Tìm kiếm

Thông tin phản ánh

Dự án Khu dân cư Bắc đường Nguyễn Huệ - Đông Hà

Tại Dự án Khu dân cư Bắc đường Nguyễn Huệ - Đông Hà - tỉnh Quảng Trị. Tôi Đại diện cho 1 số hộ dân đã ký hợp đồng mua đất phân lô với Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Đô thị Việt Nam từ ngày 3/7/2016 đến nay đã hơn 5 năm mà đơn vị bán vẫn chưa cấp thẻ đỏ ( dẫn đến không được thực hiện các quyền sở hữu riêng và không làm giấy phép để xây dựng nhà ở được) Làm ảnh hưởng kinh tế gia đình thời gian quá dài . Qua tìm hiểu từ Dự án được biết Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Đô thị Việt Nam đã làm thủ tục và thực hiện các nghĩa vụ theo yêu cầu của các ngành. Hiện tại HỒ SƠ đang được trình tại UBND tỉnh. Kính đề nghị UBND Tỉnh sớm giải quyết để các Hộ được cấp thẻ đỏ. Trân trọng! Số liên hệ: 0905936999

file0.png
file1.png
file2.png

Tình trạng: Đã đăng tải

Lượt xem: 3623

Ngày gửi: 30/08/2021 10:53

Thời hạn xử lý: 14/09/2021 07:00

File đính kèm:

Kết quả xử lý

Sở Tài nguyên và Môi trường

Kính gửi: Ông/Bà!

  Nguyễn Hữu Lâm Tú( Sở Tài nguyên và Môi trường ) xin thông báo kết quả như sau: 

* Về tình hình sử dụng đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng đô thị Việt Nam:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng đô thị Việt Nam đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 30121000093 ngày 18/6/2012 để thực hiện dự án Khu dân cư Bắc đường Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Đông Hà, với tổng mức đầu tư khoảng 131 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất là 22.001 m2.

- Ngày 07/9/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng đô thị Việt Nam đã được UBND tỉnh giao đất (giai đoạn 1) để thực hiện dự án tại Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 07/9/2012, với diện tích 17.150m2 (bao gồm: 11.623 m2 đất ở đô thị, 220 m2 đất công cộng, 5.307m2 đất giao thông) và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (viết tắt là Giấy chứng nhận) số BR 700608 (cấp ngày 20/8/2015), với diện tích 9.783 m2 đất ở đô thị. Phần đất còn lại 1.840 m2 đất ở đang vướng mắc trong GPMB nên chưa cấp giấy chứng nhận và 5.307 m2 đất giao thông không thuộc trường hợp cấp giấy chứng nhận. 

- Quá trình thực hiện, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng đô thị Việt Nam đã lập hồ sơ tách khu đất thành 04 Giấy chứng nhận và được Sở Tài nguyên và Môi trương cấp 04 Giấy chứng nhận số: BR 700155 với diện tích 2.462 m2; số BR 700152, với diện tích 5.026 m2; số BR 700154, với diện tích 1.663 m2 và số BR 700156, với diện tích 632m2.

     Sau đó, Công ty xin tách khu đất có diện tích 1.663 m2 (đã được cấp Giấy chứng nhận số BR 700154) thành 10 Giấy chứng nhận và được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp 10 Giấy chứng nhận chứng nhận vào ngày 18/7/2017.

- Ngày 18/01/2021, UBND tỉnh có Thông báo số 04/TB-UBND về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc giải quyết một số kiến nghị của tổ chức, cá nhân; trong đó có nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ nhận chuyển nhượng tại dự án Khu dân cư Bắc đường Nguyễn Huệ, theo đó UBND tỉnh giao:

+ Sở Tài chính chủ trì, rà soát, xác định việc hoàn thành nghĩa vụ tài hính theo quy định của Chủ đầu tư đối với dự án (tiền sử dụng đất, thuế, phí, lệ phí,…) để khẳng định quyền của người sử dụng đất.

+ Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo Thông báo số 49/TB-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh, để giải quyết dứt điểm kiến nghị chính đáng của công dân, không ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

+ Yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng đô thị Việt Nam có trách nhiệm thực hiện nội dung đã cam kết với địa phương.

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 04/TB-UBND ngày 18/01/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan, cụ thể: Ngày 29/01/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Thông báo số 311/TB-STNMT về việc xác nhận hiện trạng sử dụng đất, cơ sở hạng tầng đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất của chủ đầu tư dự án (Trên cơ sở phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thành phố Đông Hà và Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hiện trạng khu đất ngày 07/10/2020).

- Ngày 27/4/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1226/STNMT-QLĐĐ về việc xác định nghĩa vụ tài chính của dự án Khu dân cư Bắc đường Nguyễn Huệ ; theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Sở Tài chính phối hợp với Cục Thuế tỉnh và UBND thành phố Đông Hà để rà soát lại việc khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ khi nộp tiền sử dụng đất đối với số tiền 2.020.162.000 đồng (Bao gồm: Kinh phí hỗ trợ đầu tư vào đất cho UBND phường 1 là 1.974.434.000 đồng và chi phí lập dự toán của Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Đông Á là 6.239.000 đồng). Hiện nay, Sở Tài chính đang tiến hành rà soát theo quy định.

- Hiện nay, Công ty tiếp tục xin tách giấy chứng nhận số BR 700152, với diện tích 5.026 m2 thành 31 Giấy chứng nhận. Để có cơ sở giải quyết hồ sơ của Công ty, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1323/STNMT-QLĐĐ ngày 05/05/2021 báo cáo UBND tỉnh về việc thực hiện thủ tục cấp giấy CNQSD đất đối với dự án Khu dân cư Bắc đường Nguyễn Huệ. Trong đó, Sở đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan sớm hoàn thành việc rà soát các nghĩa vụ tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng đô thị Việt Nam,

- Ngày 14/7/2021, Sở Tài chính có Văn bản số 2444//STC-TCĐT về việc rà soát việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng đô thị Việt Nam đối với dự án Khu dân cư Bắc đường Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Đông Hà. Hiện nay, UBND tỉnh đang xem xét chỉ đạo thực hiện.

       Sau khi hoàn thành việc rà soát nội dung nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ cấp giấy chứng nhận đối với 31 thửa đất khi tách thửa nêu trên cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng đô thị Việt Nam và Công ty tiến hành lập hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân để tự xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật đất đai./.

   Chân thành cảm ơn phản ánh của Ông/Bà và mong muốn tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới.

   Trân trọng./

 

08/09/2021 14:21

Bạn đánh giá thế nào về kết quả xử lý?

Hài lòng
Hài lòng (1)
Chấp nhận
Chấp nhận (0)
Không hài lòng
Không hài lòng (0)
Vui lòng đăng nhập để thực hiện đánh giá

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để thực hiện bình luận
Công dân
Sau khi nhận được trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường. Tôi thấy cơ bản Sở TNMT đã có các giải pháp và thực hiện các bước theo quy trình nhằm sớm để người dân được cấp giấy quyền sử dụng đất. Tuy nhiên Văn bản số 2444/STC-TCĐT ngày 14/7/2021 của Sở Tài chính gửi UBND Tỉnh để xem xét, chỉ đạo thực hiện, nhưng đến nay đã gần 3 tháng mà vẫn chưa thấy có Văn bản chỉ đạo. Vậy Tôi tiếp tục kính đề nghị UBND tỉnh sớm có Văn bản chỉ đạo thực hiện để Sở TNMT có cơ sở thực hiện như trả lời ở trên. Rất mong UBND tỉnh sớm có phản hồi.
01/10/2021 10:08

Phản ánh mới

Phản ánh bình thường

Đề nghị làm rõ việc thu vé xe

Đề nghị làm rõ việc thu vé gửi xe tại chợ Đông Hà niêm yết là 2000đ/ xe nhưng lại thu 3000đ/xe

27/02/2024 16:15

Tỉnh Quảng Trị
Phản ánh bình thường

Vạch sơn bị mờ gây khó khăn cho nguời tham gia giao thông

Hiện nay hệ thống xử lý Camera phạt nguội tại nút giao thông đường Hùng Vương - Lê Duẩn (QL1A), thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh đã chính thức đi vào hoạt động. Tuy nhiên, vạch kẻ sơn điểm dừng đèn tín hiệu giao thông bị phai mờ không còn nhìn thấy, vì vậy gây khó khăn, gây hiểm lầm cho các phương tiên giao thông khi không xác định được điểm dừng. Dẫn đến nguy cơ bị phạt nguội lỗi không chấp hành tín hiệu giao thông hoặc lỗi đè vật giao thông. Đề nghị quý chức năng xem xét, khắc phục sớm bất cập này

27/02/2024 15:46

TT. Hồ Xá, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
Phản ánh khẩn

Đề xuất mở lại các dịch vụ vui chơi cho trẻ em tại công viên Fidel

Kính gửi cơ quan tiếp nhận phản ánh! Theo tôi được thấy trước đây khu vực công viên Fidel các cháu được vui chơi ở khu vực sảnh các trò như chơi xe otô điều khiển trong khuôn viên sảnh công viên. Tuy nhiên về sau không biết vì lí do gì lại bị cấm. Khiến các cháu đến công viên chơi chỉ biết chen chúc chơi ở khu cầu trượt hoặc thuê xe lại chạy ngoài khu vực đường có các phương tiện giao thông nguy hiểm. Tôi thiết nghĩ công viên của thành phố, sảnh công viên có thể cho triển khai lại dịch vụ cho thuê xe điều khiển để các cháu có thêm thú vui chơi và công viên thêm đông vui. Xung quanh tôi thấy đã có rào chắn thì các phương tiện xe máy sẽ không thể vào khu vực này nữa nên sẽ an toàn. Khu vực này cũng được áp dụng như sảnh trung tâm văn hóa tỉnh chứ sao lại cấm ạ? Đây cũng là một việc có thể kích cầu hoạt động kinh doanh góp phần phát triển kinh tế cho người dân cũng như thành phố, ngoài ra thêm địa điểm cho các cháu giải lao vui chơi sau các giờ học tập. Vậy tôi xin đề xuất cho phép triển khai lại dịch vụ cho thuê xe vui chơi cho các cháu nhỏ tại sảnh công viên Fidel. Trân trọng!

24/02/2024 14:01

Tỉnh Quảng Trị
Phản ánh khẩn

Cắm biển báo gây mất an toàn

Kính gửi: UBND Phường Đông Lễ; Phòng Quản lý Đô thị Thành phố Đông Hà Trước hết, chúng tôi xin cám ơn UBND Phường Đông Lễ đã giải quyết một phần nội dung phản ánh của chúng tôi về việc lấn chiếm vỉa hè và lòng đường tại Kiệt 21 Nguyễn Cảnh Chân, TP Đông Hà. Ngày 6/10/2024, bó vỉa bồn gốc cây lội đã được phá dỡ. Tuy nhiên, nội dung phản ánh cắm biển tên Kiệt 21 không đúng vị trí quy định nên đã lấn chiếm lòng đường từ 1-1,5m, đồng thời bo vỉa hè lấn chiếm lòng đường 1,5m và có cao độ cao hơn so với mặt đường 15cm đã cản trở giao thông cho người dân khi tham gia giao thông tại Kiệt 21 đến nay vẫn chưa được Quý cơ quan giải quyết. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục phản ánh và kính đề nghị Quý cơ quan quan tâm xử lý. Xin gửi kèm theo phản ánh các hình ảnh.

24/02/2024 14:00

Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Xe điện trẻ em hoạt động gây mất an toàn

Xe điện trẻ em tự chế điều khiển ở khu vực sân Quảng trường Giải phóng đối diện Tháp chuông Thành Cổ Quảng Trị gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ, cũng như người dân tham gia sinh hoạt chung ở đây. Trước khi có sự việc đáng tiếc xảy ra kính mong các cơ quan chức năng có giải pháp xử lý những hộ kinh doanh cho thuê các phương tiện này.

23/02/2024 07:41

Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Xem thêm 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH

THỐNG KÊ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA PHẢN ÁNH

Thông tin tuyên truyền Xem thêm