Tìm kiếm

Chi tiết thông tin tin tức

Thông báo kết quả giám định, bình tuyển lợn đực giống phục vụ công tác thụ tinh nhân tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2024

Căn cứ Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội khóa 14 và các văn bản hướng dẫn Luật Chăn nuôi. Từ ngày 05/03/2024 đến ngày 08/03/2024, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị đã tiến hành bình tuyển, giám định lợn đực giống phục vụ công tác thụ tinh nhân tạo (TTNT) tại các cơ sở chăn nuôi lợn đực giống trên địa bàn toàn tỉnh theo Kế hoạch số 17/KH-CNTY-CN ngày 26/02/2024 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y về việc triển khai công tác giám định, bình tuyển lợn đực giống khai thác tinh phục vụ công tác TTNT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2024.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, giám định, bình tuyển Chi cục Chăn nuôi và Thú y xin thông báo kết quả như sau:

1. Tổng số cơ sở chăn nuôi lợn đực giống phục vụ cho công tác TTNT trên địa bàn tỉnh là: 03 cơ sở.

2. Tổng số lợn đực giống ngoại là: 37 cá thể (gồm các giống Landrace, Yorkshire, Duroc), chiếm 100% tổng đàn lợn đực giống.

3. Tổng số cá thể lợn đực giống nhập mới trong năm là: 13 cá thể.

4. Tổng số cá thể lợn đực giống loại thải trong năm là: 12 cá thể, gồm các đực giống: Landrace 8049, L8038, L8754, L8818, L8805, L8039, L8829, L8815, L8849, Du8850, Du8806, Du8047 (Mỹ Khuê); L729 (Ái Tử).

5. Tổng số lợn đực giống được giám định, bình tuyển đạt chất lượng phục vụ cho công tác TTNT năm 2024-2025 là: 37 cá thể, chiếm 100% (Có danh sách gửi kèm theo).

DANH SÁCH

Cá thể lợn đực giống đạt chất lượng khai thác tinh

phục vụ công tác TTNT năm 2024-2025.

1. Trại đực giống Cam Thành

TT

Chủng loại giống

Số hiệu

Giám định theo TCVN

Phân cấp chất lượng

Mục đích sử dụng

Thời gian sử dụng

Tháng tuổi

1

Landrace

3576

TCVN3666-89

Đặc cấp

TTNT

Năm 2024-2025

47

2

Landrace

3944

TCVN3666-89

Đặc cấp

TTNT

Năm 2024-2025

47

3

Landrace

8083

TCVN3666-89

Đặc cấp

TTNT

Năm 2024-2025

22

4

Landrace

7052

TCVN3666-89

Đặc cấp

TTNT

Năm 2024-2025

22

 

2. Trại truyền giống Mỹ Khuê

TT

Chủng loại giống

Số hiệu

Giám định theo TCVN

Phân cấp chất lượng

Mục đích sử dụng

Thời gian
 sử dụng

Tháng tuổi

1

Landrace

2451

TCVN3666-89

Đặc cấp

TTNT

Năm 2024-2025

14

2

Landrace

2417

TCVN3666-89

Đặc cấp

TTNT

Năm 2024-2025

15

3

Landrace

2421

TCVN3666-89

Đặc cấp

TTNT

Năm 2024-2025

19

4

Landrace

8823

TCVN3666-89

Đặc cấp

TTNT

Năm 2024-2025

36

5

Landrace

8833

TCVN3666-89

Đặc cấp

TTNT

Năm 2024-2025

36

6

Landrace

8762

TCVN3666-89

Đặc cấp

TTNT

Năm 2024-2025

38

7

Landrace

2463

TCVN3666-89

Đặc cấp

TTNT

Năm 2024-2025

13

8

Landrace

2464

TCVN3666-89

Đặc cấp

TTNT

Năm 2024-2025

13

9

Duroc

11502

TCVN3666-89

Đặc cấp

TTNT

Năm 2024-2025

15

10

Duroc

11905

TCVN3666-89

Đặc cấp

TTNT

Năm 2024-2025

13

11

Duroc

11914

TCVN3666-89

Đặc cấp

TTNT

Năm 2024-2025

14

12

Duroc

11985

TCVN3666-89

Đặc cấp

TTNT

Năm 2024-2025

14

13

Duroc

11904

TCVN3666-89

Đặc cấp

TTNT

Năm 2024-2025

13

14

Duroc

11984

TCVN3666-89

Đặc cấp

TTNT

Năm 2024-2025

13

15

Duroc

8847

TCVN3666-89

Đặc cấp

TTNT

Năm 2024-2025

38

16

Duroc

8080

TCVN3666-89

Đặc cấp

TTNT

Năm 2024-2025

40

17

Duroc

8090

TCVN3666-89

Đặc cấp

TTNT

Năm 2024-2025

40

 

3. Trạm truyền giống gia súc Ái Tử

TT

Chủng loại giống

Số hiệu

Giám định theo TCVN

Phân cấp chất lượng

Mục đích sử dụng

Thời gian sử dụng

Tháng tuổi

1

Landrace

9381

TCVN3666-89

Đặc cấp

TTNT

Năm 2024-2025

28

2

Landrace

9377

TCVN3666-89

Đặc cấp

TTNT

Năm 2024-2025

28

3

Landrace

10080

TCVN3666-89

Đặc cấp

TTNT

Năm 2024-2025

22

4

Landrace

10279

TCVN3666-89

Đặc cấp

TTNT

Năm 2024-2025

23

5

Landrace

211

TCVN3666-89

Đặc cấp

TTNT

Năm 2024-2025

19

6

Landrace

298

TCVN3666-89

Đặc cấp

TTNT

Năm 2024-2025

19

7

Landrace

213

TCVN3666-89

Đặc cấp

TTNT

Năm 2024-2025

20

8

Landrace

2442

TCVN3666-89

Đặc cấp

TTNT

Năm 2024-2025

19

9

Landrace

2440

TCVN3666-89

Đặc cấp

TTNT

Năm 2024-2025

19

10

Yorkshire

919461

TCVN3666-89

Đặc cấp

TTNT

Năm 2024-2025

36

11

Yorkshire

928537

TCVN3666-89

Đặc cấp

TTNT

Năm 2024-2025

46

12

Duroc

012

TCVN3666-89

Đặc cấp

TTNT

Năm 2024-2025

22

13

Duroc

881

TCVN3666-89

Đặc cấp

TTNT

Năm 2024-2025

23

14

Duroc

892

TCVN3666-89

Đặc cấp

TTNT

Năm 2024-2025

22

15

Duroc

020

TCVN3666-89

Đặc cấp

TTNT

Năm 2024-2025

23

16

Duroc

863

TCVN3666-89

Đặc cấp

TTNT

Năm 2024-2025

22

23/04/2024 10:10

Lượt xem: 106

File đính kèm:

Bình luận

Phản ánh mới

Phản ánh khẩn

Phản ánh trang trại xả thải gây ô nhiễm mối trường

Luật Bảo vệ môi trường 2014 đã xác định nguyên tắc: Bảo vệ môi trường là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Đồng thời cũng quy định nếu tập thể hay cá nhân có hành vi gây ô nhiễm môi trường thì phải có trách nhiệm khắc phục và bồi thường thiệt hại do hành vi của mình gây ra. Cấm việc che giấu hành vi hủy hoại môi trường. Chính vì thế, khi phát hiện một chủ thể có hành vi gây ô nhiễm môi trường, công dân có nghĩa vụ tố cáo đến cơ quan chức năng có thẩm quyền, thực hiện quyền tố cáo được quy định tại Khoản 2 Điều 162 Luật BVMT.

Hôm nay tôi xin trình báo sự việc như sau: Ở khu vực Nhan Biều 1_ Triệu Thượng- Triệu Phong- Quảng Trị, có 1 trang trại nuôi gà quy mô lớn trên 6000 con của Ông Phan Hùng (Bố Phan Huế), cung cấp cho công ty gà. Trang trại sát nhà dân cư tầm 10m  cách trường học Mầm non, Tiểu học tầm 20-50m. Hằng ngày trạng trại thải ra chất thải gây mùi hôi thối nồng nặc, bụi bay tung tóe ra không khí, và nguồn nước uống. Đặc biệt hay thải vào ban đêm. Người dân, trường học không chịu nổi mùi hôi. Chúng tôi đã nhắc nhở nhiều lần, nhưng chủ trại không chịu khắc phục hệ thống thải.

Kính mong cơ quan các cấp xem xét, kiểm tra xử lý để ổn định cuộc sống người dân và trẻ em. Tôi thắc măc vì sao giữa khu dân cư lại cơ quan nào cho phép xây dựng trang trại lớn như thế ạ? giữa khu dân cư, gần 2 trường học (mầm non và tiểu học, gần đường quốc lộ 1A, dân cư đông). Mong cơ quan tiếp nhận và xem xét đúng chức trách, nhiệm vụ nhà nước giao phó cho dân được an tâm. Xin trân trọng cảm ơn. Vì sức khỏe người dân, nhất là trẻ em.

12/06/2024 16:00

Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Phản ánh tình trạng đổ đất trong khu dân cư

K/g: -UBND TP Đông Hà -UBND Phường Đông Thanh Chúng tôi là những gia đình ở khu phố 2 phường Đông Thanh Đông Hà Quảng Trị. Chúng tôi kính trình bày sự việc như sau: Hiện tại phía sau lưng nhà chúng tôi(gần trụ sở Công An phường Đông Thanh), không biết là đơn vị hay doanh nghiệp nào đã vận chuyển đến đây hàng trăm khối đất ngay sát khu dân cư và đường đi lại gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.Điều đáng nói là phía sau lưng nhà của chúng tôi trước đây có hệ thống nước thải đổ ra mương cống thì bây giờ đơn vị trên cho đổ đất và lấp luôn hệ thống thoát nước thải dẩn đến bây giờ hệ thống nước thải không thoát được và ứ đọng ngay sau phía nhà chúng tôi. Theo như thông tin chúng tôi được biết thì UBND phường Đông Thanh đang dự định cho 1 doanh nghiệp thuê trên chỗ đất này, vậy xin cho chúng tôi được hỏi thì việc thuê này đã đẩy đủ các thủ tục pháp lý hay chưa? Vậy chúng tôi kính chuyển đến các quý cơ quan kiểm tra,xem xét và giải quyết.

10/06/2024 10:56

Phường Đông Thanh, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Phản ánh bình thường

Tình trạng xe điện gây mất an toàn tại khu vui chơi

Tôi muốn phản ánh tình trạng trẻ em chơi xe điện tại quảng trường Trung tâm văn hóa tỉnh. Tôi nhận thấy quá nguy hiểm đối với hoạt động này, khi trẻ em sử dụng xe tự chế, không hề có 1 thiết bị bảo hộ gì, chạy với tốc độ cao loạn hết cả khu vực quảng trường. Quá nguy hiểm đối với người đi bộ tại đây. Không biết điều gì sẽ xảy ra và ai sẽ chịu trách nhiệm nếu chuyện không may xảy ra. Đề nghị cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ vấn đề này, để không gian công cộng thực sự là của cộng đồng.

06/06/2024 16:34

Tỉnh Quảng Trị
Phản ánh bình thường

Tình trạng kinh doanh hàng rong lẫn chiếm vỉa hè

Hiện nay trước cổng cơ quan mặt trận huyện Vĩnh Linh có hiện tượng lấn chiếm vỉa hè để bán hàng rong. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xử lý triệt để.

05/06/2024 16:00

3284+VQ5 3284+VQ5, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
Phản ánh bình thường

Đèn đường Thuận Châu bị hỏng

Đèn đường Thuận Châu bị hư gần cả tháng nhưng chưa thấy sửa lại Kính mong cơ quan quản lý sửa lại để bà con đi được an toàn.

04/06/2024 16:41

Tỉnh Quảng Trị
Xem thêm 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH

THỐNG KÊ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA PHẢN ÁNH

Thông tin tuyên truyền Xem thêm