Tìm kiếm

Thông tin phản ánh

Dự án Khu dân cư Bắc đường Nguyễn Huệ - Đông Hà

Tại Dự án Khu dân cư Bắc đường Nguyễn Huệ - Đông Hà - tỉnh Quảng Trị. Tôi Đại diện cho 1 số hộ dân đã ký hợp đồng mua đất phân lô với Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Đô thị Việt Nam từ ngày 3/7/2016 đến nay đã hơn 5 năm mà đơn vị bán vẫn chưa cấp thẻ đỏ ( dẫn đến không được thực hiện các quyền sở hữu riêng và không làm giấy phép để xây dựng nhà ở được) Làm ảnh hưởng kinh tế gia đình thời gian quá dài . Qua tìm hiểu từ Dự án được biết Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Đô thị Việt Nam đã làm thủ tục và thực hiện các nghĩa vụ theo yêu cầu của các ngành. Hiện tại HỒ SƠ đang được trình tại UBND tỉnh. Kính đề nghị UBND Tỉnh sớm giải quyết để các Hộ được cấp thẻ đỏ. Trân trọng! Số liên hệ: 0905936999

file0.png
file1.png
file2.png

Tình trạng: Đã đăng tải

Lượt xem: 140

Ngày gửi: 30/08/2021 10:53

Thời hạn xử lý: 14/09/2021 07:00

File đính kèm:

Kết quả xử lý

Sở Tài nguyên và Môi trường

Kính gửi: Ông/Bà!

  Nguyễn Hữu Lâm Tú( Sở Tài nguyên và Môi trường ) xin thông báo kết quả như sau: 

* Về tình hình sử dụng đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng đô thị Việt Nam:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng đô thị Việt Nam đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 30121000093 ngày 18/6/2012 để thực hiện dự án Khu dân cư Bắc đường Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Đông Hà, với tổng mức đầu tư khoảng 131 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất là 22.001 m2.

- Ngày 07/9/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng đô thị Việt Nam đã được UBND tỉnh giao đất (giai đoạn 1) để thực hiện dự án tại Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 07/9/2012, với diện tích 17.150m2 (bao gồm: 11.623 m2 đất ở đô thị, 220 m2 đất công cộng, 5.307m2 đất giao thông) và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (viết tắt là Giấy chứng nhận) số BR 700608 (cấp ngày 20/8/2015), với diện tích 9.783 m2 đất ở đô thị. Phần đất còn lại 1.840 m2 đất ở đang vướng mắc trong GPMB nên chưa cấp giấy chứng nhận và 5.307 m2 đất giao thông không thuộc trường hợp cấp giấy chứng nhận. 

- Quá trình thực hiện, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng đô thị Việt Nam đã lập hồ sơ tách khu đất thành 04 Giấy chứng nhận và được Sở Tài nguyên và Môi trương cấp 04 Giấy chứng nhận số: BR 700155 với diện tích 2.462 m2; số BR 700152, với diện tích 5.026 m2; số BR 700154, với diện tích 1.663 m2 và số BR 700156, với diện tích 632m2.

     Sau đó, Công ty xin tách khu đất có diện tích 1.663 m2 (đã được cấp Giấy chứng nhận số BR 700154) thành 10 Giấy chứng nhận và được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp 10 Giấy chứng nhận chứng nhận vào ngày 18/7/2017.

- Ngày 18/01/2021, UBND tỉnh có Thông báo số 04/TB-UBND về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc giải quyết một số kiến nghị của tổ chức, cá nhân; trong đó có nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ nhận chuyển nhượng tại dự án Khu dân cư Bắc đường Nguyễn Huệ, theo đó UBND tỉnh giao:

+ Sở Tài chính chủ trì, rà soát, xác định việc hoàn thành nghĩa vụ tài hính theo quy định của Chủ đầu tư đối với dự án (tiền sử dụng đất, thuế, phí, lệ phí,…) để khẳng định quyền của người sử dụng đất.

+ Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo Thông báo số 49/TB-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh, để giải quyết dứt điểm kiến nghị chính đáng của công dân, không ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

+ Yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng đô thị Việt Nam có trách nhiệm thực hiện nội dung đã cam kết với địa phương.

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 04/TB-UBND ngày 18/01/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan, cụ thể: Ngày 29/01/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Thông báo số 311/TB-STNMT về việc xác nhận hiện trạng sử dụng đất, cơ sở hạng tầng đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất của chủ đầu tư dự án (Trên cơ sở phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thành phố Đông Hà và Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hiện trạng khu đất ngày 07/10/2020).

- Ngày 27/4/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1226/STNMT-QLĐĐ về việc xác định nghĩa vụ tài chính của dự án Khu dân cư Bắc đường Nguyễn Huệ ; theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Sở Tài chính phối hợp với Cục Thuế tỉnh và UBND thành phố Đông Hà để rà soát lại việc khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ khi nộp tiền sử dụng đất đối với số tiền 2.020.162.000 đồng (Bao gồm: Kinh phí hỗ trợ đầu tư vào đất cho UBND phường 1 là 1.974.434.000 đồng và chi phí lập dự toán của Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Đông Á là 6.239.000 đồng). Hiện nay, Sở Tài chính đang tiến hành rà soát theo quy định.

- Hiện nay, Công ty tiếp tục xin tách giấy chứng nhận số BR 700152, với diện tích 5.026 m2 thành 31 Giấy chứng nhận. Để có cơ sở giải quyết hồ sơ của Công ty, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1323/STNMT-QLĐĐ ngày 05/05/2021 báo cáo UBND tỉnh về việc thực hiện thủ tục cấp giấy CNQSD đất đối với dự án Khu dân cư Bắc đường Nguyễn Huệ. Trong đó, Sở đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan sớm hoàn thành việc rà soát các nghĩa vụ tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng đô thị Việt Nam,

- Ngày 14/7/2021, Sở Tài chính có Văn bản số 2444//STC-TCĐT về việc rà soát việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng đô thị Việt Nam đối với dự án Khu dân cư Bắc đường Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Đông Hà. Hiện nay, UBND tỉnh đang xem xét chỉ đạo thực hiện.

       Sau khi hoàn thành việc rà soát nội dung nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ cấp giấy chứng nhận đối với 31 thửa đất khi tách thửa nêu trên cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng đô thị Việt Nam và Công ty tiến hành lập hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân để tự xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật đất đai./.

   Chân thành cảm ơn phản ánh của Ông/Bà và mong muốn tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới.

   Trân trọng./

 

08/09/2021 14:21

Bạn đánh giá thế nào về kết quả xử lý?

Hài lòng
Hài lòng (1)
Chấp nhận
Chấp nhận (0)
Không hài lòng
Không hài lòng (0)

Bình luận

Công dân
Sau khi nhận được trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường. Tôi thấy cơ bản Sở TNMT đã có các giải pháp và thực hiện các bước theo quy trình nhằm sớm để người dân được cấp giấy quyền sử dụng đất. Tuy nhiên Văn bản số 2444/STC-TCĐT ngày 14/7/2021 của Sở Tài chính gửi UBND Tỉnh để xem xét, chỉ đạo thực hiện, nhưng đến nay đã gần 3 tháng mà vẫn chưa thấy có Văn bản chỉ đạo. Vậy Tôi tiếp tục kính đề nghị UBND tỉnh sớm có Văn bản chỉ đạo thực hiện để Sở TNMT có cơ sở thực hiện như trả lời ở trên. Rất mong UBND tỉnh sớm có phản hồi.
01/10/2021 10:08

Phản ánh mới

Phản ánh bình thường

Đèn chiếu sáng tại ngã ba đường Lê Thánh Tông - Tuệ Tĩnh

đèn chiếu sáng tại ngã ba đường Lê Thánh Tông - Tuệ Tĩnh (gần ga Đông Hà) không sáng mấy ngày nay. đề nghị đơn vị quản lý khắc phục sớm.

21/10/2021 14:46

Tỉnh Quảng Trị
Phản ánh bình thường

Đèn chiếu sáng bị hỏng

đèn chiếu sáng đường tại số nhà 131 nguyễn bỉnh khiêm - đông hà bị cháy đã lâu. mong các cán bộ đến sửa chữa kịp thời cho mùa mưa. vì gần ngay ngã 3 nên nguy hiểm khi tham gia giao thông

20/10/2021 20:15

Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Phản ánh bình thường

Sử dụng hình ảnh trái phép

Trang culac.tv ngày 18/10/2021 có bài đăng về Công ty May Quảng Trị nợ chế độ bảo hiểm của người lao động nghỉ việc nhưng lại sử dụng hình ảnh Cổng chính và bảng hiệu của Công ty Cổ phần Phát Triển May Mặc Miền Trung, Công ty chúng tôi kiến nghị sở Thông tin truyền thông Quảng Trị nhanh chóng xử lý vi phạm này, gõ bài đăng vì việc làm này gây hiểu lầm và mất uy tín của Công ty chúng tôi

20/10/2021 11:14

Tỉnh Quảng Trị
Phản ánh khẩn

ô nhiễm môi trường

Phản ánh về ô nhiểm môi trường.

19/10/2021 16:52 5

Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Cản trở không cho các phương tiện qua lại tại trục đường chính

Trước số nhà 14 và 15 đường Nguyễn Tri Phương, thị trấn Lao Bảo, các hộ dân tự ý sữa đường và dùng dây,các vật liệu khác chắn ngang đường cản trở không cho các phương tiện qua lại. Trong khi đây là đường chính để vào khu dân cư khóm Tây Chín, thị Trấn Lao Bảo.

19/10/2021 14:18 1

Huyện Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Phản ánh khẩn

Nước sinh hoạt tại kp Tân Vĩnh

3 tháng nay nước sinh hoạt tại kp Tân Vĩnh (đường Hồ Sỹ Thãn), phường Đông Lương quá bẩn, nước đục có màu vàng nên rất ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống nhân dân. Đề nghị cơ quan chức năng quan tâm kiểm tra, xử lý nước sạch đảm bảo vệ sinh và sức khỏe cho người dân.

18/10/2021 15:27

Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Đèn đường chiếu sáng ban đêm bị hỏng

Đèn đường chiếu sáng ban đêm giữa khu vực đường Lý Thái Tổ và Hoàng Diệu thuộc thị xã Quảng Trị không sáng. Đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ kiểm tra vì gốc cua này nhiều xe cộ qua lại, ảnh hưởng giao thông đô thị.

18/10/2021 08:45

Quán Ruby, 48 Lý Thái Tổ, Phường 2, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Phản ánh khẩn

Hỏi đáp về việc rào chắn lối đi lại

Cuối kiệt 7 Đinh Tiên Hoàng, khu phố 2, phường 1 Đông Hà có 1 lối đi thông ra kiệt 01 Phan Bội Châu . Lối đi này không thuộc sở hữu của cá nhân nào trong khu vực này và trường hợp bão lụt hay khẩn cấp thì đây là lối thoát hiểm của dân kiệt 7 DTH. Từ lâu nhà ông Luyện bà Hà đã tự ý rào làm vườn riêng, chỉ chừa lại 1 khoảng chật hẹp rộng chưa tới 1met cho cư dân kiệt 7 DTH đi lại. Khu vực này hiện đang phong toả vì có ca nhiễm Covid và chính quyền đã lập chốt chặn đầu đường. Một số hộ dân kiệt 01 Phan Bội Châu tự ý chắn lối đi thông cuối kiệt 7 DTH ra kiệt 01 PBC. Thời điểm trưa 7/10/2021 một số hộ dân kiệt 01 PBC dùng 1 cánh cửa tạm bịt kín lối này đã xảy ra tranh cãi với dân kiệt 7 DTH. Lúc này có nhiều người dân 2 kiệt: bà Hoa, ông Luyện, ông Thành… ở kiệt 01 PBC và bà Bắc, Bà Thạch… ở kiệt 7 DTH và đỉnh điểm là dân kiệt 01 PBC là ông Tải có ném đá thách thức. Mong chính quyền trả lời và giải quyết giúp: - Dân kiệt 01 PBC có được chính quyền cho phép rào lối đi đó lại không ? - Nhà ông Luyện bà Hà có được phép dùng phần diện tích đất đó để làm vườn riêng choán gần hết diện tích công cộng không? Tôi đã phản ánh cả 2 nơi Phản ánh hiện trường Đông Hà và Quang Tri IOC. Mong chính quyền sớm vào cuộc giải quyết.

17/10/2021 19:47

Tỉnh Quảng Trị
Phản ánh khẩn

PA về việc sửa chữa tạm thời đoạn đường hư hỏng mất an toàn

Tôi đã có phản ánh đến IOC về trường hợp đoạn đường 3/2 thị trấn Diên Sanh xuống cấp,gây mất an toàn giao thông. IOC đã chuyển phản ánh của tôi đến UBND huyện Hải Lăng sau khi tiếp nhận ngày 26/6/2021. UBND huyện Hải Lăng đã có văn bản số 874/UBND-TH, 16/7/2021 V/v trả lời ý kiến phản ánh trên IOC. Trong công văn UBND huyện Hải Lăng giao UBND thị trấn Diên Sanh sử dụng nguồn vốn hợp pháp để sửa chữa tạm thời đoạn đường hư hỏng mất an toàn trên. Đến nay cũng gần 3 tháng rồi mà UBND chưa tiến hành sữa chữa đoạn đường trên. Hiện nay,đang vào mùa mưa bão đoạn đường trên bị hư hỏng nhiều,nước đọng lại tại các ổ voi,ổ gà tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn,gây tai nạn cho người dân đi qua đoạn đường này. Kính mong IOC chuyển phán ánh của tối đến UBND thị trấn Diên Sanh sớm sửa chữa đoạn đường trên.Tôi xin chân thành cám ơn!

14/10/2021 07:27

Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Phản ánh bình thường

về việc di dời dây cáp viễn thông

Theo việc xử lý của sở Thông tin và truyền thông, Đến cuối ngày 15/9/2021 di dời và tháo gỡ ,Đến nay Ngày 4/10/2021 rồi mà tại số 05 Lê Thị hiếu ,dây điện vẫn còn nguyên trạng chưa di dời. Liên hệ: 0763898017

13/10/2021 14:42

Công Ty Dược Phẩm Hoàng Đức, 129 Đường Lê Thế Hiếu, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
Xem thêm 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỬ LÝ

THỐNG KÊ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG

Thông tin tuyên truyền