Tìm kiếm

Thông tin phản ánh

Dự án Khu dân cư Bắc đường Nguyễn Huệ - Đông Hà

Tại Dự án Khu dân cư Bắc đường Nguyễn Huệ - Đông Hà - tỉnh Quảng Trị. Tôi Đại diện cho 1 số hộ dân đã ký hợp đồng mua đất phân lô với Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Đô thị Việt Nam từ ngày 3/7/2016 đến nay đã hơn 5 năm mà đơn vị bán vẫn chưa cấp thẻ đỏ ( dẫn đến không được thực hiện các quyền sở hữu riêng và không làm giấy phép để xây dựng nhà ở được) Làm ảnh hưởng kinh tế gia đình thời gian quá dài . Qua tìm hiểu từ Dự án được biết Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Đô thị Việt Nam đã làm thủ tục và thực hiện các nghĩa vụ theo yêu cầu của các ngành. Hiện tại HỒ SƠ đang được trình tại UBND tỉnh. Kính đề nghị UBND Tỉnh sớm giải quyết để các Hộ được cấp thẻ đỏ. Trân trọng! Số liên hệ: 0905936999

file0.png
file1.png
file2.png

Tình trạng: Đã đăng tải

Lượt xem: 3878

Ngày gửi: 30/08/2021 10:53

Thời hạn xử lý: 14/09/2021 07:00

File đính kèm:

Kết quả xử lý

Sở Tài nguyên và Môi trường

Kính gửi: Ông/Bà!

  Nguyễn Hữu Lâm Tú( Sở Tài nguyên và Môi trường ) xin thông báo kết quả như sau: 

* Về tình hình sử dụng đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng đô thị Việt Nam:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng đô thị Việt Nam đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 30121000093 ngày 18/6/2012 để thực hiện dự án Khu dân cư Bắc đường Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Đông Hà, với tổng mức đầu tư khoảng 131 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất là 22.001 m2.

- Ngày 07/9/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng đô thị Việt Nam đã được UBND tỉnh giao đất (giai đoạn 1) để thực hiện dự án tại Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 07/9/2012, với diện tích 17.150m2 (bao gồm: 11.623 m2 đất ở đô thị, 220 m2 đất công cộng, 5.307m2 đất giao thông) và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (viết tắt là Giấy chứng nhận) số BR 700608 (cấp ngày 20/8/2015), với diện tích 9.783 m2 đất ở đô thị. Phần đất còn lại 1.840 m2 đất ở đang vướng mắc trong GPMB nên chưa cấp giấy chứng nhận và 5.307 m2 đất giao thông không thuộc trường hợp cấp giấy chứng nhận. 

- Quá trình thực hiện, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng đô thị Việt Nam đã lập hồ sơ tách khu đất thành 04 Giấy chứng nhận và được Sở Tài nguyên và Môi trương cấp 04 Giấy chứng nhận số: BR 700155 với diện tích 2.462 m2; số BR 700152, với diện tích 5.026 m2; số BR 700154, với diện tích 1.663 m2 và số BR 700156, với diện tích 632m2.

     Sau đó, Công ty xin tách khu đất có diện tích 1.663 m2 (đã được cấp Giấy chứng nhận số BR 700154) thành 10 Giấy chứng nhận và được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp 10 Giấy chứng nhận chứng nhận vào ngày 18/7/2017.

- Ngày 18/01/2021, UBND tỉnh có Thông báo số 04/TB-UBND về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc giải quyết một số kiến nghị của tổ chức, cá nhân; trong đó có nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ nhận chuyển nhượng tại dự án Khu dân cư Bắc đường Nguyễn Huệ, theo đó UBND tỉnh giao:

+ Sở Tài chính chủ trì, rà soát, xác định việc hoàn thành nghĩa vụ tài hính theo quy định của Chủ đầu tư đối với dự án (tiền sử dụng đất, thuế, phí, lệ phí,…) để khẳng định quyền của người sử dụng đất.

+ Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo Thông báo số 49/TB-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh, để giải quyết dứt điểm kiến nghị chính đáng của công dân, không ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

+ Yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng đô thị Việt Nam có trách nhiệm thực hiện nội dung đã cam kết với địa phương.

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 04/TB-UBND ngày 18/01/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan, cụ thể: Ngày 29/01/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Thông báo số 311/TB-STNMT về việc xác nhận hiện trạng sử dụng đất, cơ sở hạng tầng đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất của chủ đầu tư dự án (Trên cơ sở phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thành phố Đông Hà và Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra hiện trạng khu đất ngày 07/10/2020).

- Ngày 27/4/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1226/STNMT-QLĐĐ về việc xác định nghĩa vụ tài chính của dự án Khu dân cư Bắc đường Nguyễn Huệ ; theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Sở Tài chính phối hợp với Cục Thuế tỉnh và UBND thành phố Đông Hà để rà soát lại việc khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ khi nộp tiền sử dụng đất đối với số tiền 2.020.162.000 đồng (Bao gồm: Kinh phí hỗ trợ đầu tư vào đất cho UBND phường 1 là 1.974.434.000 đồng và chi phí lập dự toán của Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Đông Á là 6.239.000 đồng). Hiện nay, Sở Tài chính đang tiến hành rà soát theo quy định.

- Hiện nay, Công ty tiếp tục xin tách giấy chứng nhận số BR 700152, với diện tích 5.026 m2 thành 31 Giấy chứng nhận. Để có cơ sở giải quyết hồ sơ của Công ty, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1323/STNMT-QLĐĐ ngày 05/05/2021 báo cáo UBND tỉnh về việc thực hiện thủ tục cấp giấy CNQSD đất đối với dự án Khu dân cư Bắc đường Nguyễn Huệ. Trong đó, Sở đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan sớm hoàn thành việc rà soát các nghĩa vụ tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng đô thị Việt Nam,

- Ngày 14/7/2021, Sở Tài chính có Văn bản số 2444//STC-TCĐT về việc rà soát việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng đô thị Việt Nam đối với dự án Khu dân cư Bắc đường Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Đông Hà. Hiện nay, UBND tỉnh đang xem xét chỉ đạo thực hiện.

       Sau khi hoàn thành việc rà soát nội dung nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ cấp giấy chứng nhận đối với 31 thửa đất khi tách thửa nêu trên cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng đô thị Việt Nam và Công ty tiến hành lập hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân để tự xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật đất đai./.

   Chân thành cảm ơn phản ánh của Ông/Bà và mong muốn tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới.

   Trân trọng./

 

08/09/2021 14:21

Bạn đánh giá thế nào về kết quả xử lý?

Hài lòng
Hài lòng (1)
Chấp nhận
Chấp nhận (0)
Không hài lòng
Không hài lòng (0)
Vui lòng đăng nhập để thực hiện đánh giá

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để thực hiện bình luận
Công dân
Sau khi nhận được trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường. Tôi thấy cơ bản Sở TNMT đã có các giải pháp và thực hiện các bước theo quy trình nhằm sớm để người dân được cấp giấy quyền sử dụng đất. Tuy nhiên Văn bản số 2444/STC-TCĐT ngày 14/7/2021 của Sở Tài chính gửi UBND Tỉnh để xem xét, chỉ đạo thực hiện, nhưng đến nay đã gần 3 tháng mà vẫn chưa thấy có Văn bản chỉ đạo. Vậy Tôi tiếp tục kính đề nghị UBND tỉnh sớm có Văn bản chỉ đạo thực hiện để Sở TNMT có cơ sở thực hiện như trả lời ở trên. Rất mong UBND tỉnh sớm có phản hồi.
01/10/2021 10:08

Phản ánh mới

Phản ánh khẩn

Phản ánh trang trại xả thải gây ô nhiễm mối trường

Luật Bảo vệ môi trường 2014 đã xác định nguyên tắc: Bảo vệ môi trường là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Đồng thời cũng quy định nếu tập thể hay cá nhân có hành vi gây ô nhiễm môi trường thì phải có trách nhiệm khắc phục và bồi thường thiệt hại do hành vi của mình gây ra. Cấm việc che giấu hành vi hủy hoại môi trường. Chính vì thế, khi phát hiện một chủ thể có hành vi gây ô nhiễm môi trường, công dân có nghĩa vụ tố cáo đến cơ quan chức năng có thẩm quyền, thực hiện quyền tố cáo được quy định tại Khoản 2 Điều 162 Luật BVMT.

Hôm nay tôi xin trình báo sự việc như sau: Ở khu vực Nhan Biều 1_ Triệu Thượng- Triệu Phong- Quảng Trị, có 1 trang trại nuôi gà quy mô lớn trên 6000 con của Ông Phan Hùng (Bố Phan Huế), cung cấp cho công ty gà. Trang trại sát nhà dân cư tầm 10m  cách trường học Mầm non, Tiểu học tầm 20-50m. Hằng ngày trạng trại thải ra chất thải gây mùi hôi thối nồng nặc, bụi bay tung tóe ra không khí, và nguồn nước uống. Đặc biệt hay thải vào ban đêm. Người dân, trường học không chịu nổi mùi hôi. Chúng tôi đã nhắc nhở nhiều lần, nhưng chủ trại không chịu khắc phục hệ thống thải.

Kính mong cơ quan các cấp xem xét, kiểm tra xử lý để ổn định cuộc sống người dân và trẻ em. Tôi thắc măc vì sao giữa khu dân cư lại cơ quan nào cho phép xây dựng trang trại lớn như thế ạ? giữa khu dân cư, gần 2 trường học (mầm non và tiểu học, gần đường quốc lộ 1A, dân cư đông). Mong cơ quan tiếp nhận và xem xét đúng chức trách, nhiệm vụ nhà nước giao phó cho dân được an tâm. Xin trân trọng cảm ơn. Vì sức khỏe người dân, nhất là trẻ em.

12/06/2024 16:00

Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Phản ánh bình thường

Phản ánh tình trạng đổ đất trong khu dân cư

K/g: -UBND TP Đông Hà -UBND Phường Đông Thanh Chúng tôi là những gia đình ở khu phố 2 phường Đông Thanh Đông Hà Quảng Trị. Chúng tôi kính trình bày sự việc như sau: Hiện tại phía sau lưng nhà chúng tôi(gần trụ sở Công An phường Đông Thanh), không biết là đơn vị hay doanh nghiệp nào đã vận chuyển đến đây hàng trăm khối đất ngay sát khu dân cư và đường đi lại gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.Điều đáng nói là phía sau lưng nhà của chúng tôi trước đây có hệ thống nước thải đổ ra mương cống thì bây giờ đơn vị trên cho đổ đất và lấp luôn hệ thống thoát nước thải dẩn đến bây giờ hệ thống nước thải không thoát được và ứ đọng ngay sau phía nhà chúng tôi. Theo như thông tin chúng tôi được biết thì UBND phường Đông Thanh đang dự định cho 1 doanh nghiệp thuê trên chỗ đất này, vậy xin cho chúng tôi được hỏi thì việc thuê này đã đẩy đủ các thủ tục pháp lý hay chưa? Vậy chúng tôi kính chuyển đến các quý cơ quan kiểm tra,xem xét và giải quyết.

10/06/2024 10:56

Phường Đông Thanh, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Phản ánh bình thường

Tình trạng xe điện gây mất an toàn tại khu vui chơi

Tôi muốn phản ánh tình trạng trẻ em chơi xe điện tại quảng trường Trung tâm văn hóa tỉnh. Tôi nhận thấy quá nguy hiểm đối với hoạt động này, khi trẻ em sử dụng xe tự chế, không hề có 1 thiết bị bảo hộ gì, chạy với tốc độ cao loạn hết cả khu vực quảng trường. Quá nguy hiểm đối với người đi bộ tại đây. Không biết điều gì sẽ xảy ra và ai sẽ chịu trách nhiệm nếu chuyện không may xảy ra. Đề nghị cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ vấn đề này, để không gian công cộng thực sự là của cộng đồng.

06/06/2024 16:34

Tỉnh Quảng Trị
Phản ánh bình thường

Tình trạng kinh doanh hàng rong lẫn chiếm vỉa hè

Hiện nay trước cổng cơ quan mặt trận huyện Vĩnh Linh có hiện tượng lấn chiếm vỉa hè để bán hàng rong. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xử lý triệt để.

05/06/2024 16:00

3284+VQ5 3284+VQ5, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
Phản ánh bình thường

Đèn đường Thuận Châu bị hỏng

Đèn đường Thuận Châu bị hư gần cả tháng nhưng chưa thấy sửa lại Kính mong cơ quan quản lý sửa lại để bà con đi được an toàn.

04/06/2024 16:41

Tỉnh Quảng Trị
Xem thêm 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH

THỐNG KÊ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA PHẢN ÁNH

Thông tin tuyên truyền Xem thêm