tin tuyên truyền Xem thêm